Los Angeles, CA                                       January 5, 2012

 

W O W !    AUSTRALIA   !!!!!

She Did It Again!!!


Australia says NO -- Second Time she has done this!

She sure isn't backing down on her hard line stance and one has to appreciate her belief in the rights of her native countrymen.

A breath of fresh air to see someone lead. Australian Prime Minister does it again!!

The whole world needs a leader like this!

Prime Minister Julia Gillard - Australia

Muslims who want to live under Islamic Sharia law were told on Wednesday to get out of Australia, as the government targeted radicals in a bid to head off potential terror attacks.

Separately, Gillard angered some Australian Muslims on Wednesday by saying she supported spy agencies monitoring the nation's mosques. Quote: 'IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT... Take It Or Leave It. I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture. Since the terrorist attacks on Bali , we have experienced a surge in patriotism by the majority of Australians.'

'This culture has been developed over two centuries of struggles, trials and victories by millions of men and women who have sought freedom.'

'We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian, or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society, learn the language!'

'Most Australians believe in God. This is not some Christian, right wing, political push, but a fact, because Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of our schools. If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home, because God is part of our culture.'

'We will accept your beliefs, and will not question why. All we ask is that you accept ours, and live in harmony and peaceful enjoyment with us.'

'This is OUR COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every opportunity to enjoy all this. But once you are done complaining, whining, and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian beliefs, or Our Way of Life, I highly encourage you take advantage of one other great Australian freedom, 'THE RIGHT TO LEAVE'.'

'If you aren't happy here then LEAVE. We didn't force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU accepted.'

NOTE: IF we circulate this amongst ourselves in Canada & USA , WE will find the courage to start speaking and voicing the same truths.

 

 

=============================

 

               CHISINAU,  MOLDOVA               26 Decembrie, 2011

 

Declaraţie-Memorandum cu privire la istorie şi valorile naţionale

 

Recent, vandalii au batjocorit Piatra Comemorativă din Piaţa Marii Adunări

Naţionale, unicul monument (în devenire) consacrat tragediei basarabenilor după

invazia sovietică din 1940. Chiar şi după 20 de ani de independenţă constatăm că

ocupanţii se mai simt pe pământul nostru ca la ei acasă. Drept confirmare vine şi

reacţia forţelor antinaţionale, în special a unor deputaţi comunişti din Parlamentul

Republicii Moldova, la decizia unor autorităţi locale şi centrale de a schimba

mesajul diverselor monumente şi memoriale bazate pe minciuna sovietică şi

înălţate cândva doar pentru a-i slăvi pe invadatori.

Personaje ridicole îşi imaginează că mai trăiesc în URSS şi încearcă să

reînglobeze istoria poporului nostru în parametrii de odinioară. Centrul memorial

Cojuşna, Pichetul de grăniceri din Stoianovca, obiecte arhitecturale şi muzeistice

din alte localităţi au devenit prilej pentru atacul lor împotriva valorilor neamului

nostru. În special, şi-au îndreptat acţiunile împotriva deciziei guvernamentale de

schimbare a denumirii Pichetului de grăniceri din Stoianovca, întitulat adineaori pe

nedrept ”al celor trei eroi”. Hazardaţi în declaraţii, aceşti inşi antinaţionali au

divulgat că plăcile comemorative, muzeul şi monumentele din interiorul Pichetului

consacrate străinilor este opera comuniştilor şi… a Ambasadei Rusiei. Mai mult,

deputaţii comunişti au ameninţat că, dacă se va ”atenta la memorialul din

Stoianovca”, ei vor avea grij㠔adresându-se Moscovei” ca Republica Moldova să

suporte probleme la preţul şi livrarea gazelor naturale din Rusia.

Isteria revanşardă şi criminală a plutoanelor antimoldoveneşti (antiromâneşti)

din ultimul timp ne determină să luăm atitudine publică şi să constatăm

următoarele:

1. La 28 iunie 1940 Uniunea Sovietică, aliată a Germaniei naziste, a pus în

aplicare pactul secret Hitler-Stalin şi a atacat mişeleşte România, pornind

un război nedeclarat după cum îi era obiceiul. În urma atacului brutal de

la răsărit, Basarabia a fost ruptă din trupul Patriei şi a devenit ţară a lui

Stalin. Idem, Republica Moldova (RSSM) vine ca o progenitură a acestui

rapt, fiind forţată continuu să respecte politica ipocrită a invadatorilor gen

”eliberare”. Ocupanţii de atunci şi urmaşii lor, unii dintre care se mai află

printre noi, au menţinut pe pământul Basarabiei cel mai crunt regim

(străin) în istoria neamului românesc, stăruind până astăzi să ne tot ţină în

zona pseudovalorilor.

2. Ziua de 22 iunie 1941 la Prut a fost alta decât ne-a prezentat-o timp de

decenii propaganda sovietică. Şi războiul dintre România şi URSS a fost

altul decât cel dintre Germania hitleristă şi URSS. La 22 iunie 1941 pe

cursul inferior al râului nu au fost ”năvălitori fascişti” după cum au

insinuat sovieticii. Armata Română în exclusivitate, prin sacrificiul miilor

de ostaşi, a continuat beligeranţa impusă de URSS la 28 iunie 1940 şi a

recurs la eliberarea pământului strămoşesc de sub ocupaţia bolşevică.

Anume soldaţii români, bravi urmaşi ai lui Ştefan Cel Mare, printre care

mii de basarabeni, inclusiv de etnie găgăză, bulgară, dar şi rusă, au pornit

peste Prut să-şi elibereze pământul natal. La Prut, eroii noştri au fost

întâmpinaţi cu gură de foc de nişte străini, care în virtutea câştigării

ulterioare a războiului s-au afişat drept ”eroi” pe sine înşişi şi s-au

autoîntitulat fariseic ”apărători ai Moldovei”. Ei însă nu au nimic în

comun cu valorile şi istoria poporului nostru. Conform logicii normale şi

uzanţelor internaţionale, soldatul străin sosit cu arma în mâini pe

nepoftite este ocupant şi nu poate fi erou pentru populaţia cotropită. Cu

referire la ţara noastră, ”eroismul” acestui soldat s-a manifestat prin

asasinate şi deportări în masă ale populaţiei paşnice, prin mutilarea

conştiinţei şi deznaţionalizarea concetăţenilor dintre Prut şi Nistru.

”Eroismul” lor constituie de fapt violenţă, minciună şi impertinenţă până

la acest moment al secolului 21. În aceiaşi ordine de idei, declarăm că

Republica Moldova nu a avut vreun ”Război pentru Apărarea Patriei”.

Această formulă impusă de statul sovietic care ne-a ocupat ne este

străină.

3. Trupele sovietice de grăniceri dislocate pe linia Prutului după ocuparea

Basarabiei în 1940 şi care au deschis foc împotriva ostaşilor români au

făcut parte din odiosul sistem NKVD, analog al organizaţiilor SS şi

Gestapo din Germania nazistă. Anume soldaţii NKVD au semănat moarte

şi teroare pe pământul nostru, deci ei trebuiesc puşi la stâlpul infamiei şi

aruncaţi la groapa de gunoi a istoriei, dar nu să le fie înălţate monumente,

cu atât mai mult în cadrul pichetelor de grăniceri, care sunt instituţii de

stat cu regim special, întreţinute de toţi contribuabilii.

4. Chemăm Guvernul Republicii Moldova şi autorităţile locale să facă o

evaluare obiectivă şi să elimine din spaţiul public monumentele, muzeele

şi memorialele minciunoase, venite din cadrul vechi al ideologiei

bolşevice şi care mai ţintesc în istoria şi tradiţiile poporului nostru. În

acelaşi timp, noi respectăm convenţiile internaţionale privind ostaşii

străini căzuţi pe un anumit teritoriu şi nu suntem împotriva cimitirelor,

monumentelor şi altor forme de comemorare a acestora. Solicităm

Guvernului să identifice sursele financiare pentru înălţarea în Piaţa Marii

Adunări Naţionale a Monumentului Eroilor şi Martirilor Neamului,

care să reprezinte memoria eroilor luptători antisovietici, a celor care au

apărat independenţa Republicii Moldova, precum şi a Victimelor

regimului totalitar comunist.

5. Ne adresăm către Parlament să adopte Legea interdicţiei simbolurilor

comuniste şi celor totalitare pe teritoriul Republicii Moldova. De interzis

promovarea falselor valori ale statului sovietic inexistent, de la care neam

desprins cu sacrificiul generaţiilor de luptători. De exclus din

discursurile publice şi mass media poveştile sovietice cu ”eroi” şi

”nemţi”, precum şi alte mituri inventate prin birourile propagandistice

bolşevice, care mai spală creierii cetăţenilor Republicii Moldova.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului urmează să dea apreciere

canalelor străine din spaţiul nostru public, care mai seamănă minciuna

directă sau ascunsă prin diversele lor transmisiuni.

6. Să fie traşi la răspundere conform legii persoanele care au vandalizat

Piatra Comemorativă din Piaţa Marii Adunări Naţionale.

7. Prin prezenta, declarăm instituirea Mişcării Naţionale ”Memoria

Neamului”. Chemăm populaţia care ţine la acest pământ şi la tradiţiile de

neam să susţină prezenta declaraţie şi să adere la Mişcare, spre a glorifica

faptele înaintaşilor noştri şi a promova valorile naţionale moştenite.

Anume acum şi în aşa mod se va decide viitorul nostru şi al generaţiilor

care urmează.

8. Apelăm la mediile de informare să abordeze continuu, în profunzime şi în

corespundere cu normele deontologice, problemele expuse în prezenta

declaratie.

Aflându-ne în cadrul sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou 2012, Vă urăm,

stimaţi concetăţeni, noi împliniri, sănătate şi noroc!

LAMULŢI ANI!

26 decembrie 2011

 

 

SEMNATARI:

Alexandru MOŞANU, academician, eminent istoric şi om politic, profesor

universitar;

Andrei EŞANU, academician, Membru de Onoare al Academiei Române;

Nicolae DABIJA, scriitor-academician, Preşedintele Forului Democrat al

Românilor din R. Moldova;

Mihai CIMPOI, scriitor-academician;

Valeriu MATEI, scriitor-academician;

Gheorghe NEGRU, doctor in istorie, profesor, Preşedintele Asociaţiei

Istoricilor;

Arcadie SUCEVEANU, scriitor, Preşedintele Uniunii Scriitorilor;

Sergiu CHIRCĂ, academician, profesor universitar, Membru de Onoare al

Academiei Române;

Gheorghe GHIDIRIM, medic-academician;

Ion NEGREI, doctor in istorie, profesor, Preşedinte al Mişcării Civice 1812;

Anatol PETRENCU, doctor habilitat in istorie, profesor universitar,

Directorul Institutului de Istorie Social㠔Pro-Memoria”;

Ion BUGA, doctor habilitat în istorie, profesor universitar;

Ion VARTA, doctor în istorie, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al al A.Ş.M.;

Mihai TAŞCĂ, doctor în drept, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al A.Ş.M.;

Ion ŞIŞCANU, doctor habilitat in istorie, profesor universitar, Rectorul

Universităţii din Cahul;

Valentina STURZA, deţinut politic în URSS, deportată de regimul sovietic

în 1941 şi 1950, Preşedintele Asociaţiei Deportaţilor şi Deţinuţilor Politici;

Gheorghe MÂRZENCU, publicist şi istoric, copreşedinte al Asociaţiei

Memoria Victimelor Regimului Totalitar Comunist;

Mihail ŢÂRDEA, deportat în 1941 de autorităţile sovietice, s. Tătăreşti,

Străşeni;

Vasile GHIAUR, inginer, născut în deportare, în reg. Tiumen, Federaţia

Rusă;

Ion PĂDURE, profesor, deportat în 1949;

Alexandru ŞOLTOIANU, luptător antisovietic, deţinut politic în URSS;

Tudor BASARABEANU, disident, luptător antisovietic în URSS;

Petru CIOBANU, Preşedintele Asociaţiei Veteranilor de Război ai Armatei

Române;

Anatol CARAMAN, Preşedintele Asociaţiei Veteranilor de Război 1992

Tiras-Tighina;

Vasile IOVU, Artist al Poporului,

Petre NEAMŢU, Artist al Poporului, director artistic al Ansamblului de

Muzică Popular㠔Flueraş”;

Maria MOCANU, interpretă, Artist al Poporului;

Elena POSTICĂ, doctor în istorie, director adjunct al Muzeului Naţional de

Arheologie şi Istorie;

Petru BOGATU, publicist, profesor, Preşedintele Uniunii Jurnaliştilor;

Alexe RĂU, doctor în filozofie, Drectorul Bibliotecii Naţionale;

Vasile BAHNARU, doctor habilitat în filologie, directorul Institutului de

Filologie al A.Ş.M.

Val BUTNARU, publicist, scriitor, director general Union Media Group;

Valentina BUTNARU, ziaristă, profesor, preşedintele Societăţii Limba

Noastră cea Română.

CONSILIUL MONDIAL ROMAN,  Los Angeles, CA

 

 

 

 

Los Angeles, CA                                       October 27, 2011

 

 

 

                           27 Octombrie 2000 ora 22:59
Protocol

Considerand ca a sosit momentul apropierii si consolidarii relatiilor interromane in cadrul societatii romanesti global distribuite, organizatiile semnatare ale acestui Document, au decis sa-si uneasca eforturile si resursele in cadrul Consiliului Mondial National Roman pentru a contribui la renasterea spiritului national, pastrarea identitatii nationale si recladirea unitatii neamului.
Aceasta alianta avand caracter de consultare si coordonare este deschisa tuturor organizatiilor si asociatiilor legal constituite, mijloacelor de presa, radio si televiziune si va desfasura activitati:
- in folosul intregii societati romanesti
- pentru restructurarea fundamentala a relatiilor cu autoritatile romane pe baza respectului si recunoasterii actualei aliante ca una dintre fortele reprezentative a romanilor
- pentru cresterea importantei si influentei natiunii romane in raport cu autoritatile nationale si organismele internationale,
in conformitate cu principiile si scopurile din Anexa insotitoare, parte componenta a actualului Protocol.
Pe baza experientei acumulate si a largirii prin aderarea de noi membri, se va convoca la o data ce va fi stabilita de comun acord, primul Congres care va definitiva si aproba Statutul de functionare, structura organizatorica definitiva si organele de conducere.
                                                =====================
Acesta este "Certificatul de Nastere" al CMR, document asupra caruia organizatiile fondatoare au cazut de acord si care, exact acum 11 ani, pe data de 27 Octombrie 2000, a fost transmis prin intermediul Internetului in intreaga lume, indemnandu-i pe romani sa-si dea mainile pentru unitate si pentru Reintregirea Romaniei.
Oameni de mare tinuta au marcat destinul CMR, fie prin prezenta activa, directa,(profesorul Claude Matasa, profesorul Mircea Sabau, Constantin Tanase, Grigore Vieru, scriitorul Ion Dan ), fie prin suport nemijlocit si spiritual (Mitropolitul Petru al Basarabiei sau parintele Calciu).
CMR a fost o rampa de lansare pentru unii tineri politicieni ai zilei de astazi (cum ar fi Eugen Tomac) si a fost un permanent factor de dialog cu lumea politica romaneasca cooperand in actiuni de interes national (Sandra Pralong, Titus Corlatean, Teodor Melescanu, Iurie Rosca, Vitalia Pavlicenco sau Vlad Cubreacov). CMR si-a adus aportul la intrarea Romaniei in NATO, dar si la alte actiuni in favoarea tarii noastre, meritele organizatiei fiind recunoscute la cel mai inalt nivel al Administratiei Romaniei.
CMR a devenit un nume de rezonanta si de referinta, respectat si iubit de romanii-basarabeni.
Astazi, la aniversarea celor 11 ani de existenta, in pofida unor incercari dramatice, de incertitudine, de caderi spectaculoase, de deceptii, dar si de reveniri, cred inca in destinul CMR, aceasta organizatie etalon, al carui ideal nu poate sa se stinga si al carui cuvant mai poate inca insemna ceva pentru societatea romaneasca.

Vreau sa multumesc tuturor celor care de-alungul anilor au fost alaturi in CMR, arzand pentru cauzele romanesti, trecand prin momente grele, dar avand puterea sa mearga inainte si sa se bucure de succesele pe care le-am realizat pentru Romania si pentru romani.
Pastrez o pioasa si calda amintire, in timp ce o lacrima imi picura pe la coltul ochilor, pentru cei care astazi ne privesc din cer, dupa ce ne-au luminat viata si ne-au imbarbatat in momentele de cumpana: scriitorul Ion Dan, parintele Calciu, prof Mircea Sabau, poetul sufletului romanesc, Grigore Vieru, si prietenul meu, si al nostru, marele roman profesorul Claude Matasa.

CMR-ului nostru ii urez in numele tuturor celor pentru care a insemnat o parte din sufletul lor, din visul lor de renastere si implinire al natiunii, un calduros si sincer,

La Multi Ani!

 
Mircea Popescu
27 Octombrie 2011

 

 

Los Angeles, CA                                       October 5, 2011

 

Forumul Românilor de Pretutindeni

 

În zilele de 30 septembrie şi 1 octombrie 2011, Camera Deputaţilor şi Guvernul României prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a organizat la Bucureşti Forumul Românilor de Pretutindeni.

La eveniment au participat peste 200 de reprezentanţi ai societăţii civile şi ai asociaţiilor românilor din afara graniţelor ţării, atât din cadrul comunităţilor de dată recentă - Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Canada, Franţa, Elveţia ş.a., cât şi din rândul comunităţilor autohtone - Serbia, Ucraina, Ungaria, Albania, Macedonia, Bulgaria, Grecia şi Republica Moldova.

Prin acest Forum dedicat mediului asociativ, organizatorii şi-au propus să consolideze relaţiile dintre statul român şi etnicii români de peste hotare şi, totodată, să supună dezbaterii o serie de teme importante pentru comunităţile româneşti din afara graniţelor, astfel încât programele pe care le derulează statul român să constituie răspunsul adecvat la aşteptările acestora.

Lucrările Forumului Românilor de Pretutindeni au fost grupate in mai multe sesiuni in care au fost abordate teme privind programele, proiectele statului pentru românii de pretutindeni, identitatea românească în context european şi internaţional, drepturile şi obligaţiile cetăţenilor români care trăiesc în afara graniţelor precum si imaginea românilor in străinatate bucurâdu-se de participarea membrilor guvernului, ai parlamentului dar şi a unor importante personalităţi ale vieţii culturale şi mediatice din România.

La ceremonia de deschidere au luat cuvântul Primul-ministru al Guvernului României, domnul Emil Boc, Preşedintele Camerei Deputaţilor, doamna Roberta Anastase, Ministrul Afacerilor Externe, domnul Teodor Baconschi, Preşedintele Academiei Române, domnul Ionel Haiduc şi Secretarul de stat pentru românii de pretutindeni, domnul Eugen Tomac.

Premierul Emil Boc tinut sa mentioneze ca prin masurile de austeritate luate in 2010, Guvernul a reusit stabilizarea macroeconomica a tarii si ca, datorita stabilitatii, Romania va fi mai bine pregatita in fata unei reveniri a crizei. Desi nepopulare, masurile au fost menite de a salva tara de la colapsul economic mentionand ca același lucru il fac acum alte state europene, iar in privinta situatiei investitiilor straine, seful guvernului i-a informat pe romanii din diaspora ca a preluat in coordonarea sa directa Centrul roman pentru promovarea exporturilor si investitiilor straine.

Presedintele Camerei Deputatilor, Roberta Anastase, a declarat, raspunzand celor care critica legea votului prin corespondenta, ca acest act normativ nu avantajeaza un partid si ca beneficiarii sunt romanii. In acest context a subliniat importanta proiectului votului prin corespondenta in contextul in care procentul romanilor din diaspora care voteaza este de doar 5%, fata de 50% dintre romanii din tara care isi exprima optiunile politice la alegeri. „Trebuie sa tinem cont de vointa politica a acestor oameni si sa le dovedim respect nu doar atunci cand aduc bani in economia romaneasca, ci si cand vor sa-si exprime optiunile politice.(…) Legea le va permite milioanelor de romani din diaspora sa revina in dezbaterea publica despre viitorul tarii lor”, a explicat presedintele Camerei Deputatilor.

 

 

Roberta Anastase a precizat ca, pentru prima data, la nivel guvernamental exista o strategie care ii vizeaza pe romanii din afara granitelor si si-a exprimat speranta ca aceasta strategie va fi dezbatuta pe larg si imbunatatatita, cu largul concurs al reprezentantilor diasporei.

Seful diplomaţiei Române, dl Teodor Baconschi a lansat un apel public pentru constituirea unui Pact pentru Diaspora si a invitat “toate forţele din România cu adevărat preocupate de soarta comunităţilor româneşti să abandoneze discursul politicianist şi să se se alăture într-un Pact pentru Diaspora”.

În acest sens, ministrul Teodor Baconschi a menţionat o serie de proiecte concrete ale MAE menite să aducă beneficii cetăţenilor români de peste graniţe si a mentionat ca in pofida situaţiei financiare dificile s-a reuşit extinderea reţelei consulare şi constituirea de noi consulate generale la Cahul şi Bălţi, un birou consular la Ungheni, un viceconsulat la Almeria şi consulatul general la Vancouver, in octombrie se va deschide şi consulatul general de la Catania.

Totodată, ministrul Baconschi a anunţat că la 21 iunie 2011, a fost aprobată Strategia Ministerului Afacerilor Externe pentru comunităţile româneşti din străinătate, urmând ca aceasta să implice proiecte concrete precum: extinderea reţelei şcolilor de duminică organizate la misiunile diplomatice ale României şi implicarea oamenilor de afaceri români din diaspora. De asemenea ministrul a subliniat interesul instituţiilor care au în responsabilitate relaţia cu românii de pretutindeni – MAE, DRP, Ministerul Educaţiei, ICR şi Institutul Limbii Române – de a continua să conlucreze, pentru concretizarea si a altor proiecte benefice diasporei romanesti.

Preşedintele Institutului Cultural Român, Horia Roman Patapievici si preşedintele Societăţii de Cultură Macedo-Române domnul Ion Caramitru au fost printre cei care au acaparat interesul auditoriului prin prezentarile ce au vizat identitatea romaneasca in context European si international, prezenţa româneasca în străinătate şi contribuţia românească la patrimoniu cultural, lingvistic şi spiritual european şi internaţional.

In cadrul expunerii sale, presedintele ICR dl Patapievici a lansat un îndemn către reprezentanţii comunităţilor româneşti din afara graniţelor, chemandu-i să fie promotorii şi apărătorii limbii române. “Dacă sunteţi patrioţi, învăţaţi-vă copiii să vorbească limba română! Practicaţi patriotismul lingvistic!” În acelaşi registru, presedintele ICR a încurajat comunităţile de români să nu se mai conceapă ca pe nişte “comunităţi asistate”, ci ca pe nişte “comunităţi de destin”.

La sesiunea referitoare la drepturile şi obligaţiile cetăţenilor români care trăiesc în afara graniţelor României, au luat cuvantul si au raspuns intrebarilor, Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna Sulfina Barbu, Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, domnul Valerian Vreme, domnul Ioan Dascălu, Secretar de stat, Ministerul Administraţiei şi Internelor, doamna Nicoleta Eucarie, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

In alocutiunea sa, Ministrul Muncii, dna Sulfina Barbu, a mentionat ca programul sau de lucru urmareste o colaborare stransa cu ministri omologi din statele europene care aplica restrictii de munca precizand ca se va intalni personal cu acestia si vor fi vizate in cadrul intalnirilor incalcari ale dreptului la munca a romanilor din zona. De asemenea a precizat ca o prioritate a ministerului este elaborarea intr-o luna a unor ghiduri pentru cetatenii romani aflati state membre UE, care sa cuprinda drepturile pe care acestia le au in domeniul muncii. "Aceste ghiduri trebuie sa prevada exact drepturile pe care le au cetatenii romani din statele membre ale Uniunii in domeniul muncii, pentru ca in cazurile in care exista restrictii din partea statelor membre romanii care traiesc in aceste state sa stie care sunt aceste restrictii, pentru a nu se mai face abuzuri", a declarat Sulfina Barbu, adaugand ca a dat deja dispozitie ca aceste ghiduri sa fie elaborate, in format electronic, astfel incat sa nu presupuna costuri ridicate.

În sesiunea consacrată imaginii românilor în străinatate, au susţinut alocuţiuni ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale dl Valerian Vreme, preşedintele-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune dl András István Demeter, care a anunţat că lansarea postului Radio Chişinău în Republica Moldova va avea loc la 1 decembrie, de Ziua Naţională a României şi deputatul Mircea Lubanovici, Secretarul Comisiei pentru românii din afara graniţelor țării din Camera Deputaților.

Deputatul Mircea Lubanovici a salutat participanții exprimându-și susținerea și totodată convingerea privind beneficiile și realul folos al acestei acțiuni interactive. Domnia sa a subliniat faptul că deși imaginea Românilor în străinătate a fost un subiect întotdeauna actual, în condițiile economice prezente în care se zbate lumea întreag㠖 când investițiile din afară sunt mai mult decât oricând vitale pentru România, imaginea românilor în lume joacă un rol esențial.

Deputatul Lubanovici a menționat faptul că trebuie făcute în continuare eforturi susținute de apărare în mod organizat a drepturilor românilior din diaspora precum și de a interveni în mod eficient atunci când sunt probleme și imaginea Românilor are de suferit pe nedrept, adăugând faptul că unitatea comunităţilor și forma de organizare a acestora reprezentă obiective de o deosebită importanță în vederea soluţionării priorităţilor pe care le au românii din diaspora. Domnia sa a precizat în același timp că toate acestea fac parte din principalele directive ale strategiei Subcomisiei pentru problemele românilor din Diaspora, din Parlamentul României, al cărui Președinte are onoarea să fie.

Ultima sesiune din cadrul Forumului l-a avut ca invitat pe Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, domnul Daniel Funeriu care facut o trecere în revistă a programelor de educaţie în limba română, a proiectelor avute în vedere, a subliniat necesitatea modelării strategiilor privind comunităţile româneşti din străinătate, menţionând în acest sens decizia de suplimentare a numărului de burse pentru tinerii români din diaspora care vor să studieze în România, subliniind totodată eforturile de modernizare a învațământului românesc în vederea obținerii de performanță.

 

 

 

Excelenta Sa, Ambasadorul Martin Harris in vizita de lucru la Palatul Parlamentului

 

Comisia pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii din Palatul Parlamentului a avut astazi, 28 septembrie 2011, o intrevedere cu Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Excelenta Sa Martin Harris.

Intalnirea se inscrie in randul activitatilor organizate de Comisie si are ca obiect

promovarea cooperarii intre statele in care prezenta romanilor este semnificativa, dar si crearea unui cadru care sa faciliteze dialogul si gasirea unor solutii concrete pentru diversele probleme ale cetatenilor romani din diaspora.

In cadrul consultarilor au fost abordate aspecte privind stimularea investitiilor de capital englez in Romania, recunoasterea Bisericii Ortodoxe Romane din Marea Britanie, acordarea permisului de lucru pentru studentii romani si mentinerea identitatii lingivistice a romanilor. Trebuie mentionat ca Biserica Ortodoxa Romana are in prezent 20 de parohii pe teritoriul statului britanic, fiind recunoscuta momentan doar ca asociatie.

In acest context, deputatul Mircea Lubanovici, secretarul Comisiei, a subliniat importanta sporita a mijloacelor romanesti de comunicare in masa ca instrumente de conservare a identitatii lingvistice a romanilor din Marea Britanie si a solicitat sprijinul autoritatilor engleze pentru activitatile desfasurate de cetatenii romani in acest domeniu.

Excelenta Sa a afirmat, la randul sau ca cele doua ziare romanesti isi fac simtita prezenta si ca jurnalistii romani sunt buni ambasadori pentru comunitatea romana din Anglia. Ambasadorul a mai transmis partii romane, printre altele, necesitatea unui sistem de justitie eficient, care sa corespunda cu calitatea Romaniei de membru al Uniunii Europene.

De asemenea, a adaugat importanta ca statul roman sa procedeze la intarirea mecanismelor privitoare la confiscarea averilor ilegal dobandite, adaugand ca Regatul Unit al Marii Britanii este gata sa sprijine acest demers important.

In aceeasi masura, diplomatul englez a precizat importanta ca Romania sa solutioneze problema absorbtiei fondurilor europene cu care se confrunta in momentul de fata.

La finalul intrevederii partile au convenit sa pastreze dialogul deschis pentru viitoarele colaborari dintre cele doua state in domenii precum educatia, cultura si schimbul de experienta.

 

 

Gheorghe Iancu a fost numit în funcţia de Avocat al Poporului

 

Plenul reunit, al celor două Camere ale Parlamentului, l-a numit, marţi, 27 septembrie pe Gheorghe Iancu în funcţia de Avocat al Poporului, prin vot secret, cu 216 voturi din 234.

Gheorghe Iancu, fost adjunct al Avocatului Poporului este conferenţiar universitar şi doctor în drept si a fost propus de PDL pentru funcţia de Avocat al Poporului.

Potrivit legii, institutia Avocatul Poporului este autoritate publica, autonoma si independenta fata de orice alta autoritate publica.

Avocatul Poporului isi exercita atributiile din oficiu sau la cererea persoanelor vatamate (indiferent de cetatenie, sex, varsta, etc.) si poate solicita autoritatilor publice, in

conditiile legii, orice informatii, documente sau acte in legatura cu problemele pe care le are de rezolvat.

Avocatul Poporului are, de asemenea, dreptul de a face anchete proprii si de a emite recomandari.

Principalele domenii in care institutia Avocatul Poporului isi desfasoara activitatea sunt:

- Domeniul drepturilor omului, egalitatii de sanse intre barbati si femei, cultelor religioase si minoritatilor nationale;

- Domeniul drepturilor copilului, familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;

- Domeniul armata, justitie, politie si penitenciare;

- Domeniul proprietate, munca, protectie sociala, impozite si taxe.

Prerogativele avute, precum si modul de functionare, confera acestei institutii un rol deosebit de important la intarirea democratiei si la fundamentarea statului de drept, stiut fiind faptul ca respectarea drepturilor este tinta spre care converg toate activitatile publice si sociale.

 

 

Adunarea Parlamentară a NATO

 

A 57-a sesiune anuală, Bucureşti, România, 7-10 octombrie 2011

Parlamentul României va gazdui, în perioada 7-10 octombrie, a 57-a Sesiune anuala a Adunarii Parlamentare a NATO (AP NATO).

Adunarea Parlamentara a NATO reprezinta un important forum pentru dialogul parlamentar international cu privire la probleme de securitate, politice, sociale si economice.

Sesiunile anuale ale AP NATO sunt cele mai importante evenimente din activitatea organizatiei si sunt gazduite, prin rotatie, de statele membre si asociate.

La acestea participa peste 350 de parlamentari din cele 28 state membre NATO, America de Nord si Europa, precum si delegati din tarile asociate, partenere regionale, asociate mediteraneene si observatoare, pentru a discuta probleme de interes privind securitatea internationala, a adopta rapoartele comisiilor de specialitate dezbatute cu ocazia sesiunii de primavara care a avut loc, în acest an, la Varna, în Bulgaria, si a formula recomandari.

Pe parcursul evenimentului vor avea loc discutii în cadrul celor 5 comisii de specialitate: Comisia politica, Comisia pentru aparare si securitate, Comisia pentru stiinta si tehnologie, Comisia pentru dimensiunea civila a securitatii si Comisia pentru economie si securitate. Fiecare comisie va dezbate o serie de rapoarte pe teme de securitate si aparare, subiectele specifice urmând sa fie discutate împreuna cu reprezentanti ai guvernelor din tarile membre, din lumea academica, reprezentanti ai societatii civile si ai NATO.

La Sesiunea plenara de luni, 10 octombrie, vor participa presedintele Adunarii parlamentare a NATO si secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen si general maior Karl Engelbrektson, Reprezentant militar suedez la UE si NATO.

 

 

 

 

Ministrul Teodor Baconschi a prezidat reuniunea Consiliului Director al Forumului Naţional pentru implementarea SUERD

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi a prezidat vineri, 28 septembrie 2011, prima reuniune a Consiliului Director al Forumului naţional pentru implementarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării.

La reuniune au participat ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, ministrul Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely, ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Hunor Kelemen, Alexandru Nazare, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii și Dan Lazăr, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice.

Cu acest prilej au fost discutate o serie de aspecte privind stadiul implementării SUERD, proiectele prioritare vizate de ţara noastră, modalităţile de finanţare a acestora, precum şi stabilirea calendarului evenimentelor ce urmează a fi derulate în perioada următoare în cadrul Strategiei dunărene.

În calitate de preşedinte al Forumului naţional, ministrul Afacerilor Externe a declarat: „Ne-am propus ca în următoarele săptămâni să facem o listă clară de proiecte concrete în cadrul reuniunilor grupurilor de lucru. Avem proiecte, pe de o parte aprobate de Guvernul României şi pe de altă parte, pe lângă cele prezentate deja la DGRegio, o serie de proiecte adiţionale care au fost formulate de către instituţii partenere. De pildă, elaborarea unui Atlas integrat privind bazinul Dunării (propunere a Academiei Române), armonizarea legislaţiei pentru utilizarea carburanţilor pe Dunăre (propunere PETROM), crearea unui

Centru de excelenţă de promovare pentru regiunea Dunării şi Mării Negre (propunere MECMA), crearea unei reţele a oraşelor creative (propunere CODCR), dezvoltarea porturilor „verzi” la Dunăre (propunere grupul de lucru SECI-Viena) şi altele”.

Referindu-se la evenimentele preconizate în cadrul SUERD pentru etapa următoare, ministrul Afacerilor Externe a anunţat că, în perioada 7-8 noiembrie 2011, va avea loc la Bucureşti reuniunea informală a miniştrilor de externe din statele dunărene, iar în prima parte a anului 2012 se va organiza la Bucureşti reuniunea coordonatorilor naţionali şi coordonatorilor de domenii prioritare.

În ceea ce priveşte finanţarea, ministrul Teodor Baconschi a punctat faptul că există deja câteva instrumente europene care pot fi accesate pentru implementarea proiectelor, respectiv: fondurile structurale şi de coeziune, fondul de solidaritate al Uniunii Europene, Programul FP 7, Instrumentul Life+, Fondul European de Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. De asemenea, şeful diplomaţiei române a subliniat că, în perspectiva realizării unor proiecte în parteneriat public-privat, se pot utiliza şi fonduri puse la dispoziţie de către instituţii financiare internaţionale de tipul BEI şi BERD. Pentru gestionarea aspectelor legate de asigurarea finanţării ministrul Teodor Baconschi a propus crearea unui grup de lucru interministerial.

La rândul lor, miniştrii prezenţi la reuniune au făcut apel la impulsionarea dialogului cu comunităţile locale, cu reprezentanţii autorităţilor publice implicate în zonele adiacente Dunării pentru a deveni parteneri în proiectele care ţin de dezvoltarea comunităţilor pe care le reprezintă. De asemenea, aceştia au trecut în revistă o serie de proiecte care ar putea fi adoptate în cadrul Strategiei şi au agreat paşii următori în implementarea cu succes a obiectivelor SUERD pentru ţara noastră.

 

 

Prezentarea publică a textului Acordului între România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România

 

Ministerul Afacerilor Externe a prezentat textul Acordului între România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, în dorinţa comună a celor două părţi de a asigura deplina transparenţă.

Textul Acordului poate fi accesat pe site-ul MAE, la linkul: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/tratate/2011.09_scut_ro.pdf

„Acordul ilustrează un moment de vârf în relaţiile româno-americane, şi totodată în istoria României, în înţelesul că România nu a avut, până în prezent, niciodată un nivel de securitate mai robust. (…). Prima putere militară a lumii va avea interesul direct şi concret să apere România, iar prin baza de la Deveselu va oferi o umbrelă de securitate atât pentru România, cât şi pentru toate statele aliate”, a declarat şeful diplomaţiei române cu această ocazie.

Ministrul Teodor Baconschi a expus patru motive principale pentru care Acordul semnat la 13 septembrie 2011 dobândeşte o importanţă strategică şi istorică: Acordul reprezintă primul document cu valoare juridică obligatorie care consacră în scris Parteneriatul Strategic dintre România şi Statele Unite; Acordul este primul instrument juridic negociat în întregime şi încheiat de Statele Unite în cadrul noului concept privind Abordarea Adaptivă în Etape a Apărării împotriva Rachetelor Balistice; Acordul prevede un canal de comunicare permanent, prin care România şi Statele Unite să se consulte cu privire la operarea sistemului antirachetă nu numai pe teritoriul României, ci în întreg spaţiul Atlanticului de Nord; ca urmare a Acordului România devine un „jucător central” în cadrul NATO, facilitatea din România fiind o contribuţie esenţială, extrem de valoroasă, la conturarea unei arhitecturi NATO în apărarea antirachetă.

„Într-o eră a informaţiei, este crucial faptul că România va primi cu promptitudine informaţii de ultimă oră pentru cunoaşterea continuă a situaţiei din orice moment, inclusiv cu privire la rachetele urmărite în sistem. Niciodată în istorie România nu a fost legată la un flux informaţional de o asemenea valoare, viteză şi relevanţă strategică. (…). Ancorarea strategică în mecanismul aliat va permite României să aibă un cuvânt important în deciziile relevante ale NATO”, a mai subliniat ministrul Baconschi

Ministrul Afacerilor Externe s-a referit şi la avantajele existente pe plan intern, Acordul reprezentând un impuls pentru dezvoltare locală şi urmând să aducă beneficii concrete pentru cetăţenii judeţului Olt, având în vedere că Statele Unite urmează să utilizeze furnizori locali pentru bunuri, servicii şi contracte.

„Este o satisfacţie pentru care întreaga diplomaţie română merită felicitări şi, în acelaşi timp, o garanţie de securitate care se va repercuta pozitiv asupra statutului nostru regional, adâncimii strategice de care beneficiază România şi asupra capacităţii noastre de a atrage investiţii străine şi de a dezvolta ţara într-un ritm cât mai accelerat, pe baza acestei protecţii pe care noul Acord româno-american ni-l oferă implicit şi explicit”, a conchis şeful diplomaţiei române.

Ulterior, secretarul de stat Bogdan Aurescu, în calitate de şef al delegaţiei de negociere, a realizat prezentarea tehnică a documentului, paragraf cu paragraf din cele 14 articole ale Acordului dintre România cu SUA. Secretarul de stat Bogdan Aurescu a reiterat faptul că acordul nu conţine nicio anexă secretă, singura anexă existentă reprezentând o hartă a bazei militare de la Deveselu, în care sunt trasate limitele bazei şi alte facilităţii.

Referitor la costurile aferente instalării sistemului antirachetă la baza de la Deveselu, secretarul de stat a spus că acestea vor fi suportate integral de partea americană, România urmând să suporte cheltuieli legate de folosirea comună a bazei, acestea fiind împărţite proporţional cu gradul de utilizare. „Dacă facem un raport între costurile implicate de acest sistem şi beneficiile aduse‚ fără îndoială că acesta este unul extrem da favorabil ţării noastre. Costul pe care şi România îl suportă se reflectă foarte avantajos în gradul de securitate pe care acest sistem îl asigură pentru România”, a arătat secretarul de stat Bogdan Aurescu.

„Pot să spun fără nici un fel de dubiu că acest text corespunde în cel mai mare grad cu obiectivele pe care ni le-am propus. Mandatul pe care l-am avut – şi care a fost aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării – a fost atins. Mai mult decât atât, în anumite puncte ale sale putem spune că am depăşit mandatul aprobat. Iar acest lucru se datorează echipei de negociere din spatele acestui efort”, a evidenţiat secretarul de stat.

La final, secretarul de stat Bogdan Aurescu a prezentat delegaţia română care a negociat textul acordului şi a mulţumit tuturor pentru reuşită. Delegaţia a avut în componenţă

reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale şi ai altor instituţii din sistemul de securitate naţională cu competenţe în domeniu. „Sunt convins că textul pe care l-am obţinut este unul foarte bun, atât pentru România – vă asigur că interesele României sunt pe deplin protejate de acest text -, cât şi pentru Statele Unite, pentru că Parteneriatul Strategic între cele două ţări este cu adevărat funcţional şi eficient”, a conchis secretarul de stat Bogdan Aurescu.

 

Întrevederea secretarului de stat Bogdan Aurescu cu Michael Morrow, director pentru Europa Centrală în cadrul Departamentului de Stat al SUA

 

Secretarul de stat Bogdan Aurescu a avut vineri, 30 septembrie 2011, o întrevedere de lucru cu noul director pentru Europa Centrală din cadrul Departamentului de Stat al SUA.

Cei doi oficiali au evaluat împreună o serie de elemente importante ale cooperării bilaterale în contextul recentei semnări, în cadrul vizitei la Washington a Preşedintelui României, a Acordului între România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al SUA în România, respectiv al adoptării Declaraţiei Comune de Parteneriat Strategic pentru secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii, care marchează începutul unei noi etape în relaţia de Parteneriat Strategic dintre România şi SUA.

Bogdan Aurescu a subliniat că este necesară întreprinderea de demersuri comune, în perioada imediat următoare, pentru valorificarea şi punerea în aplicare, cu maximă eficienţă a oportunităţilor deschise de cele convenite în textul Declaraţiei.

Cei doi oficiali au fost de acord că nivelul excelent al interacţiunii în plan politico-militar trebuie să se regăsească şi în cadrul celorlalte dimensiuni enumerate în cuprinsul documentului menţionat, cu accent special asupra impulsionării schimburilor economice şi stimulării interesului investitorilor americani pentru piaţa românească. Secretarul de stat Bogdan Aurescu a reiterat, în acest context, interesul ferm al ţării noastre pentru continuarea coordonării şi cooperării strânse cu partea americană în domeniul securităţii energetice, inclusiv prin realizarea unui transfer de expertiză şi tehnologie, din partea SUA.

Directorul Morrow a exprimat, la rândul său, aprecierea deosebită a autorităţilor de la Washington pentru contribuţia substanţială a României în teatrele de operaţii din Afganistan, Irak, Libia, precum şi pentru calitatea de aliat de încredere în cadrul NATO. A subliniat, totodată, faptul că semnarea Acordului bilateral în domeniul apărării antirachetă contribuie nu doar la consolidarea securităţii ţării noastre, a SUA, şi a întregului teritoriu aliat, ci transmite şi un semnal puternic de încredere şi încurajare investitorilor americani. În acest sens, oficialul american a declarat c㠄mai multă securitate înseamnă mai multe oportunităţi economice (…) oamenii de afaceri simt că şi investiţiile lor sunt protejate de scut …”.

Întrevederea a prilejuit, de asemenea, un schimb de opinii pe teme regionale, de interes comun, cu accent pe spaţiul Balcanilor de Vest şi regiunea Mării Negre. Secretarul de stat român a salutat, în acest context, decizia recentă de reluare a discuţiilor formale cu privire la soluţionarea conflictului transnistrean, în formatul „5+2”, subliniind importanţa

unei implicări active a SUA pentru finalizarea, cu succes, a acestora. A reiterat, totodată, susţinerea României pentru parcursul european al Republicii Moldova, arătând că eforturile de construcţie democratică şi instituţională ale autorităţilor de la Chişinău trebuie încurajate şi sprijinite, în continuare.

 

Consolidarea increderii in tranzactiile electronice

 

Consolidarea încrederii în tranzacţiile electronice este o condiţie necesară pentru dezvoltarea unei pieţe digitale, de la care cetăţenii, întreprinderile şi autorităţile publice ar putea beneficia pe deplin. Ministrul Comunicaţiilor, Valerian Vreme a participat sambata, 29 septembrie 2011, la evenimentul "Noile provocari globale de securitate cibernetica. Rolul structurilor de tip CERT" organizat de Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetic㠖CERT-RO în incinta Palatul Parlamentului. La eveniment au mai fost prezenţi Udo Helmbrecht, Directorul Executiv al ENISA (European Network and Information Security Agency), Krzysztof Socha, reprezentant CERT-EU, Iulian Fota, Consilier Prezidential pe probleme de securitate naţională şi Adrian Victor Vevera, Director General CERT-RO alături de reprezentanţi ai mediului privat, specialişti în probleme de securitate cibernetică, diplomaţi, membrii ai societăţii civile şi ai mediului academic.

Ministrul Comunicaţiilor a anuntat, în deschiderea evenimentului, lansarea, Sistemul Românesc de Protecţie Cibernetică-CERT-RO. ”Avem nevoie de servicii electronice sigure. Avem nevoie ca oamenii să aibă încredere. Consolidarea încrederii în tranzacţiile electronice este o condiţie necesară pentru dezvoltarea unei pieţe digitale, de la care cetăţenii, întreprinderile şi autorităţile publice ar putea beneficia pe deplin. Si asta va face CERT-RO.” a precizat Valerian Vreme, Ministrul Comunicaţiilor. De asemenea, a accentuat faptul că problemele de securitate cibernetică necesită cooperare internaţională şi construirea unui spatiu de securitate online transfrontalier, alături de partenerii noştri din ţările europene. Directorul General CERT-RO, Adrian Victor Vevera, şi-a exprimat dorinţa ca instituţia pe care o conduce “să devină un partener de încredere atât pentru mediul de afaceri, cât şi pentru autorităţile publice pentru a crea împreuna un mediu cât mai sigur din punct de vedere al securităţii cibernetice”. Evenimentul a analizat provocările de securitate cibernetică, inițiativele și cele mai bune practici pentru securitatea informațională. Reuniunea liderilor şi factorilor de decizie atât din sectorul public, cât și din cel privat a fost utila pentru a partaja bun

 

Los Angeles, CA                                       March 30, 2011

 

COMEMORAREA ZILEI DE 27 MARTIE - UNIREA BASARABIEI CU TARA IN TUSTIN, CALIFORNIA

CUVANTAREA ROSTITA DE MIRCEA POPESCU CU OCAZIA COMEMORARII UNIRI BASARABIEI CU TARA la Biserica "Sf. Ioan Botezatorul" din Tustin, CA

Cu piosenie si mandrie pentru Actul Divin si Istoric de la

27 Martie 1918

Dumnezeu a creat natiunile, iar ateismul negand lucrarea Domnului a creat in antiteza internationalismul menit sa amestece natiunile.

Asa s-au nascut monstrii imperiali care au subjugat popoarele fie prin cotropire teritoriala si deznationalizare, fie prin impunerea unor randuieli si obiceiuri menite sa niveleze si sa stearga diferentele spirituale si culturale cu care Dumnezeu a inzestrat fiecare natiune.

Ce s-a ales din aceste imperii? Au disparut revenind la ceea ce Dumnezeu a randuit, tari mai mari sau mai mici, dar simple tari intre niste granite care le-au fost desemnate prin vointa divina.

In acelasi timp, natiunile subjugate si-au regasit drumul spre matca comuna nationala creindu-si statul lor ca o victorie a lui Dumnezeu asupra raului si arogantei oamenilor.

In 1918, la 27 Martie, reprezentantii basarabenilor adunati in Sfatul Tarii au decis un lucru ce tine de miracol, au decis Unirea cu Romania.

De ce miracol?

In acel an, in conditii tragice pentru tara, incomparabil mai grele decat cele de astazi, cu un guvern retras la Iasi, cu un teritoriu restrans in urma ocupatiei germane, cu o economie distrusa de razboi, patriotii Basarabiei au votat un act scris pentru vecie cu litere de foc, Actul Unirii.

Nu, ei nu au asteptat lapte si miere de la o tara disperata in care curgea doar sange in lupta pentru supravietuire. Nu pentru beneficii au ales momentul, ci ei s-au intors la sanul mamei ai caror fii erau tocmai intr-unul din cele mai grele momente ale Istoriei romanilor.

A fost un act Divin, un act prin care romanii au reinceput sa renasca, sa-si inteleaga destinul de natie intregita intre natiile Pamantului si sa-si dezvolte sentimentul patriotic adanc inradacinat al dragostei pentru neam si tara, sentiment care a impiedicat imprastierea natiunii.

Aceasta simtire profunda a facut Basarabia sa supravietuiasca din 1812 si pana in prezent. In epopeea "In preajma revolutiei", Constantin Stere descrie rezistenta taranului basarabean in fata tavalugului rusificator: preotul trimis sa tina slujba in ruseste nu este primit de tarani care-l vor inapoi pe Popa Vasile, romanul lor.

Continuitatea si apartenenta de neam este piatra de temelie a Hotararii Sfatului Tarii:

“… in puterea dreptului istoric si dreptului de neam, […], de azi inainte si pentru totdeauna, (Basarabia) se uneste cu mama sa Romania ”.

Actul de acum 93 de ani al Sfatului Tarii de la Chisinau, pe care-l serbam cu piosenie si mandrie astazi, a constituit semnalul care a pornit scanteia Intregirii Romaniei a carei implinirea a fost Alba Iulia, 1 Decembrie 1918 cand romanii si-au creat statul national.

In 1940, imperiul sovietic ateu a inceput distrugerea mostenirii lui Dumnezeu, deportand, ucigand, spaland mintile romanilor de dincolo de Prut, din Basarabia care a indraznit sa faca primul pas pentru crearea Romaniei Intregite.

Milioane de romani au disparut, au suferit, au fost supusi deznationalizarii.

In 1991, Basarabia s-a eliberat de sub calcaiul imperiului intunericului si a sperat, poate prea devreme, sa se intoarca acolo unde-i locul, in cadrul Patriei Romane. Intelectualii basarabeni, Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Ion Ungureanu, Mircea Druc, Leonida Lari si multi altii au readus in cartile copiilor buchiile romanesti, scrierea latina, tricolorul si imnul romanesc si au unit malurile Prutului prin Podul de Flori.

Fortele raului n-au stat cu mainile incrucisate si de peste 20 de ani au lucrat si lucreaza impotriva vointei lui Dumnezeu, impotriva reintregirii natiunii romane.

Si ceea ce n-a fost o stavila in 1918, devine astazi un pretext folosit de politicienii “pragmatici” de pe amandoua malurile Prutului, de care urmasii nostri se vor rusina: "Romania nu are capacitatea de a-i integra pe basarabeni si de aceea mai bine sa existe doua state romanesti”.

Oare acesta a fost idealul semnatarilor Hotararii Sfatului Tarii din 1918, al lui Pan Halipa, al lui Ion Inculet, si al celorlalti parinti fondatori ai Romaniei Intregite?

Nu pot incheia fara sa reamintesc, oare pentru a cata oara, mesajul pe care Ilie Ilascu il trimitea basarabenilor din celula condamnatilor la moarte in care a fost tinut de regimul de la Tiraspol:

"In incheiere, vreau sa va descant de speriat pe toti cei care fluturati sperietoarea Unirii cu Patria-mama Romania. Dragii mei basarabeni, oare se va gasi macar unul dintre voi care ar spune ca mama voastra care v-a dat viata e saraca si urata? Oare nu mama fiecaruia e cea mai frumoasa si cea mai bogata?! Nu in bani e fericirea, banii vin si se duc, iar mama ramane. Atunci cum puteti afirma ca maica noastra Romania e urata si saraca? Mi-e rusine sa scriu aceste randuri. Mama nu ne trage astazi de maneca. Am fost orfani in imbratisarile fariseice ale "fratelui mai mare". Vreti sa traim mai departe in orfelinat? Ori poate ne luam inima in dinti si ne ducem la ea sa ne incalzim, sa ne ierte ca am fost atata timp straini si s-o iertam ca n-a putut la vremuri triste sa-si apere fiica Basararbia?! Eu unul mi-am indoit genunchiul. Imi pare rau ca n-o sa am posibilitatea sa va vad pe toti de mana langa mama Romania. Dar acolo, sus, eu ma voi ruga pentru voi, pentru Tara noastra Romania.

Ramaneti cu bine, Romani basarabeni. Tara-mama va asteapta!"

Si pentru a da o nota de optimism si de speranta tuturor romanilor care inca mai cred si mai lupta pentru cauza romaneasca a Reintregirii, voi mai reda o fraza a aceluias Ilascu:

"Am crezut si cred in Reintregirea patriei noastre Romania. Daca s-a amanat acum Reintregirea, nu azi, dar maine ea se va infaptui".

Mircea Popescu

27 Martie 2011

 

===========================================

Los Angeles, CA                                       March 24, 2011

 

ROMANIAN GLOBAL NEWS   transmite:

Presedintele Romaniei s-a intalnit cu profesori romani din regiunea transnistreană

Preşedintele României, Traian Băsescu, a primit miercuri, 23 martie a.c., la Palatul Cotroceni, o delegaţie de profesori romanii din unităţile de învăţământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, transmite Romanian Global News.

Delegaţia se află la Bucureşti pentru convorbiri cu reprezentanţi ai autorităţilor române, în baza unei iniţiative a Departamentului pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului României.

Preşedintele României a mulţumit delegaţiei pentru acceptarea invitaţiei de a veni la Palatul Cotroceni şi a subliniat preocuparea constantă a statului român pentru etnicii români care trăiesc în regiunea din stânga Nistrului.

Membrii delegaţiei au mulţumit pentru sprijinul acordat de statul român şi, în particular, de preşedintele României şi au manifestat speranţa că această susţinere va continua. În acest context, au făcut o prezentare succintă a problemelor cu care se confruntă şcolile româneşti din regiunea transnistreană.

Preşedintele Traian Băsescu a mulţumit pentru informaţiile transmise şi a dat asigurări că, şi de acum înainte, autorităţile române vor acorda o atenţie specială problemelor cu care se confruntă etnicii români din regiunea transnistreană.

============================================================================

 

Los Angeles, CA                                       February 12, 2011

CONSILIUL MONDIAL ROMAN

Los Angeles California,

12 Februarie, 2011.

 

Despre vizita domnului deputat Mircea Lubanovici la romanii din Canda,

am aflat Vineri,  11 Februarie din fluxul de stiri Romanian Global News.

 

Iata ce declara Mircea Lubanovici:

“Sunt constient si de situatia financiara in care se afla bugetul

Ministerului de Externe, dar in acelas timp consider ca o reala

economie la bugetul acestuia daca s-ar angaja cetateni romani care

locuiesc deja in prejma misiunilor...”

 

Ne-am bucurat la prima vedere, vazand ca domnia sa reia o initiativa veche

a Consiliului Mondial Roman, prin care ceream  Ministerului de Externe,

Presedintelui si Guvernului Romaniei, ca personalul auxiliar al reprezentantelor

diplomatice si consulatelor sa fie inlocuit cu cetateni romani locuitori a acelor zone.

Astfel s-ar putea economisi sume substantiale de bani.

Spre dezamagirea noastra, am realizat ca domnul deputat Lubanovici isi atribuie

paternitatea acestei propuneri si nu aminteste nimic de initiativele diasporei.

Arhivele Romanian Global News si ale Consiliului Mondial Roman pot sta marturie

la cele afirmate de noi.

Solicitam domnului deputat Mircea Lubanovici sa repare greseala facuta

si sa declare in scris ca aceaste idei nu-i apartin.

 

Mihai Stan, presedinte

Neculai Popa, secretar

 

================================================

Los Angeles, CA                                          January,   2011

Consiliul Mondial Roman

Baconschi propune vot prin corespondenta pentru romanii din diaspora

Posted by Tanya pe decembrie 28, 2010

Sursa: Ziare.com

Romanii stabiliti in strainatate ar putea vota prin corespondenta.

Un proiect de lege in acest sens a fost pus marti in dezbatere publica.

Grupul de lucru care si-a asumat redactarea acestui proiect, format din juristi, a consultat legislatiile din Italia, Austria, Marea Britanie si Belgia, precizeaza un comunicat de presa al Ministerului Afacerilor Externe.

Ministrul de Externe, Teodor Baconschi, a precizat ca acest sistem de vot reprezinta o necesitate democratica pentru romanii din diaspora, avand in vedere faptul ca, in prezent, peste 3 milioane de romani au resedinta sau domiciliul in strainatate.

Seful diplomatiei romane a motivat necesitatea unui astfel de proiect de lege invocand faptul ca limitarea dreptului de vot doar la sectiile de vot poate genera frustrari legitime din partea celor care nu puteau sa isi exercite optiunea si, pe de alta parte, implica si costuri foarte mari.

Totodata, Teodor Baconshi a amintit ca, la ultimele alegeri, “a fost facut un efort considerabil pentru a deschide 294 de sectii de votare, in conditiile in care nu se pot prezenta la vot, in medie, mai mult de 5% din membrii comunitatilor romanesti”.

Seful MAE a adaugat ca isi doreste ca, in cursul celor 30 de zile de dezbatere publica, toate partile interesate sa participe cat mai activ la dezbatere, pentru a imbunatati ceea ce s-a facut pana in prezent.

“Sigur ca votul prin corespondenta este o necesitate democratica, pentru ca peste trei milioane de romani au resedinta sau domiciliul in strainatate si in prezenta acestei diaspore de mare amploare este normal sa ne dorim ca toti acesti compatrioti sa participe de acum inainte la toate scrutinurile electorale, la exercitiul democratic si sa-si manifeste pe deplin dreptul de a alege si de a fi ales”, a mentionat ministrul Teodor Baconschi.

Votul se va realiza pe baza atestatului pentru exercitarea prin corespondenta a dreptului de vot, care contine si declaratia pe proprie raspundere a alegatorului prin care se arata ca optiunea sa electorala nu a fost influentata, iar secretul votului nu a fost afectat.

Cititi aici proiectul de lege

 

==================================================================

 

Los Angeles, CA                                       May 9, 2010

                            

                                SCRISOARE DESCHISA

 

EXCELENTEI SALE TRAIAN BASESCU, PRESEDINTELE ROMANIEI.

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

Am ascultat cu atentie discursul dumneavoastra de Miercuri, 6 Mai, referitor la incercarile de gasire a unor solutii cat de cat echilibrate pentru iesirea din criza si aflarea unor cai de economisire a banului public.

Exemplul pe care l-ati dat in legatura cu gazul de la retea, subventiont in parte din banul public, de care beneficiaza fiecare cetatean roman indiferent de starea sociala, este deosebit de semnificativ.

Avand in vedere situatia economica si sociala deosebita in care se afla Romania, cauzata in special de criza economica mondiala declansata in 2009, sunt necesare masuri radicale, unele ne-populare, pe care  clasa politica, mass-media si populatia trebuie sa le accepte.

 

Domnule Presedinte,

 

In Romania familiile cu copii se bucura de ajutor din partea statului, ajutor numit  "alocatie pentru copii ".  Acesti bani sunt platiti fara discriminare tuturor familiilor cu copii.  Se repeta aceias greseala, asemantaore cazului amintit de dumneavoastra, cand indiferent daca cetateanul are sau nu nevoie de ajutor, primeste o sbventie din partea staului, fara sa se ia in consideratie starea sociala a familiilor.

 

Consideram nedrept si inechitabil ca din banii publici sau  imprumutati de peste hotare, familii cu o anumita stare sau conditie sociala sa primeasca "alocatie pentru copii".

 

Vom alege pentru demonstratie un caz recent:  

Canalele de televiziune au redat pe larg spectacolul inedit  in care domnul Dinu Patriciu, devine nasul de botez al vlastarului noii familii intemeiate a domnului Petre Roman.  Familia Petre Roman va primi "Alocatie Pentru Copil".

Va lasam sa trageti concluzia.

 

Discursul dumneavoastra a atins printre altele si problema  "Achizitiilor Publice ",   unde se pot ascunde tot felul de afaceri dubioase ce duc la saracirea bugetului.

Am aflat recent ca Romania a cheltuit in anul 2009 pentru transportul  cu avionul  a demnitarilor,  frumosa suma de 50.000.000  Euro. La Senat domnul Geoana se plangea ca in prezent "alesii poporului" au consumat deja 66% din buget.

 

La invitatia DRP, a Secretarului de Stat Eugen Tomac,  am  participat la o conferinta in luna Noiembrie anul trecut.  Am constatat cu surprindere ca Staul Roman a platit pentru un biletul de avion, suma de 1430 Euro, bilet pe care daca l-as fi cumparat din Los Angeles, m-ar fi costat numai 1.080USD, adica aproape jumatate din suma platita de DRP.

Cu aceasta ocazia am mai aflat ca legile romanesti sun protectioniste si nu permit participarea la licitatie a altor agentii romanesti dinafara tarii. Pentru stoparea risipei, cerem schimbarea legilor  protectioniste si acordarea dreptului de participarea la licitatie a agentiilor romanesti din America si Canada.

 

Va multumim pentru atentie.

 

Consiliul Mondial Roman

Mihai Stan, Presedinte, Austin, TX

Neculai Popa, Secretar, Los Angeles, CA

 

 

 

Los Angeles, CA                                       April 23, 2010

                   

USA   VIZA   (INFORMATII UTILE)

Campanie de informare asupra procedurilor şi criteriilor de solicitare a vizelor temporare pentru SUA

Ministerul Afacerilor Externe şi Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti desfăşoară o campanie de informare a cetăţenilor români cu privire la condiţiile de acordare a vizelor temporare pentru SUA.

Cetăţenii români care depun solicitări sunt uneori insuficient informaţi asupra prevederilor legale privind solicitarea vizelor, precum şi asupra procedurii propriu-zise.

 

În acest sens, vă adresăm rugămintea să ne sprijniţi prin transmiterea către prietenii şi rudele dumneavoastră, care intenţionează să călătorească în SUA, a informaţiilor despre procedurile actuale de solicitare a vizei SUA şi despre condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea vizei. Persoanele interesate pot consulta, înainte de depunerea dosarului, pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Externe al României, www.mae.ro, secţiunea „Viză pentru SUA”, unde sunt prezentate informaţiile privind modul de solicitare a vizei pentru SUA.

 

Este necesară respectarea procedurilor impuse de legislaţia americană şi dovedirea legăturilor puternice cu România, care pot convinge personalul consular american că persoana respectivă nu este un posibil viitor imigrant ilegal.

 

Motivarea obţinerii unei vize temporare trebuie să fie în concordanţă cu scopul vizitei în Statele Unite (Ex: o persoană care depune o solicitare de viză turistică şi care declară că scopul vizitei sale este acordarea de îngrijire unui membru al familiei vine în contradicţie cu legislaţia americană privind piaţa muncii).

 

Potrivit legislaţiei şi procedurilor consulare americane, un dosar respins va primi acelaşi răspuns negativ, dacă solicitantul vizei nu dovedeşte că ceva s-a schimbat în situaţia sa personală.

 

Pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Externe, secţiunea „Viză pentru SUA”, oferă informaţii privind procedura solicitării vizei: documentele necesare, intrucţiuni pentru prezentarea la interviu, modalitatea de accesare a formularului online pentru viză, informaţii despre ce consideră personalul consular american a fi legături puternice cu ţara.

 

Înainte de a solicita o viza temporară americană, vă recomandăm să ţineţi cont de următoarele aspecte:

·         Informaţi-vă cu atenţie asupra condiţiilor de acordare a vizei SUA! În acest fel, veţi putea îndeplini aceste condiţii cu stricteţe şi veţi vedea dacă puteţi îndeplini şi cerinţele impuse de legislaţia americană în materie. Viza de intrare în Statele Unite nu este un drept automat pe care îl aveţi; puteţi să o obţineţi doar dacă îndepliniţi anumite condiţii.

·         Înainte de a solicita viza, autoevaluaţi-vă! Analizaţi cu atenţie situaţia dumneavoastră personală în raport cu criteriile şi condiţiile de acordare a vizei. Dacă apreciaţi că nu îndepliniţi criteriile conform cărora unui solicitant de viză i se poate acorda statutul de non-imigrant, este mai bine să amânaţi solicitarea vizei SUA până când consideraţi că aţi reuşit să îndepliniţi acele criterii.

 

Rata de respingere a solicitărilor pentru viză reprezintă unul dintre criteriile necesar a fi îndeplinite în vederea includerii României în programul SUA Visa Waiver. Prin campania desfăşurată, Ministerul Afacerilor Externe şi-a propus să informeze cetăţenii români în legătură cu procedurile şi condiţiile de obţinere a vizei. Respectarea acestor proceduri şi condiţii poate conduce la creşterea şanselor de obţinere a vizei solicitate, precum şi la scăderea ratei de respingere, fapt ce va contribui la intrarea României în programul Visa Waiver.

                        

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Los Angeles, CA                                       Martie 16, 2010

                            SCRISOARE DESCHISA

Presedintiei Romaniei

Parlamentului Romaniei

Guvernului Romanie

Domnule Presedinte Traian Basescu,

Domnilor Parlamentari,

Domnule Prim Ministru Emil Boc,

Am aflat din presa romaneasca ca in ziua de 15 Martie 2010, a avut loc la Cluj-Napoca o manifestatie a cetatenilor romani de nationalitate maghiara la care au participat, printre altii, domnul Szilagyi Matyas, Consulul General al Ungariei la Cluj-Napoca si un membru al Guvernului Romaniei, domnul Cseke Attila, Ministrul Sanatatii.

Consideram ca fiecare nationalitate, oriunde ar trai, are dreptul sa-si sarbatoreasca apartenenta la neamul din care se trage, respectiv afinitatea de limba, cultura, traditie.

Este insa grav cand aceste manifestari se transforma in miscari revizioniste cu accente anti-nationale care indeamna la secesiune.

Acesta a fost si cazul manifestatiei de la Cluj-Napoca, unde, conform presei, participantii avandu-i printre ei si pe cei doi demnitari ai Ungariei si Romaniei, au afisat pancarte pe care era scris in limba maghiara lozinca separatista:"Szekelyfold nem Romania!", adica "Tinutul Secuiesc nu-i Romania".

Este un caz extrem de grav care a avut loc sub auspiciile Zilei Maghiarilor de Pretutindeni si sub patronajul evident al Ministrului Sanatatii, Cseke Attila, atata timp cat domnia sa nu s-a dezis de aceasta provocare anti-statala.

De aceea, organizatiile semnatare ale acestui Protest, cer:

1. Investigharea acestei provocari impotriva statalitatii Romaniei, prin care este atacata insasi Constitutia Romaniei, respectiv Art. 1 (1): "Romania este stat national, suveran si independent, UNITAR si INDIVIZIBIL.

2. Revocarea imediata din functie a Ministrului Sanatatii, domnul Cseke Atilla care prin participarea sa la o miscare revansarda, a incalcat prevederile Constitutiei pe care, ca membru al Guvernului, a jurat sa o apere si sa o respecte.

3. Cerem UDMR-ului, ca partid de guvernamant care l-a propus pe domnul Cseke Attila in functia de Ministru, sa se dezica si sa condamne aceasta provocare revizionista si secesionista care neaga legea fundamentala a statului, Constitutia Romaniei, sau, in caz contrar, sa se retraga de la guvernare.

4. Consideram ca Ministerul de Externe are obligatia sa trimita un protest Guvernului Ungariei pentru participarea domnul Szilagyi Matyas, Consulul General al Ungariei la Cluj-Napoca la o manifestare cu accente antistatale romanesti si sa ceara Consulului maghiar sa condamne aceste actiuni reprobabile sau, in caz contrar sa fie declarat "persona non grata".

5. Cerem celor doua camere reunite ale Parlamentului sa dezbata si sa condamne printr-o Rezolutie, acest fapt unic prin care un membru al Guvernului Romaniei participa la o actiune care s-a transformat intr-un indemn la secesiune.

Considerama ca cele trei Institutii ale Statului, Presedintie, Parlament si Guvern trebuie sa dea insfarsit dovada de fermitate fata de provocarile si santajul pe care le exercita anumite cercuri politice privind impartirea statului unitar si indivizibil in enclave etnice.

In acelasi timp, Romania, trebuie sa-si ia in serios rolul de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, si sa-si afirme intransigenta ori de cate ori este vorba de actiuni care atenteaza la integritatea sa teritoriala.

Semneaza

World Romanian Congress - Mircea Popescu

Consiliul Mondial Roman - Mihai Stan

Consiliul Romano-American - Neculai Popa

                                                            END

              

 

Los Angeles, CA                                       January 3, 2010

 

DOMNULUI PREŞEDINTE TRIAN BĂSESCU, 

DOMNULUI PRIM-MINISTRU EMIL BOC,

DOMNULUI  MINISTRU M.A.E. TEODOR BACONSCHI

Stimati Domni,

Apreciem la justă valoare întreg efortul domniilor voastre în privinţa gasirii unor soluţii eficiente în vederea diminuării efectelor crizei economice si financiare cu care se confruntă actualmente ţara noastră!

Pe fondul acestei motivaţii vă propunem o temă la care vă invităm să reflectaţi, şi anume "Problema Personalului Administrativ din Ambasadele şi Consulatele României".

Este cunoscut faptul că Ministerul de Externe Român, pe lângă personalul de specialitate indinspensabil: diplomaţi, consuli, functionari cu studii de specialitate, etc., mai trimit din România, şi un numeros personal auxiliar, format din angajaţi ce lesne ar putea fi supliniţi, desemnaţi, direct din rândul membrilor comunităţilor româneşti din diasporă! Ne referim, în special, la acel personal administrativ usor de găsit pe piaţa de muncă, cum ar fi telefonişti, portari, şoferi, administratori, ş.a..

Persoanele trimise din ţară sunt însoţite de obicei de familie! Pentru toţi aceştia România asigură anumite (deloc neglijabile) cheltuieli reprezentate prin: chirii, transport, asigurrări consulare, etc.,  ce se ridică la sume fabuloase ce contribuie şi ele, desigur, într-o oarecare măsură, la grevarea bugetului ţării! 

Prin eventuala angajare a respectivului personal administrativ, auxiliar, direct din rândul comunităţilor româneşti, considerăm că Statul Român ar fi scutit de o mare parte din aceste cheltuieli, respectiv: chirie, acomodare, transport etc., economisind astfel sume importante de bani!

Dacă până nu demult, în rândul personalului administrativ al reprezentanţelor româneşti de peste hotare, erau angajaţi şi ai Securitătii, astăzi, când totul este schimbat, când România este membră a UE şi NATO, considerăm că pozitia anterioara a Ministerul Afacerilor Externe în acestă situaţie  nu mai este justificată, iar folosirea, în continuare ca şi până în '89,  a acelorasi criterii de angajare nu numai că nu este eficient financiar ba, mai mult, tinde să aducă grave prejudicii de imagine ţării! 

Luaţi ca exemplu pozitiv în acest sens Ambasada SUA la Bucuresti, care, din considerente economice şi nu numai, angajează personal adminstrativ direct din România!

Considerăm că angajarea personalulu administrativ pentru ambasade, consulate, reprezentanţe, etc., selectate direct din rândul emigaţiei, ar putea aduce ţării  o economire estimată a  fi în jurul sumei de $ 15-20.000.000!

Sâmbătă, 2 Ianuarie 2010

 CONSLIUL MONDIAL ROMÂN

 Mihai Stan, Preşedinte,

Neculai Popa, Secretar 

 

Los Angeles, CA                                       December 29, 2009

 

                           IMPORTANT

 

  ROMANIA  MONITORUL  OFICIAL

 

29 Decembrie, 2009

Nr. 919,  Partea I, 115

 

Art: 8. – (1)  Se infiinteaza Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni – DRP, ca structura cu personalitate juridica, in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, in coordonarea primului-ministru, prin preluarea activitatii, posturilor si personalului Departamentului pentru Relatii cu Romanii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

   (2) Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni – DRP elaboreaza si aplica politica in domeniul relatiilor cu romanii de pretutindeni, in conformitate cu obiectivele majore privind romanii de pretutindeni si cu programul de guvernare.

 

                                                                - END -

 

Los Angeles, CA                                       December 8, 2009

 

QUAD ERAT DEMONSTRANDUM

 

In meciul ideologic si de interese, marele arbitru, poporul roman, a hotarat invingatorul, intre o masa de romani manevrata diabolic de un sistem de trista amintire, care nu are nimic sfant pentru neam si tara, ci doar pentru interesele de casta si adevaratii romani cu structura anatomica verticala si principii sanatoase. Ratiunea celor din urma a inclinat balanta din mana Fortunei in favoarea dreptatii.

Am urmarit cu sufletul la gura lupta imunda si in mare parte inegala, intre reprezentantii celor doua forte aflate in conflict de interese.

Mai mult, am facut parte din ochiul observator a desfasurarii luptei pe arena de votare. Asa am putut constata simplitatea gandirii si actiunilor uneia din partile beligerante cu efecte contrare dezastrose asupra scopului urmarit.

Daca membrii monstruoasei coalitii (am in vedere coalitia PSD, PNL, PC, PNTCD,PRM, UDMR ), aveau rabdare si bun simt pana la fluierul final al arbitrului, cand ultimul votant isi exprima dreptul de vot, castigarea meciului le era asigurata. Astfel, cum multi dintre asa zisii lideri politici sunt purtatori ilegal de creer,  au jucat obstructionist, au faultat si au desfacut sampania invingatorului cu mult inainte de sfarsitul meciului, au cules roadele surprizelor.

Aceasta manifestare desantata, a avut asupra demnitatii poporului roman un efect contrar si a aratat cartonasul rosu echipei multicocolre cu nuante predominante in rosu, ce s-a crezut pe nedrept invingatoare.

Poporul roman intuind pericolul introarcerei in trecut, a sanctionat energic prin votul lor pe  uzurpatorii destinului romanesc.

De exemplu, in America si Canada, procesul de votare curgea normal, aproape apatic. Cand insa prin mijlaocele rapide de informarea a ajuns la ochii si urechile celor in venele carora mai curge  sangele demnitatii romanestei si care au simti pe propria piele opresiunea ciumei rosii, s-au mobilizat ca unul participand la vot. In jur de 70% dintre votanti s-au prezentat la vot dupa sarbatorirea victoriei inainte de VICTORIE.

Acum cand rezultatul alegerelor se cunoaste, consideram ca rolul jucat de diaspora in sanctionarea derapajului spre stanga a politicianismului romanesc, a fost determinant spunand un NU categoric revenirii comunismului in Romania. La acest capitol romanii basarabeni au avut un rol determinant de 94%, iar America si Canada 82%. In consecinta, propunem candidatura pentru functia de primministru a unui basarabean sau a unei persoane din  diaspora. 

 

Alegerile prezidentiale din Romania anului 2009, au demonstrat lumii, ca cei care nu tin cont in calculele lor meschine de vointa celor multi, vor fi intotdeauna sanctionati drastic.

VOX POPULI, VOX DEI !

 

                                                   Ion Anton, Neculai Popa

                                                   Consiliul Mondial Roman 

 

 

 

 

Los Angeles, CA                                     December 2, 2009

Consiliul Mondial Roman a inaugurat bustul lui Grigore Vieru de la Iasi

Imprimare

E-mail

 

Iasi, Romania/Romanian Global News   

miercuri, 02 decembrie 2009

 

Grigore VieruOrganizata cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei si Zilei Romanilor de Pretutindeni, dezvelirea bustului poetului Grigore Vieru a avut loc pe 1 decembrie la Iasi in prezenta unei multimi de participant, transmite Romanian Global News.

 

Initiativa a Consiliului Mondial Roman, ridicarea bustului scriitorului roman Grigore Vieru, in chiar Parcul Copou, in proximitatea poetului nepereche, Mihai Eminescu,  a fost sprijinita financiar si de Primaria din Iasi. Realizarea bustului i-a apartinut sculptor Gheorghe Gheorghita.

La manifestare au luat cuvantul Dl. Nechita, primarul Iasilor, Neculai Popa, secretar general al C.M.R.,  

Daniel Corbu, poet, director, Muzeul Literaturii Romane din Iasi, Casian Maria Spiridon, presedinte Uniunea scriitorilor Iasi si Catalin Vieru, fiul poetului.

Circa 200 de persoane, printre care foarte multi tineri au fost martorii acestui eveniment. Atmosfera a fost destinsa si de interpretarile lui Vasile Iova, la nai si Simion Doja, la taragot, ambii din Basarabia.

 

 

 

Los Angeles, CA                                       October 30, 2009

 

Eternizarea Marelui Poet Grigore Vieru (Iasi, Romania)

Motto: Daca visul unora a fost ori este , sa ajunga in Cosmos , eu viata intreaga am visat sa trec Prutul.


Figura emblematica a Basarabiei, un simbol al basarabenilor, Grigore Vieru a scris totdeauna pentru aceia care l-au inteles si l-au ascultat.

S-a adresat unor oameni care aveau nevoie de el, aveau nevoie sa vorbeasca despre trecutul lor, identitatea lor amenintata, despre limba romana, omenie, despre pamatul strabun, despre revenirea la patria mama Romania,si despre multa iubire. Grigore Vieru a fos mistuit de mitul unitatii neamului sau, era un unionist impatimit si a plecat dintre noi cu aceasta neimplinire.


Figura lui fragila nu dadea de banuit ce forta ascunde spiritul sau. Am scris cu ceva ani in urma un articol despre aceasta trasatura a sa intitulandu-l: Grigore Vieru cand sfant pentru unii, cand smeu pentru altii.

Cu oamenii-oameni, comunica evlavios, paraca spunand rugaciuni, cu dusmanii idealuirlor basarabiei, devena pa data darz, un cuget tare, un spirit baricada in fata imposturii si amenintarii. A disparut napraznic si acest lucru ne face sa vorbim despre Grigore Vieru cu alte timpuri ale verbului. El nu s-a autointitulat " poet al nemului sau " ci a fost asimilat ca atare.

Asa cum singur spunea ca el este alcatuit din mai multi oameni: poet., tribun social,c ompozitor, prozator etc, el nu a fost niciodata sablonard ci a fost mereu si in toate , el insusi. Romanii din America l-au avut ca oaspete in mai multe randurui , dar cea mai fertila comuniune cu spiritul sau l-au avut in urma vizitei din 2002-2003, cand oricat de captivati sunt traitorii din America de iluzia banului, au gasit timpul sa-l intalnesca si sa-l cunoasca pe marele poet.

Am mai scris-o ca in toate comunitatile in care a descins, Grigore Vieru a fost intampinat ca un vechi prieten cu care te rintalnesti dupa multi ani.
A fost asimilat ca un mesager al aspiratiilor acelora de pe pamantul de origine.

Animat de ecoul acelor trairi si a multor intalniriri la Chisinau, Iasi, Bucuresti, Putna, Vatra Dornei, romanii americani au constiutit un comitet de intiativa pentru a cinsti prin eternizare la Iasi ( primul oras in care a pasit poetul la prima vizita in romania in 1973 ) memoria marelui disparut. La multi conationali s-a apelat pentru sustinere financiara, putin au raspuns faptic insa.

Iasiul a avut sensibilitatea ca prin Domnul Gheorghe Nichita primarul orasului, prin directorul economic domnul Victorel Lupu, Consiliul Municipal sa aprobe fara rezerve finantarea unui bust Grigore Vieru, cu amplasarea in renumitul parc Copou, langa Alecsandri, Creanga, Junimistii secolului XLX si XX si langa statuia si teiul " Lucafarului poezii romanesti Eminescu" , a carui lacrima Grigore Vieru, s-a considerat toata viata. In momentul dezastrului poetul se intorcea de la comemorarea a 150 de ani de la nasterea lui Eminescu sarbatorita la Cahul, cand destinul, poate cine stie, i-a scos in cale acel hotar prin care a trecut in vesnicie.

Savarsirea acestei lucrari n-ar fi fost posibila fara solicitudine si omenie din partea unor exponenti ai primariei municipiului Iasi cum ar fi , domnul Director Ing Mihai Chirica, domnul Mihai Pricop, si a reprezentantilor Consiliul Mondial Roman- initiatorul lucrarii, Ing Mihai Ciobanu si artist plastic Rodica Postolache , care nu si-au precupetit timpul si energia da a cinsti memoria aceluia pe care l-au cunoscut si l-au iubit, Grigore Vieru
Pentru executie s-au gasit oameni de suflet, arhitectul Gheorghita Vornicu- Gheorghe, prof univ.

Ioan Carcea, care pentru sume modice au executat o lucrare de o tinuta artisitica excetionala.

Bustul lui Grigore Vieru te priveste blajin, ocrotitor cu un zambet coborat din alta lume, .lumea umbrelor. Discutand cu domnul Vornicu, mi-a expicat ca in tot timpul executarii mulajului a vorbit cu lutul din care l-a plasmuit incat a simtit ca i-a dat suflet. Credem ca prin aceasta lucrare implinim o parte din visul marelui poet al Neamului, de a-l etrrniza si acolo unde a visat sa ajunga pana in 1973, pe malul drept al Prutlui.

Nu in ultimul rand se cuvine a evidentia entuziasmul cu care au imbratisat initiativa noastra domnul senator Titus Corlatean, Presedintele Comisiei de Politica Externa a Senatulii si domnul Eugen Tomac, Ministru Secretar de Stat al MAE.

Componenta comitetului de initiativa: Ciuca Virgil, Pr Constantin Alecse, Pr Theodor Damian, Rodica Bostan, Mircea Popescu, Dumitru Caranfil, Neculai Popa, Anatol Razmerita, Radu Luchian, Ion Anton, Constantin Hagiu, Mihai Stan, Vasile Bechis.

Eterna si pioasa memorie!

Ion Anton & Neculai Popa
Consiliul Mondial Roman-Los Angeles

 

                          

 

LOS ANGELES, CA                           June, 2009

Mesaj pentru sustinerea fortelor pro-romanesti si anti-comuniste din Basarabia.

 

In ajunul unor alegeri care se pot dovedi cu adevarat istorice pentru viitorul basarabenilor, Consiliul Mondial Roman si World Romanian Congress ureaza succes fortelor politice pro-romanesti si anti-comuniste precum si tuturor candidatilor care promoveaza destinul romanesc al Basarabiei si implicit cel european fara sa faca vreun compromis cu fortele retrograde si anti-romanesti concentrate in jurul PCRM.

 

Speram ca partidele de orientare pro-romaneasca sa obtina impreuna majoritatea parlamentara pentruca astfel sa poata avea controlul in alegerea unui presedinte cu o orientare de apropiere fireasca fata de Romania.

 

Este nevoie, mai mult ca oricand ca basarabenii insisi sa-si decida viitorul prin participarea masiva la vot si prin acordarea votului partidelor si candidatilor care prin optiunile manifestate sunt hotarati sa desprinda Basarabia din zona intunecata si fara viitor in care a fost aruncata de o conducere lipsita de viziune care i-a indepartat de Romania si Europa prin construire unei bariere de ura fata de fratii de acelasi neam.

 

Basarabenii au posibilitatea sa aleaga fie mizerie si disparitie, fie un viitor  european mult mai bun, alaturi si prin fratii lor de acelasi neam.

 

Basarabeni, romanii de pretutindeni sunt alaturi de voi si va vor sustine in eforturile deloc usoare de a va re-integra in familia noastra romaneasca si impreuna cu aceasta in comunitatea europeana.

Nimic nu trebuie sa va abata de la deviza:

               Succes pro-romanismului si anti-comunismului in Basarabia!

 

 

Presedinte CMR                     Presedinte WRC     
  Mihai Stan                            Mircea Popescu

 

====

++==__._,_.___

======================================================

MEMORIALUL PATIMILOR ROMÂNEŞTI

A trecut o perioadă de peste jumătate de secol de la momentul în care România, sub presiunea puterilor unite ale hitlerismului german şi ale comunismului sovietic, a fost nevoită să se retragă temporar din Basarabia şi Bucovina de Nord, iar apoi să renunţe la ele, ca urmare a unui tratat de pace care nu a luat în considerare marile sacrificii militare ale poporului român alături de aliaţi.

Anii petrecuţi în închisoarea comunistă din interiorul Cortinei de Fier au constituit ani de teroare, de alterare a spiritului naţional în încercările de formare ale aşa-zisului om nou. Iar formarea acestui “om nou” a avut loc la indicaţiile Kremlinului, atât pe teritoriul României cât şi în fostele teritorii interbelice ale României.

În perioada ocupaţiei ţării de trupele sovietice mii de cetăţeni români născuţi în Basarabia şi Bucovina sau cetăţeni români de origine germană au fost luaţi de lângă familiile lor şi deportaţi în URSS.

În zonele atribuite URSS prin tratatul de la Paris, a avut loc un adevărat genocid împotriva populaţiei româneşti. Prin politica sovietică programată de epurare şi modificare a structurii etnice, circa un milion de români au fost executaţi, torturaţi, sau au fost deportaţi în Siberia şi în stepele Asiei.

Au trecut alţi 20 de ani de la eliberarea de sub influenţa şi ameninţarea imperiului comunist de la Răsărit, perioadă echivalentă în timp cu creşterea şi formarea unei noi generaţii care n-a cunoscut împilarea străină.

Datorită tăcerii Bucureştiului, lumea vestică nu cunoaşte sacrificiul şi pierderile imense pe care românii le-au suferit sub ocupaţia sovietică.

Dacă, pe undeva, este explicabilă tăcerea din perioada de dinainte de Decembrie 1989 când România s-a găsit sub dominaţia sovietică, devine greu de înţeles continuarea după colapsul URSS a aceleiaşi politici de tăcere şi ascundere a adevărului privitor la tragedia românească.

România de astăzi, care este moştenitoarea de drept a statului român antebelic, are obligaţia asumării datoriilor, cel puţin morale, faţă de toţi cetăţenii săi, inclusiv faţă de cei din teritoriile care i-au aparţinut înainte de război, cetăţeni care au contribuit şi ei la dezvoltarea statului român la fel ca toţi cei care au avut şansa să se găsească după ocupaţia sovietică în interiorul graniţelor actuale ale României.

De aceea, noi semnatarii acestui Document,

  • considerând ca noi toţi, supravieţuitori şi urmaşi ai marei tragedii prin care a trecut poporul român, avem datoria să o facem cunoscută spre veşnica rememorare, viitoarelor generaţii pentru a le ajuta să nu-şi uite adevăratele rădăcini şi istoria;
  • considerând că lumea trebuie să afle măcar în ceasul al doisprezecelea că şi românii, la fel ca alte popoare îşi au martirii lor nevinovaţi;
  • considerând că nimeni nu are dreptul să păstreze tăcerea asupra suferinţelor şi pierderilor pe care poporul român le-a îndurat ca urmare a ocupării teritoriului său;
  • considerând că Statul român are datoria de a cinsti sutele de mii de români care au fost torturaţi, ucişi, mutilaţi sufleteşte, sau deportaţi de forţe străine ostile doar pentru vina de a fi cetăţeni loiali ai României,

Cerem Parlamentului României ca reprezentant al Poporului român;
Cerem Preşedintelui României ca reprezentant al Statului român;
 
Să legifereze şi să ratifice obligaţia pentru Guvernul României de a finanţa şi a ridica un Monument al Suferinţei Româneşti care să comemoreze tragedia românească prin care sute de mii de cetăţeni români au fost supuşi unui adevărat genocid etnic ca urmare a ocupării sovietice a ţării şi a fostelor teritorii care au aparţinut statului român interbelic,
 
PUTEM IERTA, DAR NU PUTEM UITA

Puteti semna acest document la : http://MemorialRomanesc.org

 

 

 


CONSILIUL MONDIAL ROMAN,         Los Angeles, CA,    February 7, 2009

 

DOMNULUI TRAIAN BASESCU, PRESEDINTELE ROMANIEI,

 DOMNULUI EMIL BOC, PRIM-MINISTRU,

 DOMNULUI CRISTIAN DIACONESCU, MINISTRU DE EXTERNE.EXCELENTELE VOASTRE,


 Plecand de la realitatile existente pe plan mondial, generata de o criza fara precedent si tinand cont de situatia financiara globala, care impune necesitatea unei mai bune gospodariri a finantelor publice, supunem atentiei excelentei voastre, ca personalul administrativ a reprezentantelor diplomatice ale Romaniei in strainatate, sa fie format din cetateni romani stabiliti in tarile respective, in locul personalului actual existent si salariat al Ministerului Afacerilor Externe.
Marea majoritate a statelor lumii folosesc personal localnic in vederea activitatilor  consulare.  Exemplu tipic, Consulatul Statelor Unite de la Bucuresti foloseste personal din Romania si nu personal adus din SUA.
Selectionarea personalului administrativ din randul comunitatilor romanesti ar diminua considerabil cheltuielile administrative ale consulatelor si ambasadelor (chirii, salarii, intretinere, transport, vacanta, etc. ) si ar crea liantul necesar intre tara de origine si tara adoptiva.
Economiile generate prin angajarea personalului administrativ din emigratie vor putea fi directionate spre alte ramuri deficitare din tara, sau folosite pentru suplimentarea de functionari  administrativi, in scopul inbunatatirii activitatilor consulatelor, cat si crearea unei noi platforme de comunicare intre institutiile Statului Roman din strainatate si emigratia romana din tara respectiva, aspect care, cel putin pentru moment  in unele tari, este foarte deficitar

Primiti va rog consideratia noastra.
                                           
Consiliul Mondial Roman

 Mihai Stan, Presedinte
 Neculai Popa, Secretar General

 

 

 

 

===========================================================

 

CONSILIUL  MONDIAL ROMAN,      LOS ANGELES,   CAJan. 03, 2009

 

                         ROSIA MONTANA     Motiune RPER din 13 noiembrie 2008

 

In atentia :

 

        D-lui Emil BOC, Prim-ministru al Romaniei

        D-nei Roberta Alma ANASTASE, Presedintele Camerei Deputatilor a  Parlamentului Romaniei

        D-lui Mircea GEOANA, Presedintele Senatului Roman

        D-lui Theodor PALEOLOGU, Ministrul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

        D-lui Nicolae NEMIRSCHI, Ministrul Mediului

        D-nei Elena UDREA , Ministrul Turismului

        D-lui Ilie SARBU, Ministrul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

        D-lui Vasile BLAGA, Ministrul Dezvoltarii Regionale si Locuintei

        D-nei Ecaterina Andronescu, Ministrul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

        D-lui Catalin Predoiu, Ministrul Justitiei si Libertatii Cetatenilor

 

In copie :

        D-lui Horia-Roman PATAPIEVICI, Presedintele Institutului Cultural Roman 

 

In atentia:

                               

                D-lui Vaclav KLAUS, Preşedintele Republicii Cehe, Preşedintele Uniunii Europene

D-lui Alexandr VONDRA, Vice Prim-ministru al Republicii Cehe

D-lui Hubert HAENEL, Sénateur, Président de la Commission des Affaires européennes

M. Pavel FISCHER, Ambassadeur de la Tchékie en France

Mme. M. Dominique Simonet, Ministre des Relations extérieures de la Région wallonne

 

In copie :

M. Ovidiu DRANGA, Ambassadeur de la Roumanie en Belgique

 

In atenţia :

 

D-lui Nicolas SARKOZY, Preşedintele Republicii Franceze, Preşedintele

Uniunii Europene

D-lui Traian BASESCU, Preşedintele României

D-lui Cǎlin POPESCU-TARICEANU, fost Prim-ministru al României

D-lui Hans-Gert PÖTTERING, Preşedintele Parlamentului European

D-lui Gunter VERHEUGEN, Vice-preşedintele Comisiei Europene

D-nei Anne BRASSEUR, Preşedintele Comisiei pentru Culturǎ, Stiinţǎ şi Educaţie a Adunǎrii Parlamentare a Consiliului Europei

D-lui Henri PAUL, Ambasadorul Franţei în România

D-lui Ilie SARBU, Preşedintele Senatului României

D-lui Koïchiro MATSUURA, Director General al UNESCO

D-lui Gustavo ARAOZ, Preşedinte ICOMOS

D-lui Adrian IORGULESCU, fost Ministrul Culturii şi Cultelor din România

D-lui Atilla KORODI, fost Ministrul Dezvoltǎrii Durabile şi Mediului din România

 

In copie :

 

D-lui Ionel HAIDUC, Preşedintele Academiei Române

D-lui Cristopher GRAYSON, Seful Secretariatului Comisiei pentru Culturǎ, Stiinţǎ şi Educaţie a Adunǎrii Parlamentare a Consiliului Europei

D-lui Eddie O’HARA, fost raportor al Comisiei pentru Culturǎ, Stiinţǎ şi

Educaţie a Adunǎrii Parlamentare a Consiliului Europei

D-lui Teodor BACONSCHI, Ambasadorul României în Franţa

D-lui Michael PETZET, Preşedinte onorific ICOMOS

D-nei Gaia JUNGEBLODT, Director al Secretaratului Internaţional ICOMOS

D-lui Dinu BUMBARU, ICOMOS

D-lui Jacques LEGRAND, Rector al INALCO

D-lui Dan MOHANU şi D-lui Serban STURDZA, co-Preşedinţi ai Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniu din România

D-lui Nicolas HULOT, Preşedintele Asociaţiei Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme

D-lui Michel SCHULMAN, Asociaţia Jurnaliştilor de Patrimoniu

D-lui Nicolae MANOLESCU, Ambasador al României la UNESCO

 

      

 

 Moţiune asupra situaţiei din Roşia Montanǎ -Tara Moţilor din România

 

Patrimoniul natural şi cultural al regiunii Roşia Montanǎ - Tara Moţilor este parte integrantǎ a patrimoniului românesc şi, implicit, a patrimoniului european.

Având în vedere experienţa pe teren a membrilor organizaţiilor civice şi ţinând cont de concluziile simpozionului organizat de RPER în mai 2008 la Paris, noi, semnatarii acestei moţiuni, afirmǎm cǎ o eventualǎ exploatare minierǎ, bazatǎ pe cianuri, a aurului din Roşia Montanǎ ar afecta:

 

• Patrimoniul natural. Peisajul în ansamblul sǎu, cu biodiversitatea sa, cu sursele de apǎ şi pânza freaticǎ, ar fi iremediabil distrus.

Nu se poate ignora faptul cǎ resursele aurifere sunt constituite din particule microscopice. Exploatarea lor ar însemna mǎcinarea munţilor pe imense suprafeţe şi adâncimi, urmatǎ de un tratament cu cianuri. Mina ar evacua 500.000 de tone de rocǎ pe sǎptǎmânǎ, utilizându-se 60-70 tone de dinamitǎ pe zi, ar emite în atmosferǎ 134 kg. de cianuri pe zi, şi ar folosi 13-15 milioane de kg. de cianuri pe an, timp de 17 ani cât ar dura exploatarea.

Regiunea ar fi astfel ireversibil transformatǎ, pentru a deveni un peisaj deşertic şi toxic de 2300 hectare, incluzând un iaz cianurat de decantare de 600 hectare.

Se ştie însǎ, cǎ în Tara Motilor sunt prevǎzute nu mai puţin de 47 de puncte de exploatare similare.

 

• Patrimoniul cultural. Vestigiile arheologice dacice şi romane, urmele civilizaţiilor succesive - a cǎror valoare şi unicitate au fost recunoscute de oameni de ştiinţǎ din întreaga lume - precum şi un patrimoniu arhitectural evaluat ca monument istoric, ar fi integral distruse prin demolǎri abuzive  - 140 de case au disparut în acest mod - şi explozii masive. Galeriile romane se aflǎ deja în pericol din cauza explorǎrilor şi necesitǎ protecţie urgentǎ.

 

• Comunitǎţile umane. Proiectul, chiar înainte de a fi autorizat, a debutat prin cumpǎrarea masivǎ de case şi delocalizarea locuitorilor în scopul exploatǎrii terenurilor din satele Rosia Montanǎ, Tarina, Corna şi Bunta cu bisericile şi cimitirele lor. Vechile comunitǎţi, purtǎtoare de memorie culturalǎ şi civilizaţie, ar fi astfel distruse. Ele sunt deja grav afectate în coeziunea lor socialǎ.

 

• Din punct de vedere economic. Exploatarea aurului, prevǎzutǎ pentru numai 17 ani, nu poate fi consideratǎ un proiect de dezvoltare durabilǎ : este un interval prea scurt, chiar şi la scara unei singure generaţii. Proiectul nu va angaja mineri din regiune, ci specialişti în noi tehnologii aduşi din alte pǎrţi.

 

Este regretabil faptul cǎ numeroasele catastrofe miniere internaţionale, consecinţǎ a exploatǎrii pe bazǎ de cianuri, au fost trecute sub tǎcere.

In România, catastrofa minierǎ de la Baia-Mare din anul 2000, costǎ în momentul de faţǎ statul român, din cauza falimentului oportun al societǎţii responsabile, 150 milioane de dolari numai pentru plata daunelor datorate Ungariei.

Tinând cont de contextul economic mondial precar şi al crizei ecologice care ameninţǎ planeta, este imperioasǎ relansarea economicǎ a regiunii într-un cadru de dezvoltare durabilǎ.

O exploatare minierǎ, preconizând imense distrugeri şi epuizarea totalǎ a resurselor în vederea unor beneficii nesigure pe termen scurt, în detrimentul generaţiilor viitoare, nu este justificatǎ.

Nu este admisibil ca în numele crizei mondiale sǎ fie lansate proiecte devastatoare pentru peisaj, pentru patrimoniul natural şi cultural, pentru populaţie şi, în definitiv, pentru o întreagǎ ţarǎ.

Nu este admisibilǎ nici desfigurarea unei ţǎri considerate sǎrace, în ciuda apariţiei unor averi enorme, rezultat al unui capitalism sǎlbatic care macinǎ România de 19 ani.

Singurele soluţii responsabile pentru Roşia Montana - Tara Moţilor sunt cele concepute în spiritul dezvoltǎrii durabile, precum turismul rural, cultural şi minier, agricultura biologicǎ şi meşteşugǎritul tradiţional, respectând “la sauvegarde de l’esprit du lieu”, conform Declaraţiei de la QUEBEC adoptatǎ de ICOMOS în 04 octombrie 2008.

 

Pentru motivele menţionate mai sus, în acord cu avizul oficial al Academiei Române, al ICOMOS şi în spiritul Convenţiei Europene pentru Peisaj la care România a aderat, facem apel la organizaţiile şi autoritǎţile române şi europene pentru:

 

- Retragerea sprijnului acordat proiectului de cǎtre Comisia pentru culturǎ, ştiinţǎ şi educaţie a Adunǎrii parlamentare a Consiliului Europei.

 

– Adoptarea legii anti-cianuri de cǎtre Parlamentul României şi Parlamentul European.

 

 – Redactarea unui Plan naţional pentru patrimoniul românesc inspirat de modelul Planului naţional francez.

 

– Inscrierea pe lista patrimoniului mondial UNESCO a Peisajului cultural evolutiv “Tara Moţilor”.

 

– Introducerea unui program de salvgardare a patrimoniului natural şi cultural în Strategia naţionalǎ a dezvoltǎrii durabile a României.

 

 

Motiune prezentatǎ la Intâlnirea Naţionalǎ a OVR – France

Eybens (Isère), Franţa 08-09 noiembrie 2008

 

 

Semnatari :

 

Rencontres du Patrimoine Europe – Roumanie – RPER,

Preşedinte Stefana BIANU, Vice Presedinte Flaviu BARBACARU

182, rue de l’Université, 75007 Paris, France

e-mail: rper.paris@yahoo.fr ; site: www.patrimoineroumain.fr

 

Rencontres du Patrimoine Europe – Roumanie – RPER – Filiale Roumanie,

Preşedinte Ioan PISO, Preşedinte Executiv Ioana BOGDAN-CATANICIU

Str. Batiste nr.24 A, sector 2, Bucureşti

e-mail: piso_ioan@yahoo.com; ioana.bogdancataniciu@gmail.com

 

Opération Villages Roumains France – OVR – France,

Preşedinte Evelyne PIVERT

6, rue Fizeau, Bât. B, 3e étage 75015 PARIS, France

e-mail: contact@ovrfrance.org ; site: http://www.ovrfrance.org/ 

 

Opération Villages Roumains – CFB-DGB (Communauté Française de Belgique-Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens),  Preşedinte Michel DE BACKER

Chaussée de Jolimont, 263, B-7100 Haine Saint Pierre, Belgique

e-mail : o.v.r@skynet.be ; site : http://www.villagesroumains.be

 

Opération Villages Roumains – International, Preşedinte Michel DE BACKER

Chaussée de Jolimont, 263, B-7100 Haine Saint Pierre, Belgique

e-mail : ovri@win.be ; 

 

Opération Villages Roumains – Roumanie, Preşedinte Francisc GIURGIU

Balaneasa, Com. Livezi, Jud. Bacau ; Cod. 607 285, Roumanie

e-mail : francisc_ovr_ro@yahoo.com ;

 

Asociaţia Studenţilor şi Doctoranzilor Români din Franţa – ADERF,

Preşedinte Raluca URSACHI

site : www.aderf.net            

 

Asociaţia « Arhitecturǎ. Restaurare. Arheologie » - ARA,

Preşedinte Monica MARGINEANU – CARSTOIU

site : www.simpara.ro                      

 

Asociaţia Pro Patrimonium Transsilvaniae, Preşedinte Horia CIUGUDEAN

Str. Mihai Viteazu nr. 22 A, 510010 Alba-Iulia

e-mail: propatalba@yahoo.com

 

Pentru Asociatia Pro Patrimonio France, Preşedinte Caroline d’ASSAY

site: www.propatrimonio.org                           

 

Asociatia Alburnus Maior, Preşedinte Eugen DAVID

site: www.rosiamontana.org  

                 

Alianţa Belgo-Românǎ, Preşedinte Ecaterina EVANGHELESCU

site: www.abero.org         

 

Coaliţia « România Fǎrǎ Cianuri» (15 asociaţii), Reprezentant Codruta NEDELCU

site: www.faracianura.ro         

 

Grupul « Salvaţi Roşia Montanǎ » a profesorilor din Academia de Studii Economice, Bucureşti, Reprezentant Afrodita IORGULESCU

e-mail: afrodita@ase.ro 

 

Fundaţia Ruralǎ din România – FRR, Timişoara, Director Petru IVANOVITS

e-mail: petruivanovits@yahoo.fr

 

Asociaţia Maisons Paysannes de France, Preşedinte Michel FONTAINE

site: www.maisons-paysannes.org

 

Asociaţia « La Plume et l’Encrier », Preşedinte Maurice RIOU

4 square Thorigny 91070 Bondoufle, France

e-mail: mauriceriou@wanadoo.fr

 

Asociatia Salvati Bucurestiul, Presedinte Nicusor DAN

site: www.bucuresti-dezastru-urbanistic.xhost.ro

 

Asociatia Romanilor din Austrália, Presedinte Mihai MAGHIARU

Site: www.aradomain.com

 

Consiliul Mondial Roman, Presedinte Mihai STAN, Secretar Nicolae POPA

Site: www.ConsiliulMondialRoman.org

 

Pentru conformitatea semnǎturilor :

 

Stefana BIANU,

Preşedinte Rencontres du Patrimoine Europe – Roumanie – RPER

 

Evelyne PIVERT,

Preşedinte Opération Villages Roumains France – OVR – France

 

 

==========================================================

 

CONSILIUL  MONDIAL ROMAN,      LOS ANGELES,   CANov. 28, 2008

 

                                                            COMUNICAT

 

DRAGI COMPATRIOTI,

 

Ne apropiem de o zi importanta in viatza Romanilor care traiesc inafara granitei Romaniei.  30 Noiembrie este ziua  cand  pentru prima data in istoria Romaniei, Romanii de pretutindeni au posibilitatea de a alege reprezentanti in Parlamentul si Senatul tarii.

Doresc dela inceput sa precizez ca organizatia noastra,  CONSILIUL MONDIAL ROMAN, este initiatorul acestei legi.  Mircea Popescu si Neculai Popa au fost primii care au  gandit si propus acest proiect de lege.  Va rog sa cititi pe situl CMR

 www.ConsiliulMondialRoman.org   articolul    « Participarea la guvernare a societatii romanesti de peste hotare » . Pe langa acest proiect de lege, CMR a sustinut cu fermitate introducerea Legii Lustratiei. Daca Romania doreste sa se curetze de trecutul comunist, Legea Lustratiei trebuie votata si aplicata imediat.  Astfel multi candidati cu un trecut dubios,  nu  mai aveau curajul sa candideze la alegerile parlamentare din 30 Nov.  Dar,  dupa cum prea bine stim,  acest lucru nu   s-a intamplat.

Apreciem numarul mare de candidati din partea parincipalelor partide politice din Romania. Multe organizatii si-au  manifestat  sentimentul si sustinerea unui candidat.

Consiliul Mondial Roman  si-a exprimat  inca dela inceput sustinerea pentru candidatii Eugen Tomac,  Constantin Timoc, Laurentiu Fulga.

 

Cu parere de rau constat  ca in Basarabia Romaneasca,  multi  dintre  candidati si sustinatori  folosesc  metode si cuvinte care sunt departe de regulile  civilizate ale adevaratei democratii. Unii dintre  ei predind chiar, ca sunt  membrii ai Consiliului Mondial Roman,  fara sa fi avut absolut nici o contruibutie la organizatia noastra.  Orice astfel de  afirmatie a acestor candidati este nula si neavenita.

 

Vreau sa subliniez ca dupa Conferintza CMR  dela Iasi din 2005,  in urma unor  constatari negative in conducerea organizatiei,  s-a decis o completa reorganizare a CMR si  mutarea sediului CMR din Atlanta, Georgia in Los Angeles, CAAstfel, incepand din   Februarie 2006,  CMR are un nou sediu si o  noua conducere.  Cei care doresc sa cunoasca mai  bine cine sunt  membrii CMR pot sa viziteze  CMR site la:   www.ConsiliulMondialRoman.org

 

CONSILIUL MONDIAL ROMAN ramane ferm hotarat  si  dedicat  cauzei nobile si patriotice de a servi si ajuta Romanii de Pretutindeni.

 

Orice comentariu va rog sa mi-l adresati personal la mstan@austin. rr.com

 

Cu deosebita stima,

 

MIHAI   STAN,     PRESEDINTE   CONSILIUL MONDIAL ROMAN

 

 

 

============================================================

 

CONSILIUL MONDIAL ROMAN                           Los Angeles, California

                                                                                        Nov. 2, 2009 

 

              

CATRE   GUVERNUL   ROMANIEI

                     DOMNULE PRIM-MINISTRU

 

Suntem incantati sa va informam despre solutiile aplicate in Statele Unite ale Americii pentru rezolvarea problemei aglomerarii la centrele de votare. Stiindu-se ca anul acesta un numar considerabil de votanti se vor prezenta la urne, s-a decis astfel ca  la nivel national sa se mareasca consideralbil locurile unde cetatenii pot vota inaintea zilei de 4 Noiembrie.

 

Consideram ca si la noi, in special pentru Romanii care voteaza in afara Romaniei, se pot creea puncte de votare unde cetatenii isi pot exprima obtiunea electorala inaintea zilei oficiale de 30 Noiembrie. Aceasta masura va elimina situatiile de aglomerare si incidentele neplacute petrecute la alegerile precedente din Basarabia, Spania si Italia.

 

Folosirea acestor inlesniri  vor asigura posibilitati mai mari tuturor celor care doresc sa-si exprime un drept garantat de Constitutia Romaniei, dreptul de  a  alege si de a fi ales.

 

 

Cu stima si  deosebita consideratie,

 

Neculai Popa,    Secretar General  CMR

Mihai Stan,       Presedinte CMR

 

 

=====================================================================

CMR, Los Angeles, CA        October, 2008

Sa-l sustinem pe Eugen Tomac!        

Originar din Basarabia de sud, astazi Ucraina, l-am cunoscut inca din timpul

studentiei, cand s-a bucurat pentru o scurta perioada de sprijinul modest al

CMR pentru activitatile pro romanesti in randul tinerilor basarabeni.
Tanar cu excelente calitati organizatorice, perseverent si bun patriot, a castigat

dintru-inceput atentia noastra,  fiind un minunat conslier in   relatiile CMR cu diferiti tineri basarabeni care aveau nevoie de sprijin

financiar din partea organizatiei noastre.
Prezent mai in toate proiectele noastre, a participat in mod direct si concret la

finalizarea proiectelor de la Tiganca, Ialoveni, si Nicolaeuca. 
Eugen s-a inplicat in mod deosebit in cel mai maret proiect al nostru, Biserica

Ortodoxa din Hagi-Curda, inchinata Mitropoliei Basarabiei. 
Evolutia minunata a  acestui tanar, in prezent Consilier al Presedintelui Romaniei pentru relatiile cu romanii de pretutindeni, ne obliga sa vi-l

recomandam cu toata caldura pentru functia de parlamnetar si al Basarabiei in

Parlamnetul Romaniei.
Organizatia noastra, Consiliul Mondial Roman se mandreste cu un asfel de om.
                                
Vrednic este !

Mihai Stan,  Presedinte CMR

 Neculai Popa,  Secretar General

 

Eugen Tomac

De la Wikipedia

Eugen Tomac (născut în 1981) este consilierul pentru relatia cu românii de pretutindeni al presedintelui României, Traian Băsescu. Doctorand al Facultătii de Istorie, Universitatea din Bucuresti, si membru al Consiliului Mondial Român, Eugen Tomac provine din comuna Babele din Sudul Basarabiei, fostul judet Ismail. A venit în România la vârsta de 17 ani prin programul de burse oferit de Guvernul României etnicilor români din jurul granitelor. A devenit student al Facultătii de Istorie fiind hotărât ca după terminarea studiilor să se întoarcă în Basarabia ca profesor de istorie a românilor. În perioada 1999 – 2004 a fost presedinte al Ligii Tinerilor Români de Pretutindeni urmând apoi să coordoneze proiecte nationale de tineret prin Centrul pentru Educatie Democratică.[1] În perioada 2004-2006 a coordonat programul „News to Know”, proiect implementat cu suportul Departamentului de Stat al SUA în zonele rurale defavorizate din România.[2] A lucrat si în presă ca si redactor la Magazin istoric[3], Ziua[4], Confluente, Radio România Cultural si Televiziunea Română. Dl Tomac este în prezent preparator la Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. În octombrie 2008, Partidul Democrat Liberal (PDL) l-a propus pe Eugen Tomac pentru alegerile parlamentare în Colegiul uninominal 2 pentru diaspora, pentru a câstiga un fotoliu de deputat reprezentând românii din Europa de Est si Asia.[5] Eugen Tomac este unul dintre cei mai tineri candidati la alegerile generale din 30 noiembrie 2008 si singurul candidat din noua generatie de tineri basarabeni pro-unionisti. Criticat de presa oficială afiliată Partidului Comunist din Moldova [6], Eugen Tomac este considerat un apropiat al primarului municipiului Chisinău Dorin Chirtoacă. Relatiile bune dintre cei doi datează încă de pe timpul cofondării Ligii Tinerilor Români de Pretutindeni.

 

 


                                                                                                                                  

 

           

=====================================================================

 

     August 12, 2008         LOS ANGELES, CALIFORNIA  

 

                                          DECLARATIA                                   

 

                             CONSILIULUI  MONDIAL ROMAN

 

                PRIVIND AGRESIUNEA RUSIEI ASUPRA GEORGIEI

 

Consiliul Mondial Roman (CMR) condamna in mod hotarat agresiunea Rusiei impotriva statului independent al Georgiei, produsa prin invazia armatei Ruse pe teritoriul Georgian. Rusia da astfel dovada de un cinism fara limite, dupa ce a asasinat fara scrupule timp de mai bine de un deceniu mare parte din  populatia Ceceniei, invocand motivul apararii suveranitatii Rusiei. De fapt Rusia este autoarea celui mai cumplit Holocaust, inceput inca de pe vremea lui Stalin si la care n’a renuntat nici astazi, dupa optzeci de ani, desi a omorat si distrus in acest timp peste o suta de milioane de oameni nevinovati, cu cel mai rece sange!

 

In prezent, Rusia da dovada de dublu standard, prin agresiunea deschisa, si masiva a armatei Ruse pe teritoriul Georgian al Osetiei de Sud si Abhazia, prin bombardarea oraselor Gori si Poti, a aeroportului din Tbilisi si a altor obiective civile georgiene, ceea ce n-o impiedica sa acuze Georgia drept stat agresor.

 

Separatismul este folosit de Rusia in mai toate fostele tari opresate din fostul imperiu sovietic, - inclusiv R. Moldova in cazul Transnistriei - ca mijloc de blocare a aspiratiilor acestora, de integrare in structurile europene si nord-atlantice.

 

Ne exprimam pe aceasta cale deplina solidaritate cu autoritatile si poporul Georgian si adresam un apel Comunitatii Internationale de a depune toate eforturile in vederea opririi imediate a agresiunii rusesti, a stoparii invaziei militare precum si retragerea sa in interiorul frontierelor proprii.

 

Statele Unite si Uniunea Europeana intarzie sa sara in ajutorul Statului Suveran Georgia si asta in timp ce 2000 de ostasi Georgieni stau gata sa moara in Afganistan  pentru apararea valorilor democratice. S-a dovedit si de aceasta data ca sangele este mai gros decat apa, dar mai gros decat sangele este petrolul.

 

Facem apel la autoritatile Romaniei, de a acorda Georgiei tot sprijinul diplomatic, economic si umanitar necesar pentru depasirea situatiei critice produsa de agresiunea armatei Ruse.

 

                CONSILIUL MONDIAL ROMAN

 

                 Mihai Stan, Presedinte                      Neculai Popa, Secretar General

 

 

 

==================================================

 

COMUNICAT DE PRESA       August 8, 2008

 

Consiliul Mondial Roman solidar cu sinistratii din Basarabia

 

In urma inundatiilor din  Basarabia sate intregi au fost  grav afectate de apele revarsate. Drumuri, poduri, recolte au fost spulberate de furia apelor dezlantuite.

       Imagini cutremuratoare sunt transmise de televiziunile de pe cele doua maluri ale Prutului: copii, femei, batrani luati de ape, unii salvati cu greu in ultimul moment. Este nevoie sa sarim in ajutorul fratilor nostri napastuiti, sa le intindem, dupa posibilitati, o mana de ajutor.

Cei mai tristi in aceasta situatie sunt copiii care, in scurt timp, urmeaza sa mearga la scoala. In acest sens Consiliul Mondial Roman cu sediul in Los Angeles, SUA  a strans $1.240 si in colaborare cu mass-media de la Chisinau au oganizat campania: “Solidari cu sinistratii din Basarabia”.  Campania consta in repartizarea rechizitelor scolare si a unor ajutoare banesti pentru copiii din satul Criva, raionul Briceni. In aceasta localitate 42 de copii, familiile carora au fosr afectate de inundatii, nu au strictul necesar penru a incepe un nou an de studii.

Jurnalistii care doresc sa participe la campania de repartizare a ajutoarelor sunt asteptati luni, 11 august, ora 9.00 in fata Teatrului Rus “A.P.Cehov” de unde se va pleca spre satul Criva, raionul Briceni (transportul este gratis).

Telefon penru informatii suplimentare:079434297

 

 

   CONSILIUL MONDIAL ROMAN

Los Angeles, California                                                           August 8, 2008

 

 

Amendarea Legii electorale, prin infiintarea circumscriptiei 43 „Diaspora” (art. 10), cu 4 colegii pentru Camera Deputatilor si 2 colegii pentru Senat (art. 11, lit. F), a facut dreptate celor aproximativ 12 milioane de romani cu domiciliul in afara granitelor Romaniei.

S-a plecat de la ideea participarii tuturor celor cu drept de vot si a dreptului fiecaruia, nu numai de a alege, dar si de a fi ales.

Această noua lege reprezinta solutionarea cererii facuta, inca din anul 1998, de catre Consiliul Romano-American din Los Angeles si de catre Consiliul Mondial Roman (CMR), singurii initiatori ai acestei noi legi.

CMR este portdrapelul acestei initiative si are obligatia de a-si finaliza actiunea prin propunerea acelor candidati, care pot deveni voci distincte si audibile in Parlamentul Romaniei, cu agende bine definite privind politica de sustinere a romanilor din jurul granitelor, de integrare a tuturor romanilor din afara granitelor în viata economica, sociala si politica a Romaniei, de a-si aduce aportul în Comisia de Politica Externa pentru repozitionarea internationala a Romaniei.

Suntem convinsi ca Dl. Neculai Popa, veteran al temnitelor comuniste, cu experienta acumulata in cei aproximativ 30 de ani petrecuti în SUA, poate fi o voce reprezentativa în Parlamentul Romaniei.

 

 

Mihai Stan, P.E.

Presedinte, Consiliul Mondial Roman

           

 

 

 

              COMITETUL DE SPRIJIN:

 

Mihai Stan, Preşedinte CMR, (Los Angeles, SUA); Grigore Vieru, poet, membru al Academiei Române; Prof. dr. Claudiu Mătasă, Consul General Onorific în Florida, (SUA); Dwight Luchian-Pa tton, Director,  revista "CLIPA", (Los Angeles, SUA);  Vera Luchian-Patton, Editor in Chief/Publisher, revista "CLIPA", Nicolae Rusu, Asociaţia "Pro-Basarabia şi Bucovina", (Los Angeles , SUA); Eugen Popescu, Director,  RGN PRESS, (Bucureşti, România);  Nicolae Mihai, Avocat, Institutul " Fraţii Golescu", (Bucureşti, România); Daniela Soroş, Director, Fundaţia Naţională pentru Românii de Pretutindeni, (Bucureşti, România); Ştefan Dumitrescu, < /SPAN>Preşedinte, Biroul de Viitorologie, (Bucureşti, România); Monica Corleanca, cercetător ştiinţific; Mihai Gheorghiu,  ziarul „Lumea20Românească"; Prof. dr. Nae Constantinescu, Ex-consul general al României la Los Angeles; Preot Nicolae Burduja, loc. Cania-Ţiganca, Cantemir, (Basarabia); Preot Tudorel Peiu, Spitalul de Copii "Grigore Alexandre scu", (Bucureşti, România); Romeo Moşoiu, Fondator "Institutul Eudoxiu Hurmuzachi",(Bucureşti, România); Viorel Badea,  Ex-secretar de stat Departamentul pentru relaţiile cu Românii de Pretutindeni; Antonie Popescu, Avocat, (Bucureşti, România); Dinu Gându, "Seniorii Ligii Studenţilor", (Galaţi, România); Virgil Ciucă, Scriitor, jurnalist, (New York, SUA); Conf. univ. Vasile Şoimaru, doctor în Ştiinţe Economice, (Chişinău, Basarabia); Aliona Negoiţă, cercetător, CSEEA (Bucureşti, România);  Mugurel Stan, Preşedintele "Grupul pentru Exprimarea So cială a Tinerilor"; Elena Călugăru-Baciu, publicist; Diana Postică, Liga Tinerilor Români de Pretutindeni; Octavian Mihăiescu, Europ a Creştină; Vartan Arachelian, publicist;  Prof. univ. Mircea Sabău,  (Chicago, SUA);  Vlad Spânu, Preşedinte Moldova Foundation, (Washington, SUA); Carmen Sabă u, cercetător ştiinţific; Asociaţia Luptătorilor din Munţi; Asociaţia Foştilor DeC5inuţi Politici Antico munişti; Asociaţia "15 Noiembrie 1987", (Braşov); Asociatia20"21 Decembrie 1989", (Bucureşti), Asociaţia Restitutio in Integrum, Miorita USA West Sacramento, CA

 

 

 


      PROGRAMUL POLITIC AL  DOMNULUI  NECULAI POPA
CANDIDAT INDEPENDENT PENTRU PARLAMNETUL ROMANIEI


1- Problema Consulatelor:
 Selectionarea membrilor personalului administrativ din randurile comunitatilor romanesti.
Astfel, s-ar diminua cosiderabil din cheltuielel de sedere/acomodare (chirii, intretinere, transport, vacante, etc.). Economiiloe realizate din angajarea de personal din emigratie vor putea fi directionate spre suplimentarea numarului de functionari administrativi, in scopul inbunatatirii procesului de solutionare a cererilor, dar si a procesului de comun icare cu publicul.

2-  Publicatii de limba Romana:

Sprijinirea financiara a publicatiilor de limba romana din Diaspora prin subventii guvenamentale  prevazute in prezent si nerespectate de Departamentul pentru Relatii cu Romanii de Pretutindeni.

3- Asociatii culturale si religioase:

 Sprijinirea prin mijloace corespunzatoare a asociatiilor culturale si a comunitatilor religioase vorbitoare de limba romana si pastratoare a valorilor traditionale romanesti in scopul conservarii identitatii noastre nationale.

4-  Repatrierea:

Sprijinirea prin programe guvernamentale,  simplificarea formalitatilor si facilitarea acomodarii prin consultanta si protectie pentru persoanele care doresc sa revina in tara.

5-  Tineri aflati la studii:

Sprijinirea tinerilor romani aflati la studii in strainatate si facilitarea de legaturi cu familile de roamani aflati in zonele respective in scopul mentinerii unei atmosfere romanesti necesara formarii tinerilor plecati la studii peste hotare.

6- Recunoasterea diplomelor:
Initierea unui program inter-academic intre Romania si tarile in care diplomele din sistemul de educatie romanesc nu sunt recunoscute, pentru a se ajunge la o recunoasttere reciproca a cestora.

7-Sistemul de vize:
Lichidarea sistemului de vize pentru romani, in tari ca Statele Unite.

8- Centre Culturale:
Dezvoltarea in partneriat Romania-Comunitati, a unor Centre Culturale in marile centre  romanesti, centre in jurul carora sa se desfasoare viata comunitatilor si care sa fie adevarte vitrine ale Romaniei  peste hotare.

9-Sistemul de vot:
Schimbarea sistemului de votare prin introducerea votului prin corespondenta si electronic.

10- Act de identitate unic:

Eliberarea unui Act de Identitate Unic pentru toti cetatenii romani indiferent de domiciliu. (propunere preluata in prezent de Un garia si Rusia )


11-  Monitorizarea discriminarii:

Infiintarea si sustinerea financiara de catre Staul Roman a unui Departament cu filiale in toate tarile unde se afla emigratie romaneasca semnificativa,  pentru monitorizarea discriminarii si abuzurilor la ca sunt supusi cetatenii romani.

12-  Cetatenia pentru Basarabeni si Bucovineni:

Creierea unui grup parlamentar de discutii pentru gasirea cailor diplomatice ca basarabenii si bucovinenii sa primeasca neconditionat cetatenia romana avuta inainte de raptul teritoriilor de rasrit; urmasii fostilor cetateni romani din teritoriile de rasarit sa primeasca cetatenia romana prin proceduri simple si rapide.

13-  Relatiile cu Rusia si Ucraina:

Initierea de legi si proceduri care sa detensioneze relatia cu Rusia si Ucraina in conditia recuperarii Insulei Serpilor si a teritoriilor de rasarit.


14-  Republica Moldova in Uniunea Europeana:

 Initerea unor programe privind consolidarea democratiei  si sprijinirea aderarii celui de-al doile stat romanesc la Uniunea Europeana.

15-  Recuperarea datoriilor:

 Initierea unor legi si normative eficiente pentru recuperarea tuturor datoriilor si creantelor pe care alte state le au fata de Romania; cu precadere tezaurul de la Moscova, datoria de mili arde a Irakului, Fundatia Gojdu s.a.

16-  Partineriat strategic:

 Crearea unui parteneriat strategic cu comunitatile romanesti din zone defavorizate, Bucovina, sudul Basarabiei cedate Ucrainei, regiunea Timoc, dar si regiunile Harghita-Covasna.

17-  Legea Lustratiei:

Initierea si sutinerea unor legi si amendamente ce se impun ca Legea Lustratiei sa fie votata si aplicata cat mai curand posibil.
         

===================================================================

                   Consiliul Mondial Roman

                     Los Angeles, CA        July 29, 2008

 

        NE ADRESAM ROMANILOR DE PRETUTINDENI               

                                     APEL     UMANITAR


Din nou inundatii catastrofale in Romania. Nordul Moldovei si a Basarabiei sunt grav afectate de apele revarsate ale
Prutului si Siretului. Sate intregi, case, drumuri, poduri, recolte,  sunt spulberate de furia apelor dezlantuite.
Imagini cutrmuratoare sunt transmise de Televiziunea Romana: copii, femei, batrani luati de ape, unii salvati cu greu in ultimul moment.
Este nevoie sa sarim in ajutorul fratilor nostri napastuiti, sa le intindem, dupa posibilitati, o mana de ajutor.
Consiliul Mondial Roman face pe aceasta cale un calduros apel catre toate organizatiile, asociatiile si comunitatile
romanesti de pretutindeni, sa organizeze strangerea de ajutoare materiale si financiare in sprijinul celor ce au pierdut tot ce au avut.
Cei care doresc, pot trmite ajutoarele prin intermediul organizatiei noastre  pe adresa:


Consiliul Mondial Roman,                                                                

10016 Pioneer Blvd # 108,                                                                   

Santa Fe Springs, CA 90670          Presedinte
          Mihai Stan                                                                     Secretar
                                                                                                     Neculai Popa

 

 

 

================================================================

What an American is

You probably missed it in the rush of news all over the year, but there was actually a report that someone in Pakistan had published in a newspaper an offer of a reward to anyone who killed an American, any American.

So an Australian dentist wrote an editorial the following day to let everyone know what an American is so they would know when they found one. (Good one, mate!!!!)

"An American is English, or French, or Italian, Irish, German, Spanish, Polish, Romanian, Russian or Greek. An American may also be Canadian, Mexican, Hungarian, Sarbo-Croatian, African, Indian, Chinese, Japanese, Korean, Australian, Iranian, Asian or Arab, or Pakistani or Afghan. An American may also be a Comache, Cherokee, Osage, Blackfoot, Navaho, Apache, Seminole or one of the many tribes known as native Americans.

An American is Christian, or he could be Buddhist, or Jewish, or Muslim. In fact, there are more Muslims in America than in Afghanistan. The only difference is that in America they are free to worship as each of them chooses.

An American is also free to believe in no religion. For that he will answer only to God, not to the government, or to armed thugs claiming to speak for the government and for God.

An american lives in the most prosperous land in the history of the world.

The root of that prosperity can be found in the Declaration Of Independence, which recognizes the God given right of each person to the pursuit of happiness.

An American is generous. Americans have helped out just about every other nation in the world in their time of need, never asking a thing in return.

When Afghanistan was over-run by the Soviet army 20 years ago, Americans came with arms and supplies to enable the people to win back their country.

As of the morning of September 11, Americans had given more than any other nation to the poor in Afghanistan. Americans welcome the best of everything... the best products, the best books, the best music, the best food, the best services. But they also welcome the least. The national symbol of America, The Statue of Liberty, welcomes your tired and your poor, the wretched refuse of your teeming shores, the homeless, tempest tossed. These people built America.

Some of them were working in the Twin Tower the morning of September 11, 2001 earning a better life for their families. It’s been told that the World Trade Center victims were from at least 30 different countries, cultures, and first languages, including those that aided and abetted the terrorists.

So you can try to kill an American if you must. Hitler did. So did General Tojo and Stalin, and Mao Tse-Tung, and other blood-thirsty tyrants in the world. But, in doing so you would just be killing yourself. BECAUSE AMERICANS ARE NOT A PARTICULAR  PEOPLE FOR A PARTICULAR  PLACE. THEY ARE THE EMBODIMENT OF THE HUMAN SPIRIT OF FREEDOM.  EVERYONE WHO HOLDS TO THAT SPIRIT, EVERYWHERE, IS AN AMERICAN.

Please keep this going !

Pass this around the World ?

Then pass it around again.

It says it all, for all of us.

Clipa Magazine


 

 

                                 Consiliul Mondial Roman

Los Angeles, CA        July 22, 2008

From: Daniela <fundatia@romanii.ro>
To: impact_romanesc@yahoogroups.com
Sent: Mon, 21 Jul 2008 3:47 am
Subject: [impact_romanesc] Candidatura domnului Popa

Stimati colisteni,

 

Urmaresc cu o oarecare amaraciune disputele pe care le starnesc

involuntar sau voluntar candidaturile unor romani din afara

granitelor si mi se confirma, o data in plus, ca atunci cand avem

nevoie de unitate in jurul unei idei, aceasta intarzie sa apara sau

este zdrobita din fasa.

 

Despre ce este vorba de fapt?

 

Este un moment unic in istoria recenta a Romaniei, cand cetateni

romani care au domiciliat mai multi ani in afara granitelor, nu din

placere, nu din comoditate, nu din lasitate ci ca asa le-a fost

soarta pt ca au avut alte idei decat cele ale cizmei rosii comuniste,

au dreptul, nu numai sa aleaga, ci si sa fie alesi.

 

Legea electorala da dreptul oricarui roman, din 2008, sa isi depuna

candidatura pentru a fi ales in forurile superioare de conducere ale

Romaniei si sa isi aduca aportul, cu experienta acumulata, la un trai

mai bun atat al celor din tara cat si al celor din afara granitelor.

 

Daca vom persista sa nu ne ajutam atunci cand este oportunitatea mai

mare cu siguranta ca altii, care stau si observa pe tacute, se vor

bucura si vor gasi solutia pentru a intoarce iar manivela la macaz si

a spune ca nu este cazul ca romanii din afara sa aiba acest drept pt

ca nu se pot solidariza. (E suficient sa observati cu ochiul liber

cum sunt organizate sectiile de votare in afara granitelor, de mai

bine de 17 ani...)

 

Vedeti bine ca deja sunt propusi romani din tara, membrii de partid,

sa ii reprezinte pe cei plecati... E mai bine asa? E mai bun dl.

Corlateanu decat dl. Popa? Sau altii?

 

Nu am sa intru in detalii tehnice, date si sume, despre ce a facut

dl. Popa pentru comunitatea romaneasca din jurul granitelor, in

primul rand, acolo unde putini romani din occident au vrut sa

investeasca timp sau bani, sa le acorde un pic de atentie. Ce au

facut romanii din occident pentru cei din Ucraina, cand li s-a cerut

ajutorul? Ce au facut pt cei din Basarabia? Dar pentru parintele

Bojan de la Malainita? Tacere!!! Si stiti de ce? Din nepasare...

 

Dl. Popa a fost singurul la care Fundatia Nationala pentru Romanii de

Pretutindeni din Bucuresti a apelat si atunci cand studentii

basarabeni aveau de facut un festival si nu aveau bani de la

Departament sa il faca, sau nu ajungeau, si atunci cand parintele

Bojan avea nevoie, si atunci cand studentii basarabeni se aflau in

impas financiar, si atunci cand a fost nevoie sa se trimita carti

xerocopiate in Transnistria, si atunci cand epitropului Vasile din

Hagi Curda nu i se mai acordau banii pentru o biserica romaneasca, si

atunci cand romanii din Ungaria erau sa piarda scoala din

Aletea....sa mai continui? Dl Popa a dispus din banii familiei de

FIECARE DATA si nu a refuzat NICIODATA ajutorul!!! Asta se intampla

de cel putin 5 ani de cand ne cunoastem, incontinuu.

 

Legea electorala a aparut in acest an... Sa fi fost oare in campanie

electorala dl. Popa toti acesti ani? Sau pur si simplu are un suflet

mare, este altruist si vrea sa lase ceva in urma dansului?

 

Sunt doar cateva din motivele pentru care il respect profund si

pentru care il sustin neconditionat simtinad nevoia sa intervin

negresit in aceste "dialoguri"!

 

Cu bine si cu speranta ca ratiunea va invinge, in cele din urma,

 

Daniela Soros

 

 

From: Liviu Cananau <lcananau@uwaterloo.ca>
To: impact_romanesc@yahoogroups.com
Sent: Tue, 22 Jul 2008 9:04 am
Subject: Re: [impact_romanesc] Re: INDRAZNEALA DE A CANDIDA

Se vede ca intentia domnului N. Popa de a candida a avut darul de-a ii

scoate din umbra pe toti catzeii securitatii romane.

Doar acestia pot avea "ceva visceral" cu dl. Popa, dupa cum s-a  exprimat

Daniela.

Intr-adevar, domnul Popa prin activitatile lui pro romanesti si prin

autoritatea sa morala este de departe persoana cea mai indicata de a ne

reprezenta.

Stiu ca santem oameni si uneori din motive mai mult sau mai putin subiective

nu ne place de ochii cuiva sau daca am avut ceva schimb de pareri cu cineva

devenim cumva orbi si subiectiv purtam o ciuda pe acea persoana.

De aceea as vrea sa fac un apel ca in cazuri ca acesta sa trecem peste

astfel de impulsuri. Chiar daca personal avem o ciuda pe cineva, pentru o

cauza nobila ar trebui sa ne dovedom si noi nobletea.

Aici nu este vorba despre o actiune care e in folosul domnului Popa ci o

actiune care este in interesul Romaniei si a noastra, a celor din afara

Romaniei.

Este interesul nostru sa fim reprezentati de un om integru si  mare patriot

si e spre binele Romaniei ca sa aiba si senatori sau parlamentari capabili,

cinstiti si cu dragoste de tar

Domnul Popa si-a dovedit fibra morala in anii grei de inchisoare cand nu a

facut nici un compromis. Oare cati din noi am rezista la chinurile la care a

fost expus si nu am ceda? Le sugerez celor care il critica (fara sa aduca

motive) sa-si puna aceasta intrebare. Cat de bravi sant ei?? Un om care nu a

cedat la chinuri este incoruptibil oameni buni; nu isi vinde sau tradeaza

crezul pentru nimic.

Nicu Popa si-a dovedit si  patriotismul prin toate actiunile pro romanesti

pe care le-a desfasurat de cand traieste in afara Romaniei.

Oare criticii lui "viscerali " sau cei pe care ii propun, au facut macar 10%

din cate a facut el?

Nu vreau sa dau nume, deoarece vreau sa fiu constructiv si nu destructiv.

De aceea ma adresez  in general tuturor celor care s-au pronuntat contra

domnului Popa si care fie ca nu stiu nimic despre dansul si s-au pronuntat

in necunostinta de cauza, fie ca au o anumita ciuda personala pe el,

motivata sau nu,     ca sa se ridice peste  impulsurile personale si sa-si

revizuiasca pozitia.

Oameni buni, va propun sa ne uitam in oglinda si sa ne intrebam daca avem

autoritatea morala ca sa lovim in domnul Popa?

Cred ca nici un om cu sufletul curat nu ar avea motivatia sa loveasca in

dansul.

Cei care raman sa o mai faca,   vor dovedi doar ca trebuie sa-si

indeplineasca MISIUNEA de a dezbina si de a sabota exilul.

 

Liviu

 

 

=================================================================

 

    CONSILIUL MONDIAL ROMAN

 

Los Angeles, California,                                          July  17, 2008

 

 

Amendarea Legii electorale, prin infiintarea circumscriptiei 43 „Diaspora” (art. 10), cu 4 colegii pentru Camera Deputatilor si 2 colegii pentru Senat (art. 11, lit. F), a facut dreptate celor aproximativ 12 milioane de romani cu domiciliul in afara granitelor Romaniei.

S-a plecat de la ideea participarii tuturor celor cu drept de vot si a dreptului fiecaruia, nu numai de a alege, dar si de a fi ales.

Această noua lege reprezinta solutionarea cererii facuta, inca din anul 1998, de catre Consiliul Romano-American din Los Angeles si de catre Consiliul Mondial Roman (CMR), singurii initiatori ai acestei noi legi.

CMR este portdrapelul acestei initiative si are obligatia de a-si finaliza actiunea prin propunerea acelor candidati, care pot deveni voci distincte si audibile in Parlamentul Romaniei, cu agende bine definite privind politica de sustinere a romanilor din jurul granitelor, de integrare a tuturor romanilor din afara granitelor în viata economica, sociala si politica a Romaniei; de a-si aduce aportul în Comisia de politica externa pentru repozitionarea internationala a Romaniei.

Consiliul Mondial Roman este de acord si sustine candidatura domnului Neculai Popa pentru Parlamentul Romaniei.

Suntem convinsi ca Dl. Neculai Popa, veteran al temnitelor comuniste, cu experienta acumulata in cei aproximativ 30 de ani petrecuti în SUA poate fi o voce reprezentativa în Parlamentul Romaniei.

 

 

Mihai Stan, P.E.

Presedinte, Consiliul Mondial Roman

           

 

 

 

              COMITETUL DE SPRIJIN:

 

Mihai Stan, Presşedinte CMR, (Los Angeles, SUA); Grigore Vieru, poet, membru al Academiei Romane; Prof. dr. Claudiu Mătasă, Consul General Onorific în Florida, (SUA); Stefana Bianu, Vicepresedinte CMR,  Paris France; Becker Brindea Maria Felicia Pusa, Luxembourg, EU; Dwight Luchian-Patton, Director,  revista “CLIPA”, (Los Angeles, SUA);  Vera Luchian-Patton, Editor in Chief/Publisher, revista “CLIPA”, Nicolae Rusu, Asociatia “Pro-Basarabia si Bucovina”, (Los Angeles , SUA); Eugen Popescu, Director,  RGN PRESS, (Bucuresti, Romania);  Nicolae Mihai, Avocat, Institutul “ Fratii Golescu”, (Bucuresti, Romania); Daniela Soros, Director, Fundaţia Naţională pentru Românii de Pretutindeni, (Bucureşti, România); Ştefan Dumitrescu, Preşedinte, Biroul de Viitorologie, (Bucureşti, România); Monica Corleanca, cercetator stiinţific; Mihai Gheorghiu,  ziarul „Lumea Romaneasca”; Prof. dr. Nae Constantinescu, Ex-consul general al Romaniei la Los Angeles; Preot Nicolae Burduja, loc. Cania-Tiganca, Cantemir, (Basarabia); Preot Tudorel Peiu, Spitalul de Copii “Grigore Alexandrescu”, (Bucureşti, România); Romeo Moşoiu, Fondator “Institutul Eudoxiu Hurmuzachi”,(Bucureşti, România); Viorel Badea,  Ex-secretar de stat Departamentul pentru relaţiile cu Romanii de Pretutindeni; Antonie Popescu, Avocat, (Bucureşti, România); Dinu Gându, “Seniorii Ligii Studentilor”, (Galati, Romania); Virgil Ciuca, Scriitor, jurnalist, (New York, SUA); Conf. univ. Vasile Soimaru, doctor în Stiinte Economice, (Chisinau, Basarabia); Aliona Negoita, cercetator, CSEEA (Bucureşti, România);  Mugurel Stan, Presedintele “Grupul pentru Exprimarea Sociala  a Tinerilor”; Elena Calugaru-Baciu, publicist; Diana Postica, Liga Tinerilor Români de Pretutindeni; Octavian Mihaiescu, Europ a Crestina; Vartan Arachelian, publicist;  Prof. univ. Mircea Sabau,  (Chicago, SUA);  Vlad Spanu, Presedinte Moldova Foundation, (Washington, SUA); Carmen Sabau, cercetatora stiintific; Asociatia Luptatorilor din Munti; Asociatia Fostilor Detinuti Politici Anticomunisti; Asociatia “15 Noiembrie 1987”, (Brasov); Asociatia “21 Decembrie 1989”, (Bucuresti), Asociatia Restitutio in Integrum, Miorita USA West Sacramento, CA

 

 


      PROGRAMUL POLITIC AL  DOMNULUI  NECULAI POPA
CANDIDAT INDEPENDENT PENTRU PARLAMNETUL ROMANIEI


1- Problema Consulatelor:
 Selectionarea membrilor personalului administrativ din randurile comunitatilor romanesti. Astfel, s-ar diminua cosiderabil din cheltuielel de sedere/acomodare (chirii, intretinere, transport, vacante, etc.). Economiile realizate din angajarea de personal din emigratie vor putea fi directionate spre suplimentarea numarului de functionari administrativi, in scopul inbunatatirii procesului de solutionare a cererilor, dar si a procesului de comunicare cu publicul.

2-  Publicatii de limba Romana:

Sprijinirea financiara a publicatiilor de limba romana din Diaspora prin subventii guvenamentale  prevazute in prezent si nerespectate de Departamentul pentru Relatii cu Romanii de Pretutindeni.

3- Asociatii culturale si religioase:

 Sprijinirea prin mijloace corespunzatoare a asociatiilor culturale si a comunitatilor religioase vorbitoare de limba romana si pastratoare a valorilor traditionale romanesti in scopul conservarii identitatii noastre nationale.

4-  Repatrierea:

Sprijinirea prin programe guvernamentale,  simplificarea formalitatilor si facilitarea acomodarii prin consultanta si protectie pentru persoanele care doresc sa revina in tara.

5-  Tineri aflati la studii:

Sprijinirea tinerilor romani aflati la studii in strainatate si facilitarea de legaturi cu familile de roamani aflati in zonele respective in scopul mentinerii unei atmosfere romanesti necesara formarii tinerilor plecati la studii peste hotare.

6-  Act de identitate unic:

Eliberarea unui Act de Identitate Unic pentru toti cetatenii romani indiferent de domiciliu. ( propunere preluata in prezent de Ungaria si Rusia )


7-  Monitorizarea discriminarii:

Infiintarea si sustinerea financiara de catre Staul Roman a unui Departament cu filiale in toate tarile unde se afla emigratie romaneasca semnificativa,  pentru monitorizarea discriminarii si abuzurilor la ca sunt supusi cetatenii romani.

8-  Cetatenia pentru Basarabeni si Bucovineni:

Initierea si sustinerea unei legi eficiente pentru ca basarabenii si bucovinenii sa primeasca neconditionat cetatenia romana avuta inainte de raptul teritoriilor de rasrit; urmasii fostilor cetateni romani din teritoriile de rasarit sa primeasca cetatenia romana prin proceduri simple si rapide.

9-  Relatiile cu Rusia si Ucraina:

Initierea de legi si proceduri care sa detensioneze relatia cu Rusia si Ucraina in conditia recuperarii Insulei Serpilor si a teritoriilor de rasarit.

10-  Republica Moldova in Uniunea Europeana:

 Initerea unor programe privind consolidarea democratiei  si sprijinirea aderarii celui de-al doile stat romanesc la Uniunea Europeana.

11-  Recuperarea datoriilor:

 Initierea unor legi si normative eficiente pentru recuperarea tuturor datoriilor si creantelor pe care alte state le au fata de Romania,  cu precadere tezaurul de la Moscova, datoria de miliarde a Irakului, Fundatia Gojdu s.a.

12-  Partineriat strategic:

  Crearea unui parteneriat strategic cu comunitatile romanesti din zone defavorizate, Bucovina, sudul Basarabiei cedate Ucrainei, regiunea Timoc, dar si regiunile Harghita-Covasna.

13-  Legea Lustratiei:

Initierea si sutinerea unor legi si amendamente ce se impun ca Legea Lustratiei sa fie votata si aplicata cat mai curand posibil.

 

                                                      

 

 

=================================================================

 

LOS ANGELES CALIFORNIA                                                                    May 23, 2008

                                   CONSILIUL MONDIAL ROMAN

 

                                 Scrisoare Deschisa:

 

 

BECKER  BRINDEA Maria Felicia Pusa                                                       Primaria Comunei                                                                                                                                                                                                                                                  

 7, Am Biirk                                                                                                                Tauteu

                                                                                                                                Judetul Bihor

L-6231 BECH                                                                                                         ROMANIA

LUXEMBOURG                                                                                                                       

                                                                                                                           

 

                                         Stimate domnule  Ioan Petru BALIBAN                   

                                                        Primar al Comunei Tauteu

                                         Stimati membri ai Consiliului Comunal Tauteu

 

Copii trimise : D-lui Conf. Univ. Dr. Constantin MALINAS, Universitatea Oradea

                        D-lui Mihai STAN – Presedintele Consiliului Mondial Român –Los Angeles

                        D-lui Nicolae Popa – Secretar al Consilului Mondial Român -Los Angeles

                        Arhimandrit Dr. Ioan Marin MALINAS, Viena

                        D-lui Prof .Dr.Univ. Nicolae Iordan Constantinescu-Presedintele Fundatiei                              

                         Paneuropa

                        D-lui Pierre BACK – Presedintele Asociatiei de Prietenie Luxemburg-România

                        D-lui Ioan TIRLEA – Administrator Nedatim SRL Oradea             

                        D-lui  Vlad   KORMOS –Student la Facultatea de Stiinte Juridice Oradea

                                               

      In urma activitatilor tuturor  organizatiilor(Antanta ) de pe langa Comuna Bech , din Marele Ducat de Luxemburg din anul care a trecut 2007 , activitati prinse în cadrul proiectului caritativ « Ajutor pentru Ciutelec », mai precis  pentru dotarea unui punct sanitar sau dispensar medical în satul Ciutelec , tin sa va readuc la zi informatia ca la  la data de 11 aprilie a avut loc închiderea proiectului cu înmânarea catre Dv. a cecului de 20 000 de euro , suma  rezultata din munca voluntara a cetatenilor din comuna Bech în sprijinul cetatenilor din satul meu natal Ciutelec.

Acest proiect a luat nastere la propunerea subsemnatei  în cadrul Adunarii Generale a organizatiilor de pe lânga comuna Bech – Luxemburg,  in luna martie  2007, de care bine ati fost înstiintati atat prin curier electronic, cat si pe calea undelor de telefonie.

In luna august 2007 , in timpul vizitei  mele la Ciutelec ,am depus la Primaria Tauteu o nota explicativa despre proiect , din partea Antantei din  comuna Bech,  tradusa  în limba româna caruia i-ati dat  un raspuns afirmativ  tradus  fiind  în limba  franceza pentru organismele locale de aici din Luxemburg. Aceasta activitate de ordin caritativ a avut un mare si frumos rasunet în  Luxemburg, dovada articolele din  cele trei ziarele principale luxemburgheze  « Luxemburger Wort », « Tageblatt » si « Le journal », care au salutat si elogiat acest eveniment, articole pe care le-ati primit de asemenea prin curier electronic.

 

   La data la care va scriu, luând la cunostinta ca pe plan local  la Ciutelec  exista înca dificultati in a  interprinde masuri in vederea renovarii cladirii care ar fi trebuit sa serveasca acestui proiect , cu toate tentativele de  insistenta  venite  pe calea undelor,  trimit aceste  randuri cu scopul de a  va indemna la o profunda reflectie, de a porni la actiune si  de a va  face cunoscut ca cetatenii comunei Bech isi pun întrebarea daca   proiectul este binevenit  la Ciutelec , si  daca el  este dorit.  In acest sens  gasesc ca este necesar sa se  demonstreze acestor contribuabili voluntari , dorinta de a beneficia de o institutie medicala ,  printr-un act concret ,  cu  începerea lucrarilor in vederea realizarii acesteia, alungand in acest fel aluziile ce se fac deja prezente , aluzii de a avea în vedere dirijarea frumoasei sume de  20 000 spre un alt proiect.

  Eu cred ca  ajutorul venit ar trebui înteles  nu doar ca  unul  pecuniar, ci mai  pe romaneste spus,   ca  un gest de omenie!  

   In asteptarea unui raspuns din partea dumneavoastra, va rog sa primiti stimate Domnule Primar Ioan Petru BALIBAN, Stimati membri ai Consiliului Comunal Tauteu,  expresia desavarsitei mele consideratii.

 

 

                          Becker-Brindea Maria Felicia Pusa - membra în Consilul Mondial Român                                                                         

 

                                                           Luxembourg, la 22 mai 2008

 

=============================================================================

CMR, Austin, Texas                                       May 20, 2008

Important de luat la cunostinta si a cere implementarea acestei legi.    

Click this link:       ..\lege_romanii.pdf

=============================================================================

May 12, 2008,

        CONSILIUL MONDIAL ROMAN,  Los Angeles, CA

                Anul 2008, Basarabia-activitati CMR

 

Programul CMR 2008 pentru Basarabia incepe in ziua de 2-3 Iunie cu o vizita de lucru la Hagi-Curda, raionul Ismail in prezent Ucraina, sat de aproximativ 5.000 de suflete cu o populatie majoritara romaneasca, care in ciuda tuturor vicisitudinilor vremii, a ramas credicios Bisericii Ortodoxe. Cu mai bine de un an in urma, Consiliul Mondial Roman a inceput finantarea unei Biserici Ortodoxe Romanesti.  

Apoi vom trece  in cealalta Basarabie,  Moldova, unde  anul acesta, Troita Maramuresana, donata de Grigore Caraza fost detinut politic trecut prin temnitile comuniste timp de 21 de ani, va fi instalata la Cania, de ziua Inaltarii Domnului  si a sarbatorii Zilei Eroilor, Joi 5 Iunie.  Sfanta Liturghie va fi  celebrata de Parintele Vasile Burduja la Biserica din sat.
Sufletul acestor preocupari si organizari este  prietenul nostru comun, Florin Sasarman, fara de care nu ar fi fost posibile multe din actiunile de fata si care personal  s-a preocupat in amanunt de contractarea, avizarea, transportul Troitei  si organizarea intregului intinereariu a calatoriei noastre in Basarabia.
Aducem multumiri celor de la Compania European Drinks pentru ajutorul dat, oferindu-ne  camionul cu cei doi soferi pentru transportul Triotei pana la granita cu Basarabia.
Pentru pastrarea unei traditii si continuitati ,Troita Maramuresana, identica cu cea instalata anul trecut la Ialoveni, a fost sculptata de acelas renumit artist, Ioan Benta din Barsana, Maramures, caruia ii aducem multumiri si pe aceasta cale.. 
Programul de anul acesta este :

 Joi 5 Iunie,
        Sfintirea Troitei la Cimitirul Eroilor din Cania
        Slujba de pomenire si festivitati de Ziua Eroilor la Tiganca, Cimitirul de Onoare                    a ostasilor Romani.

Vineri 6 Iunie,
        Pelerinaj la Cimitirul Ostasilor romani de la Nicoleuca.
       Slujba de pomenire cu festivitatea terminarii lucrarilor Cimitirului Ostasilor    Romani,  lucrari incepute de CMR in anul 2006 si terminate prin implicarea substantiala a ONCE

Sambata 7 Iunie,
Pelerinaj la Festelita ( sudul Basarabiei ) alt viitor Cimitir al Ostasilor Romani

Neculai Popa
Secretar General CMR.

 

============================================================================

CONSILIUL MONDIAL ROMAN,  Los Angeles,  CA

May 10, 2008

Prea Fericitul Daniel, Patriarhul Romaniei,
Intai Statatorul Bisericii Ortodoxe Romane.

Prea Fericite Parinte,

Se mai intampla, din pacate  si in zilele noastre dupa caderea comunismului, ca oameni fara de suflet si streini de traditia si istoria neamului nostru, sa ponegreasca lacasuri de cult, multe dintre ele monumente istorice, schimbandu-le folosinta sau pur si simplu intrand cu buldozarul in ele, asa cum este cazul pe care dorim sa vi-l supunem atentiei si de care suntem siguri ca aveti cunostinta.
Biserica Greco-Catolica Ungheni-Mures,  monument istoric, construita in anii 1858-1864 de catre Romanii Ardeleni, este astazi supusa demolarii de catre un grup de oameni fierbinti la sufle si la minte, oameni care necinstesc realitatea istorica a acestei Biserici Monument, calcand in picioare lupta de generatii a romanilor Transilvaneni pentru pastrarea fiintei national si impotriva maghiairzarii.
Prin distrugerea acestei Biserici-Monument se sterge un act istoric  si un important vestigiu al luptei pentru emancipare a romanilor din Transilvania, leaganul de nastere al poporului roman.
Ne adresam Prea Fericirii voastre in calitate de om de cultura si de Intai Statator al Bisericii Ortodoxe Romane,  cu rugamintea de a folosi toate mijloacele ce va stau la dispozitie pentru a determina stoparea acestui sacrilegiu. 
Socotim ca este in interesul bunei intelegeri si bunei convietuiri de a gasi solutii altele decat cele radicale si extremiste.  Nu trebuie sa uitam si trebuie sa fie un exemplu pentru noi ca Biserica Catolica din tarile Europei  au deschis  larg portile lacaselor de cult, romanilor aflati pe acele meleaguri in scopul pastrarii credintei si traditiei ortodoxe. 
Apelam la sprijinul Fericirii Voastre, fiind convinsi ca veti gasi solutia pe care Insusi Mantuitorul ar gasi-o.

Cu stima si respect,

Mihai Stan, Presedinte
Neculai Popa, Secretar General
Consiliul Roman American  

 

=========================================================================

"Romanul" care ne-a furat Insula Serpilor
George Roncea (Ziarul Ziarul, 4/5/2008)

Zilele trecute a incins spatiul public declaratia lui Traian Basescu care a acuzat practic de tradare a intereselor nationale "echipa regimului Constantinescu" - respectiv ministrul de Externe Adrian Severin &ETH;, care a participat la cedari rusinoase in favoarea Ucrainei, in 1997. Acesta din urma a sarit ca ars, pretinzand ca "Tratatul a constituit un act aducator de liniste si stabilitate regionala". Ceea ce a omis Severin sa precizeze, dar ZIARUL a aflat de la diplomatul Aurel Preda, este raspunderea directa si personala a fostului ministru de Externe in cedarea Insulei Serpilor, teritoriu romanesc, catre Ucraina, printr-o insertie in textul Tratatului negociat deja, care l-a uimit pana si pe seful delegatiei ucrainene, Buteiko.

Renumitul savant A.D. Xenopol atragea atentia, cu multi ani in urma, ca: "O alianta cu rusii in orice imprejurare, o incredere in cuvantul sau semnatura lor, va fi totdeauna o nebunie scump platita".
Povata celebrului istoric sta in picioare si in privinta ucrainenilor, cei care, istoric, au dat nastere rusilor. Ucraina si-a negociat statutul in raport cu tara noastra, in 1997, beneficiind insa din partea MAE al Romaniei de un ajutor nesperat. ZIARUL scoate la lumina un episod putin cunoscut petrecut inainte de semnarea "Tratatului cu privire la relatiile de buna vecinatate si cooperare dintre Romania si Ucraina", la Constanta, in data de 2 iunie 1997.

Acord trecut pe sest

In luna mai 1997, la sfarsitul negocierii Tratatului a avut loc operatiunea de colationare a textelor din cele doua limbi ale partenerilor - o operatiune tehnica -, iar cutuma este de nerevenire asupra textului negociat deja pana la acel stadiu. La aceasta operatiune participau membri ai celor doua delegatii care se aflau chiar in sediul MAE de la Bucuresti. Diplomatul Aurel Preda, specialist pe spatiul estic, atunci director adjunct al Directiei Tratate, ne-a comunicat detalii ale episodului "finalizarii" acordului conex tratatului.
Pe langa Tratat, tema Insulei Serpilor apare in Acordul conex - care face parte componenta din Tratat &ETH;, dar nu a fost trecut prin Parlament deoarece exista temerea ca ar fi fost contestat de parlamentari. Punctul 3 al Acordului era dedicat expres Insulei Serpilor, tema fiind demilitarizarea stancii plina de radare si antene, care bateau pana la granita nordica a Germaniei, acopereau Italia, nordul Africii, si o parte din Caucaz. Tratatarea temei "demilitarizarii" insulei era superflua la acel moment, cand instalatiile militare se aflau inca in posesia Rusiei. Acordul conex constituia praf in ochi, avand ca scop ascuns, de fapt, recunoasterea granitelor Ucrainei, deci reconfirmarea liniei Kalinin. Mihail Kalinin, presedintele Sovietului Suprem, a fost cel care a decupat Buceagul, Basarabia istorica, operatiune reluata astazi la nivel simbolic pe o harta a Romaniei pusa in circulatie de o organizatie obscura, intitulata "noii golani".

Severin: "Insula Serpilor, virgula, belongs to Ucraine"!

Severin a intrat in camera de la MAE unde se executa colationarea textului Acordului si a spus ca are o propunere, la care Buteiko, seful delegatiei ucrainene, a avut un gest nervos, trantindu-si ochelarii pe masa. Propunerea adresata de ministrul de Externe roman a fost: in randul patru de jos se pune virgula, dupa Insula Serpilor, si se adauga "care apartine Ucrainei". Lui Buteiko nu i-a venit sa creada si s-a adresat in rusa - paftarite pajalusta &ETH; repetati, va rog!, iar Severin a reiterat fraza, dupa care Buteiko a reluat discutia, in engleza, murmurand - Isle of Serpents, comma, "belongs to Ucraine"! Batranii taranisti au vrut sa voteze contra textului Tratatului, de aceea prevederea legata de Insula Serpilor a fost introdusa in Acordul conex. Dumitru Ceausu, i-a "prelucrat" pe taranisti sustinand ca "Romania, pentru a intra in NATO, trebuie sa priveasca in viitor si sa renunte la trecut". S-a dovedit insa ca a fost o cacealma pretextul cedarilor catre Ucraina in schimbul intrarii Romaniei in NATO la Madrid. Poporul roman insa nu a fost intrebat &ETH; prin referendum - daca este de acord sa cedeze Insula Serpilor, o parte a teritoriului national romanesc, ucrainenilor. Ceea ce incadreaza manipularile celor din MAE si ale ministrului Adrian Severin la rubrica tradare nationala.

Miza economica

Uniunea Sovietica a conferit insulei, abuziv, o arie de mare teritoriala de 12 mile, micsorand marea teritoriala a Romaniei, in dreptul Sulinei. Distanta dintre Sulina si Insula Serpilor este de 40 de kilometri. Prevederile Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii, incheiata la Montego Bay (Jamaica), la 10 decembrie 1982, prevede la art. 121 aliniat 3 ca Insula Serpilor intra la categoria stancilor deoarece nu are conditii naturale de viata. Stancile nu au dreptul decat la o jumatate de mila de platou maritim continental in jurul lor. Eforturile sisifice si pompieristice, pe alocuri ridicole ale Ucrainei, de transformare a stancii in insula au o motivatie economica extrem de importanta. O insula are dreptul la un platou continental de 200 de mile, adica perimetrul de exploatare ar intra practic pe teritoriul Romaniei, ceea ce este o absurditate evidenta. Platoul continental din jurul ei ascunde rezerve de hidrocarburi pentru 300 de ani de exploatare de acum incolo si deja firme importante au cerut Ucrainei dreptul de explorare prin foraj a zonei.

Efecte politice perverse

Are si alte efecte colaterale discutia despre Insula Serpilor si despre delimitarea granitei cu Ucraina deoarece Moldova comunista a lui Voronin trage de maneca Romania, insistand pentru semnarea unui "Tratat" cu Moldova, care urmareste reconfirmarea frontierei vechi romano-sovietice - respectiv o frontiera impusa de Rusia pe baza ultimatumului din 28 iunie 1940. Ocupata militar de armata rusa in august 1944, insula a fost anexata fraudulos de Uniunea Sovietica la 4 februarie 1948, printr-un protocol facut pe genunchi, si predata URSS la 23 mai printr-un simplu proces-verbal la care a asistat Eduard Mezincescu. Procesul-verbal nu a fost ratificat niciodata de Parlamentele Romaniei si URSS; dupa destramarea URSS, stanca a trecut, ilegitim, in stapanirea Republicii Ucraina, insa - legal - a intrat in teritoriul Ucrainei exclusiv datorita virgulei puse de Severin.

 

 

 

=========================================================================

May 3, 2008

Domnului Traian Basescu,   Presedintele Romaniei

                                       Domnule Presedinte,

Este de neconceput ca Statul Ucrainian, tara aparent prietena si cu aspiratii europene, tara sustinuta de dumneavoastra la Summitul NATO 2008, sa intoarca spatele manei pe care ia-ti intins-o si sa raspunda acestui gest prietenesc cu o campanie sustinuta de deznationalizare  a populatiei romanesti din zonele limitrofe Romaniei, zone cu o populatie romaneasca compacta, populatie ce nu de mult a apartinut de drept tarii noastre.
Noua Lege a Diasporei, publicata recent in Monitorul Oficial, garanteaza sustinere diplomatica si financiara din partea Rominiei prin Departamentul pentru Relatii cu Romanii de Pretutindeni, departament ce functioneaza in cadrul Ministerului de Externe,  elementului romanesc supus deznationalizarii prin practicele aratate de confratii nostri in memoriul adresat de ei si Domniei voastre.
Va rugam Domnule Presedinte ca in baza drepturilor si obligatiilor ce va revin sa dispuneti ca organele in cauza, MAE si DRRP,   sa intervina eficient in stoparea procesului de deznationalizare a elementului romanesc in teritoriile astazi apartinand Ucrainei.
Dorim sa nu se mai repete la scara nationala "Cazul Curlic" si cerem  demisia celor ce se fac responsabili de situatia deplorabila la care au ajuns confratii nostrii, situatie cunoscuta de minister si departament si lasata la voia intamplarii.
Cerem judecarea celor care se fac vinovati de Inalta Tradare prin nerespectarea obligatiilor ce functia incredintata ii obliga, de a veghea necontenit la protejarea cetateanului si a elementului romanesc din afara granitelor Romaniei.

Los Angeles,      May 2, 2008

Consiliul Mondial Roman
Mihai Stan,    Presedinte

Neculai Popa, Secretar General
                                                                                                                                                               

"Catre
Presedintele Ucrainei
Viktor IUSCENKO
Presedintele Romaniei
Traian BASESCU
Presedintele Republicii Moldova
Vladimir VORONIN

ADRESARE

I.
Cateva repere istorice
Excelentele Voastre.

In virtutea drepturilor noastre de reprezentanti ai minoritatii romane/moldovenesti din Ucraina dorim ca va aducem la cunostinta situatia dezastruoasa in care se afla invatamantul in limba materna a comunitatii noastre in urma politicii de lichidare a acestuia, promovata de autoritatile ucrainene centrale si locale de-a lungul deceniilor, indiferent de regimul pe care l-au reprezentat.
E destul sa amintim ca in Ucraina (R. S. S. Ucraineana) in toata zona dintre Nistru si Don (adica fara teritoriile care acum formeaza regiunile Cernauti, Transcarpatia si partea basarabeana a regiunii Odesa, care la acea perioada nu intrau in componenta Statului Ucrainean) in anul de studii 1929-30 functionau 121, iar in 1938 - deja 168 de scoli nationale numite pe atunci "scoli moldovenesti", majoritatea absoluta dintre ele in anii urmatori fiind lichidate ca "institutii de invatamant in limba moldoveneasca" si transformate in scoli rusesti, apoi ucrainene.
In ce priveste invatamantul in limba romana in zonele care formeaza actuala regiune Cernauti (nordul Bucovinei, nordul Basarabiei si fostul tinut Herta al judetului Dorohoi) mentionam doar ca in primii ani de dupa razboi in rapoartele noii conduceri catre Kiev se transmitea ca in noua regiune sovietica ucraineana functionau 114 scoli cu predarea obiectelor in limba romana/moldoveneasca.
In regiunea Odesa, in special in zona basarabeana ( satele din raioanele Izmail, Kilia, Sarata, Tatarbunar, Reni), la inceputul perioadei sovietice functionau 62 de scoli cu predare totala sau partiala in limba romana/moldoveneasca.
Multe din aceste scoli din zonele sus amintite, cu unele abateri de la normalitate si pierderi, si-au pastrat de-a lungul anilor in perioada sovietica caracterul de scoala nationala, in care reprezentantii comunitatii noastre de romani/moldoveni aveau posibilitatea sa studieze toate obiectele in limba materna, fapt ce le-a asigurat conationalilor nostri obtinerea unor cunostinte profunde de cultura generala (or, se stie ca cel mai bine e sa studiezi in limba ta materna) ce le oferea posibilitatea de a-si continua studiile nu numai in Ucraina si in RSS Moldoveneasca, ci si in intreg spatiul sovietic.

II.
Sperantele spulberate ale etnicilor romani/moldoveni

La inceputul anilor 90, votand pentru independenta Ucrainei ca stat si eliberarea lui de sub dogmele totalitarismului, etnicii romani/moldoveni, reprezentand cea de a treia etnie din punct de vedere numeric din Ucraina, dupa ucraineni si rusi, sperau ca vor recupera valorile pierdute, ca in fata lor se vor deschide posibilitati mai largi in directia pastrarii identitatii lor nationale, limbii si culturii. Sperau ca li se vor deschide posibilitati cu mult mai largi in directia obtinerii de studii superioare in limba materna la diverse specializari, decat cele filologice existente pana in 1991, prin deschiderea unei Universitati policulturale la Cernauti, conform intelegerilor realizate la cel mai inalt nivel in timpul intalnirilor trilaterale ucrainene-romano-moldovenesti, prevazute si in Tratatul de baza romano-ucrainean.
Dar asteptarile noastre au fost zadarnice. Reprezentantii natiunii titulare, fortele politice ucrainene, care s-au tot perindat la putere, organele de resort, demonstrand o falsa si fariseica grija fata de, chipurile, viitorul copiilor nostri, au incercat si incearca pe toate caile si sub diverse pretexte sa restranga reteaua invatamantului in limba romana.
Despre cele 168 de scoli existente cu 70 de ani in urma in Ucraina din zona dintre Nistru si Don nici nu mai amintim, desi cineva ar trebui sa raspunda pentru disparitia lor, care poate fi pusa in seama fostului regim comunist. Iata de ce vom aminti doar de unele momente semnificative ce s-au produs in Ucraina in cei 17 ani de independenta si suveranitate statala, de cand se spune ca statul nostru a pornit pe calea adevaratei libertati, a democratiei europene si a respectarii drepturilor omului si persoanelor apartinand minoritatilor nationale.
Astfel, in toata aceasta perioada, Ministerul Invatamantului si Stiintei din Ucraina, directiile pentru invatamant ale Administratiilor de stat din regiunile Cernauti, Odesa, Transcarpatia, unde populatia romanofona locuieste compact, au adoptat zeci de directive, ordonante, dispozitii, recomandari, planuri de invatamant, majoritatea dintre care, pe langa scopul nobil de ridicare a prestigiului limbii ucrainene ca limba obligatorie de stat, folosirea ei ca atare in institutiile statului, au urmarit in permanenta si scopul diminuarii importantei invatamantului national pentru minoritari, discreditarea acestuia. Mai mult chiar, in ultimul timp in aceasta activitate paguboasa sunt incluse si unele servicii speciale care n-au nimic comun cu invatamantul, cu activitatea politica.
In urma unei asemenea politici perfide numarul traditional al scolilor cu predarea obiectelor in limba materna a romanilor/moldovenilor din Ucraina a scazut considerabil.
In regiunea Cernauti, de exemplu: de la 92 de scoli la 80. In doar cativa ani. Au fost inchise scolile din Valea Cosminului, Corovia, Camenca, raionul Hliboca. Prin deschiderea claselor ucrainene in cadrul lor, o parte din scolile noastre nationale au fost transformate in scoli mixte, romano-ucrainene.
Din cele 21 de scoli cu predarea integrala sau partiala in limba romana: care functionau la data proclamarii independentei Ucrainei, in partea basarabeana a regiunii Odesa, 16 erau cu predare in limba romana, doua mixte romano-ruse si trei cu predarea limbii si literaturii romane ca obiecte de studiu. Peste cinci ani, la data adoptarii Constitutiei Ucrainei, din cele 21 de scoli doar 13 mai erau cu predare in limba romana, 4 scoli erau deja scoli mixte si 4 cu studierea limbii si literaturii ca obiect, "acesta fiind limitat la o singura ora pe saptamana - mai putin decat pentru limbile straine". Azi in zona sudbasarabeana functioneaza doar 8 scoli cu predare in limba materna, 10 mixte avand si clase romanesti/ moldovenesti si 5 scoli cu studierea limbii materne.

 

III.
Politica de deznationalizare si asimilare a neucrainenilor

Ministerul Invatamantului si Stiintei, directiile respective ale Administratiilor regionale de stat Cernauti, Odesa, Transcarpatia nu se multumesc doar cu atat. Ele continua sa adopte programe, sa emita diverse dispozitii, ordonante, recomandari, regulamente etc., scopul carora, la drept vorbind, nu este altul decat lichidarea retelei traditionale de invatamant in limba romana, care a functionat in Ucraina de-a lungul mai multor decenii, fiind garantat pana acum de Constitutia Ucrainei, de Legile "Cu privire la minoritatile nationale din Ucraina", "Cu privire la functionarea limbilor", conform actelor finale ale Conferintelor de la Helsinki, Viena, Kopenhaga, a Cartei de la Paris, Conventiei cadru 2001, Cartii europene a limbilor regionale si minoritare.
Acum se pare insa ca in tara noastra nu se mai pune pret pe aceste angajamente internationale ale Ucrainei, precum si pe obligatiunile pe care le are statul in fata minoritatilor nationale. Totul ce se face in domeniul invatamantului are un singur scop: ucrainizarea neucrainenilor, deznationalizarea minoritarilor in ritm stahanovist. Folosirea sferei de folosire a limbii lor materne a reprezentantilor minoritatilor nationale se reduce de la o zi la alta. Astfel, la metodele incercate pana nu de mult care tineau de inchiderea scolilor nationale fara consultarea vointei parintilor copiilor, apar alte metode noi:
- deschiderea claselor ucrainene in scolile nationale cu scopul desfiintarii acestora din interior ( Bahrinesti, raionul Hliboca, Vancicauti, Boian si liceul nr. 2 din oraselul Noua Sulita, raionul Noua Sulita;
- numirea in fruntea scolilor nationale a unor director care nu cunosc limba materna a copiilor pe care ii invata (SMN 17, or. Cernauti);
-predarea fortata a unor obiecte din programul scolar ("Geografia Ucrainei","Istoria Ucrainei", "Educatia fizica", "Educatia patriotica", "Ucrainologia") in limba ucraineana, duce la ingustarea sferei de functionare a limbii materne in scoli;
- introducerea cursului integrat "Literatura romana-literatura universala", lucru ce nu s-a intamplat si in scolile ucrainene, in urma caruia s-a redus considerabil volumul de predare a literaturii nationale cu zeci de ore pe saptamana (in scolile ucrainene literatura universala se preda aparte de literatura ucraineana);
- stimularea lipsei de manuale in limba romana la diverse obiecte pentru a forta trecerea predarii obiectelor ("Istoria Ucrainei", "Geografia Ucrainei", "Ucrainologia", etc) in limba ucraineana;
- editarea de manuale necalitative, de un nivel profesionist, didactic, stiintific redus. In unele manuale, cum este, de exemplu" Eu si Ucraina", sunt omisi romanii ca populatie autohtona in Ucraina, desi ei reprezinta un segment important de populatie, depasind numeric alte etnii care sunt enumerate in manual.
- in cuvantarile sale, cand vorbesc despre nationalitatile conlocuitoare in Ucraina, chiar si presedintele Ucrainei, ii omite pe romani, enumerandu-i doar pe unguri, polonezi, bulgari, rusi, tigani, evrei;
- scrierea documentatiei, orarelor si jurnalelor de clasa, programelor de lucru, protocoalelor etc. agitatia extrascolara si instructiva, diversele concursuri profesionale se desfasoara in limba ucraineana, reducandu-se si mai mult caracterul de scoala nationala;.
- anularea examenelor de absolvire si de admitere la limba romana in institutiile de invatamant superior si la cele medii de specialitate;
- inlocuirea examenului de admitere la limba romana cu cel de limba ucraineana la specialitatea: invatator pentru clasele primare pentru scolile cu limba romana de predare a obiectelor (Colegiul pedagogic al Universitatii Nationale "Iu. Fedkovici" din Cernauti);
- nerespectarea intelegerii tripartite romano-ucraineana-moldovenesti de deschidere la Cernauti a unei Universitati policulturale, unde etnicii romani/moldoveni din Ucraina ar avea posibilitatea de a obtine studii superioare in limba materna;
Dispozitiile si recomandarile Ministerului Invatamantului si Stiintei, precum si cele emise de directiile de invatamant ale administratiilor regionale de stat Cernauti si Odesa, au caracter discriminatoriu, vin in contradictie cu prevederile constitutionale, cu drepturile persoanelor apartinand minoritatilor nationale, cu standardele europene in materie de drepturile omului. Se creeaza un agiotaj de cele mai multe ori neintemeiat in jurul predarii si insusirii limbii de stat. Sub pretextul nobil al popularizarii si insusirii mai bune a limbii ucrainene sunt impuse diverse masuri extrascolare, zile, saptamani, decade, ale limbii ucrainene, astfel diminuaandu-se in mod voit importanta limbii materne pentru neucraineni.
Mai mult, se vehiculeaza ideea lipsei de perspectiva a invatamantului in limba romana in Ucraina. Cadrele didactice sunt descurajate in permanenta, recomandandu-li-se cu insistenta sa treaca la predarea tuturor obiectelor in limba ucraineana.
Astfel, institutiile statului ucrainean, inclusiv Presedintia tarii, promoveaza o politica de discriminare, de asimilare a minoritatii romanesti/moldovenesti, intreprinde diverse masuri in directia lichidarii invatamantului in limba noastra materna. Reiesind din toate acestea cerem sa ni se acorde protectie internationala impotriva manifestarilor de nationalism, de xenofobie si de rasism care sunt tot mai frecvente in Ucraina. Totodata cerem sa fie respectate drepturile noastre constitutionale la invatamant in limba materna, la pastrarea identitatii nationale, conform standardelor europene. Avem nevoie de conditii egale de invatamant cu reprezentantii natiunii titulare.

Deputatii in Consiliul regional Cernauti
Aurica BOJESCU, secretar responsabil

Vasile TARATEANU, presedintele Senatului
Uniunii Intterregionale"Comunitatea romaneasca din Ucraina"

DECLARATIE

Examinand situatia in care se afla invatamantul in limba materna a populatiei romanofone din Ucraina;
luand cunostinta de nenumaratele tentative ale Ministerului Invatamantului si Stiintei, ale directiilor de Invatamant si Stiinta ale Administratiilor de stat din regiunile Cernauti si Odesa, de a restrange aria de functionare a limbii romane in zonele unde invatamantul in limba materna a populatiei autohtone are traditii seculare;
dand expresie nenumaratelor adresari si plangeri ale populatiei, parintilor si copiilor, cadrelor didactice privind politica de asimilare fortata, de lichidare a invatamantului in limba romana, Senatul Uniunii Interregionale "Comunitatea Romaneasca din Ucraina" este imputernicit sa declare urmatoarele:
In Ucraina se promoveaza o politica de discriminare a populatiei romanofone pe motive lingvistice si de asimilare fortata a acesteia. Institutiile de resort ale statului fac tot posibilul pentru a diminua rolul invatamantului in limba romana. Ele duc o politica de discriminare a minoritatii romanesti/moldovenesti, adica de asimilare fortata a neucrainenilor. La drept vorbind, impotriva limbii noastre materne a pornit o adevarata ofensiva, dirijata de fortele national-extreniste ucrainene. Limba noastra materna este eliminata treptat din viata publica, din administratia locala, din justitie, din institutiile statului ucrainean.
In ultimul timp se fac tentative din ce in ce mai serioase in vederea scoaterii limbii romane si din sfera invatamantului public. In locul unor masuri concrete pentru ridicarea nivelului profesional de predare si studiere aprofundata a limbii de stat in cadrul orelor prevazute pentru limba si literatura ucraineana, de asigurare a scolilor cu cadre didactice bine pregatite in acest domeniu si cu manuale si metodici avansate, autoritatile locale, Ministerul Invatamantului si Stiintei a pornit pe o cale gresita. Prin diverse masuri condamnabile se urmareste cu perseverenta lichidarea retelei traditionale de invatamant in limba romana. In mod dictatorial este schimbata limba de predare a unor obiecte; se deschid clase ucrainene in cadrul scolilor nationale; scolile cu limba romana de predare a obiectelor nu sunt asigurate cu manualele de istorie si geografie a Ucrainei, de ucrainologie s.a., in limba romana, lucru pe care nu putem sa-l toleram in continuare, deoarece prin incalcarea dreptului la instruire in liba materna, consfintit in Constitutia tarii, in Legea cu privire la minoritatile nationale in Ucraina si in principalele angajamente internationale ale Ucrainei, se atenteaza la fiinta noastra nationala.
Aceasta situatie nu mai poate continua. Drept urmare facem publica aceasta Declaratie si ne rezervam dreptul de a ne adresa conducerii Ucrainei, cetateni loiali ai careia suntem, precum si conducerii de varf a Patriei noastre istorice, institutiilor internationale de resort, cu rugamintea de a ne salva de la deznationalizarea si asimilarea fortata, impuse prin politica ultranationalista, xenofoba a unor functionari publici cu responsabilitati oficiale ale statului ucrainean.

Cernauti,
Martie 2008"

 

 

=========================================================================

January 14, 2008

 

COMUNICAT,   CONSILIUL MONDIAL ROMAN

Consternati, constatam, la 18 ani de la evenimentele din Decembrie 1989, la un an de la integrarea Romaniei in UE, precum si de la condamnarea oficiala a comunismului, ca militantii civici sunt nevoiti sa recurga la GREVA FOAMEI in lipsa interesului administratiei de a lua in considerare revendicarile legitime solicitate.

Facem apel catre toate organizatiile civice si catre media din
tara si din afara hotarelor la
SOLIDARITATE fata de demersul celor peste 500 de revolutionari grevisti ai foamei.

Facem de asemenea apel catre d-l Teodor Maries, presedintele Asociatiei "21 Decembrie 1989", sa se opreasca din greva foamei pentru a evita enormele riscuri la care se expun toti participantii, pentru a fi apt, ca lider al revolutionarilor, sa coordoneze dramaticele  evenimente si sa conduca viitorul dialog cu autoritatile.

 Paris, 14 ianuare 2008

 Cu profunda ingrijorare,

 CONSILIUL MONDIAL ROMAN

 Stefana Bianu, vice-presedinte

=======================================================================

 

May, 6, 2007 

CONSILIUL MONDIAL ROMAN, Organizatie non-profit cu sediul in Los Angeles, California, se alatura si sustine invitatia Consiliului Romano-American, adresata Domnului Traian Basescu, Presedintele Romaniei, de  a se intalni cu Comunitatea Romaneasca din California.

Mihai Stan, Austin, TX

 

COMUNICAT

La invitatia Consiliului Romano-American, personal a D-lui Neculai Popa, Presedinte al Consiliului si a unui grup marcant al comunitatii romanesti din California, excelenta sa TRAIAN BASESCU -Presedintele Romaniei- este invitat pentru o intrunire cu membrii comunitatii romane din Los Angeles, in vederea analizarii masurilor menite sa duca la stabilizarea situatiei politice din Romania.

Vizita urmeaza sa aiba loc in luna Mai, a.c., data exacta urmand a fi stabilita ulterior, prin acceptul partilor.

 

 

===================================================================

Los Angeles,  California,       Aprilie 25, 2007

 

Frati Romani de Pretutindeni!

 

Parlametul Romaniei a fost ales pentru a face legi si a veghea la buna functionare a sistemului democratic. Privim neputinciosi cum o mana de parlamentari, desconsiderand total hotarirea Curtii Constitutionale Supreme, abuzand de parghiile democratice, s-au grupat intr-o coalitie antiprezidentiala, cu scopul final, "suspendarea din functie a Presedintelui Tarii, Traian Basescu".

In prezent se ia in calcul modificarea legii referendumului printr-o ordonanta de urgenta in asa fel ca Presedintele Basescu sa fie impiedecat in permanenta de a-si  relua functia in primire.

Presa internationala critica dur actiunea Parlamentului de suspendare a Presedintelui Basescu. Cel mai influent cotidian din Germania, Frankfurter Allgemeine Zeitung, scrie ca se urmareste inlaturarea lui Basescu, pentru ca justitia sa intre sub influenta grupurilor de interese ce doresc eliminarea oricarui control asupra fraudarii banilor publici. Cotidianul national de limba Olandeza, NRC Handelsblad, publica un interviu cu Monica Macovei, despre care spune ca a fost folosita ca afis publicitar pentru aderarea Romaniei la UE si apoi inlaturata.

Intr-un articol precedent, The Wall Street Journal, califica suspendarea Presedintelui Roman ca pe un puci al Parlamentului. Basescu este inlaturat pentruca justitia sa intre sub influenta grupurilor de interese.

Recent , summitul NATO 2008 ce urma sa fie anuntat pentru Bucuresti, este temporar suspendat,  iar lui Mircea Geoana i se neaga vizita la Departamentul de Stat American. Noului Ministru de Externe Cioroianu, cu toate ca a participat la o intalnire ministeriala unde a fost prezenta si Condoleessa Rice, i se refuza o intalnire cu Secretarul de Stat American.  Presedintele Muntenegrului isi anuleaza vizita in Romania.

In fata acestui dezastru, solidari cu interesele poporului roman, Consiliul Mondial Roman cheama diaspora romaneasca si  organizatiile ei, la o demonstratie de protest fata de parlamentarii romani, care au participat la acest puci parlamentar.

Credem ca a sosit momentul ca poporul roman sa-si poata alege forma de guvernamant, care-l serveste pe el si nu anumite grupuri mici cu interese mari.

Este cel de-al doilea puci dat de acelas om care se face vinovat de uciderea celor 1200 de tineri din timpul revolutiei din 1989, de mineriade si de patronrea pauperizarii populatiei Romaniei, Ion Iliescu.

Dorim sa fim alaturi de cei care si-au pus speranta in Presedintele Basescu si dorim sa fie lasat sa-si duca la indeplinire platforma politica pentru care a fost ales si in special cele trei actiuni, din cauza carora a fost suspendat :

1. faptul de a fi declarat razboi coruptiei,

2. cererea de desecretizare a tuturor arhivelor securitatii;

3. condamnarea recenta a comunismului si a ravagiilor facute de acest sistem in Romania. 

Va chemam la o larga demonstratie pasnica pentru ziua de Sambata, 13 Mai ora 11AM. In Franta deja se organizeaza asa ceva si daca se va face si in celelalte tari, vom putea demonstra ziarelor si grupurilor de straini, care si-au spus cuvantul in apararea Romanilor, ca nu stam deoparte de ce se intampla in Romania.

Sa dovedim ca noi,  cei 10-12 milioane de Romani din diaspora,  putem face o diferenta in viata politica romaneasca si putem contribui la reglementarea pe cai pasnice a conflictului ce poate conduce Romania la anarhie.

 

Consiliul Mondial Roman,  

 

Los Angeles California,       Aprilie 25, 2007

=========================================================================

Aprilie 14, 2007

Scrisoare deschisa adresata Parlamentului Romaniei.

Consiliul Mondial Roman sustine in continuare propunerile cuprinse in studiul; " Societatea Romaneasca Globala" elaborat in cadrul CMR si intarit prin rezolutia CMR dela Vatra Dornei 2004, considerand ca cel mai potrivit cadru de organizare a reprezintarii Romanilor de Pretutindeni ar fi infiintarea Ministerului Romanilor de Pretutindeni, care sa cuprinda toate cele sapte institutii guvernamentale ce se ocupa de romanii emigrati, de cei plecati temporar ca si de etnicii romani din afara granitelor tarii.

Noua Lege prevede printre altele infiintarea unui Congres al Romanilor de Pretutindeni  pe langa Parlamentul Romaniei, iar DRRP sa revina acolo de unde a plecat, pe langa Guvernul Romaniei.

Amintim ca la intalnirea de la San Francisco a unor reprezentanti ai diasporei cu Presedintele Basescu, acesta a recunoscut greseala care s-a facut prin trecerea DRRP la Ministerul Afacerilor Externe.

Consideram ca infiintarea unui Consiliu Consultativ numit Congresul Romanilor de Pretutindeni este o solutie temporara si satisface partial propunerea noastra de Reprezentare Parlamentara a Diasporei ca si infiintarea unei Circumscriptii electorale noi.

Am prefera ca noua institutie, Congresul Romanilor de Pretutindeni sa fie ferita de orice influente partince si organizarea lui sa aibe loc sub patronajul Presedintelui Romaniei.

Consiliul Mondial Roman cere Parlamentului Romaniei ca personele din occident care doresc  sa candideze pentru functii in aceasta noua institutie, sa intre in mod automat sub incidenta CNSAS pentru verificare.

Cerem in continuare ca persoanele cu functii de conducere in diferite organizatii din occident care vor solicita fonduri si vor apela la banul public, la banul contribuabilului roman, pentru diferite activitati sponzorizate de Statul Roman, sa obtina din partea CNSAS, dovada de necolaborare cu organele de securitate.

Nu pot face parte din aceasta noua institutie si nu pot folosi banul public persoanele care au colaborat cu organele de represiune comunista, securitatea, persoane ce au fost infiltrate in diaspora, fie ca ofiteri acoperiti, fie ca informatori de rand. 

 

Consiliul Mondial Roman

Mihai Stan, Presedinte

                                                                                                 Neculai Popa

                                                                                               Secretar General

 

 

=======================================================

Asociatia Civic
Media si Seniorii Ligii Studentilor la Universitatea Bucuresti

Rezolutie Cetatenie-Basarabia


"Unirea este vie"

Conferinta "BASARABIA ACUM - situatia relatiilor romano-romane la 89 de
ani de la Actul Unirii", organizata marti, 27 martie, 2007, de Asociatia Civic
Media si Seniorii Ligii Studentilor la Universitatea Bucuresti, s-a
incheiat printr-o rezolutie adresata Presedintelui si Parlamentului
Romaniei si semnata de cele 150 de persoane prezente, printre care s-au
aflat numeroase personalitati.

In rezolutie se solicita elaborarea de urgenta a unei strategii
nationale pentru rasaritul romanesc, adoptarea initiativei legislative
pentru simplificarea recunoasterii cetateniei romane celor deposedati
abuziv de acest drept natural si, pentru cei trei detinuti politic din
Transnistria, Alexandru Lesco, Andrei Ivantoc si Tudor Petrov Popa,
cetateni romani prizonieri ai fortelor ruse timp de 12 si respectiv 15
ani, sa li se acorde toate onorurile Statului Roman incepand cu titlul
de Cetatean de Onoare al Orasului Bucuresti, Capitala statului UE si
NATO Romania, la eliberarea acestora, in luna iunie anul acesta.

In deschidere, coordonatorul Civic Media, Victor Roncea, a transmis
audientei ca Patriarhul tuturor romanilor Prea Fericitul Parinte
Teoctist a binecuvantat proiectul Unirii prezentat de initiatorii sai,
afirmand totodata ca "Pentru toti romanii Unirea este vie".

La conferinta moderata de academicianul Dinu C Giurescu, au luat
cuvantul, printre altii, prorectorul Universitatii din Bucuresti, Emil
Barna, consilierul patriarhal reprezentant al Patriarhului Romaniei PF
Teoctist, parintele Serbanescu, Mircea Druc, fost prim ministru unionist
al Republicii Moldova, analistul Corneliu Vlad, profesorul Ilie Badescu,
fondatorul Centrului de Geopolitica al Universitatii din Bucuresti,
jurnalistul George Roncea, din partea Seniorilor Ligii Studentilor,
avocat Antonie Popescu, initiatorul proiectului de lege al cetateniei
romane, deputatul Emil Strunga, profesorul Vladimir Iliescu, Eugen
Popescu, fost responsabil in cadrul Departamentului pentru Romanii de
Pretutindeni, lt col Cristian Scarlat, director al Oficiului National
pentru Cultul Eroilor, reprezentanti ai ASCOR Basarabia si ai elevilor
de la Liceul romano-francez Gheorghe Asachi din Chisinau.

Redam mai jos Rezolutia Adunarii de la Universitate din 27 Martie 2007 si
Proiectul de Lege pentru recunoasterea cetateniei romane Basarabenilor,
Bucovinenilor si Romanilor din Exil

Rezolutia Adunarii de la Universitate din 27 Martie 2007

1. Cerem Presedintelui Romaniei, Traian Basescu, ca vector principal al
politicii externe a statului UE si NATO Romania, sa dispuna de urgenta
elaborarea unei Strategii Nationale viabile pentru spatiul romanesc
rasaritean, cu sprijinul si concursul direct al reprezentantilor lumii
academice, profesori si studenti, si ai societatii civile responsabile.

2. Solicitam Parlamentului Romaniei si reprezentantilor statului
responsabili sa ia de urgenta in dezbatere initiativa noastra
legislativa de simplificare a recunoasterii cetateniei romane fratilor
nostri basarabeni, bucovineni si herteni ca si a altor romani deposedati
abuziv de dreptul lor natural obtinut prin nastere ca fii si fiice ai
natiunii romane.

3. Consideram ca cei trei romani detinuti politic in Transnistria,
Alexandru Lesco, Andrei Ivantoc si Tudor Petrov Popa, intemnitati pentru
idealurile romanesti de catre fortele ruse de la Tiraspol timp de 12 si
respectiv 15 ani, merita ca simbol al recunoasterii sacrificiului si
suferintelor lor pentru cauza nationala sa primeasca din partea
Presedintelui tarii toate onorurile Statului Roman incepand cu titlul de
Cetatean de Onoare al Orasului Bucuresti, Capitala statului UE si NATO
Romania.

Semnatarii vor transmite Presedintelui inscrisul realizat pe o coala de
50x70 cm.

Argument pentru initiativa legislativa

Din dorinta de a consolida relatiile de buna vecinatate ale Romaniei in
mod direct si ca tara de frontiera a Uniunii Europene, necesare la
constructia unui stabiliment democratic rasaritean dupa modelul occidental,
In incercarea de a contribui la edificarea unei mentalitati europene
fara perceperea unui nou zid al Berlinului sau unei noi cortine de fier,
pe care adversarii democratiei si ai libertatii sa le speculeze
impotriva constructiei europene,
Declarandu-ne solidari cu tinerii din statele care au trecut prin"
inchisoarea popoarelor" si cu aspiratiile lor legitime catre o lume mai
buna si mai dreapta,
Pentru a incuraja proiectele educationale, facilitarea studiului in
limba materna,
Pentru a spori contactele interpersonale, schimburile culturale si
mobilitatile pentru tineri,
Pentru a veni in sprijinul mediului de afaceri si al stimularii
relatiilor comerciale si circulatiei bunurilor, marfurilor si
capitalurilor,
Pentru dezvoltarea raporturilor dintre subiecti de drept public si de
drept privat din euroregiunile existente, intarind cooperarea
transfrontaliera, (inclusiv prin interconectarea proiectelor PHARE-TACIS),
In realizarea dreptului la libera circulatie al persoanelor, potrivit
Conventiei Europene a Drepturilor Omului si celorlate documente
internationale, fara constrangeri de ordin material pentru tineri,
pentru categoriile defavorizate, si nu in ultimul rand,
In scopul sprijinirii cetatenilor de etnie romana din statele
invecinate, evitand orice nuanta discriminatorie,
Avand in vedere precedentele existente in materie de drept international
si relatii internationale,
Pentru a restrange inconvenientele create imaginii, politicii externe si
unor interese romanesti regionale prin introducerea de la 1 iulie a.c a
sistemului de vize pentru cetatenii statelor vecine,

p r o p u n e m  si  s u s t i n e m

Initiativa Legislativa - 27 martie 2007
Recunoasterea cetateniei romane pentru Basarabeni, Bucovineni si Romanii
din Exil


PROIECT: forma pentru dezbateri
Initiatori: Asociatia Civic Media si Seniorii Ligii Studentilor
--------------------------------------------------------------

Parlamentul Romaniei

L E G E*
pentru reglementarea cetateniei unor categorii de persoane

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Art. 1. - (1) In scopul repararii pe cat posibil, a prejudiciului cauzat
de ocupatia sovietica si instaurarea regimului comunist, Statul Roman
recunoaste cetatenia romana persoanelor care - chiar daca nu au
indeplinit formalitatile cerute de legile romane anterioare prezentei
- la data de 26 Septembrie 1920 aveau domiciliul pe teritoriul supus
jurisdictiunei Statului Roman/Regatului Romaniei, sau care s-au nascut
inainte de aceasta data pe respectivul teritoriu.
(2) Este pe deplin recunoscuta cetatenia romana inclusiv acelor persoane
care la data de 28 iunie 1940 aveau cetatenia romana precum si acelora
nascute din parinti care la data respectiva aveau domiciliul pe
teritoriul mai sus-aratat, ori erau functionari sau oficianti ai
serviciilor publice si nu au putut fi evacuate, sau erau inrolate in
Armata Regala a Romaniei si au cazut prizonieri/in captivitatea inamicului.
Art. 2. - Se excepteaza de la prevederile acestei legi: a) Persoanele
care au dobandit la cerere cetatenia URSS; b) Persoanele care au
avut, dar au renuntat in mod expres la cetatenia romana; c) descendentii
persoanelor indicate la literele a) si b).
Art. 3. - Se considera ca au renuntat in mod expres la calitatea de
cetatean roman: a) Persoanele care au intrat voluntar in organizatiile
de politie politica si represiune ale Uniunii Sovietice; b) Persoanele
care au desfasurat activitati sau misiuni externe in favoarea URSS pe
teritoriul Romaniei sau al statelor membre ale Uniunii Europene,
impotriva cetatenilor romani sau a comunitatilor romanesti din afara
frontierelor.
Art. 4. - Persoanele indreptatite la recunoasterea cetateniei romane
prin prezenta lege sau prin cele anterioare, care n-au indeplinit
formele cerute de legile anterioare sau ale caror cereri au fost
respinse, vor putea cere Judecatoriei, constatarea calitatii lor de
cetatean roman, in termen de 1 an de la intrarea in vigoare a prezentei
legi.
Art.5. - (1) Cererile pentru constatarea cetateniei romane vor
fi insotite de actele doveditoare si de declaratia petitionarului, data
in forma autentica, in sensul ca indeplineste conditiunile prevazute mai
sus; aceste declaratii vor putea fi facute si in instanta sau atestate
in fata avocatului, in acest ultim caz cu respectarea riguroasa a
prevederilor art.241\2, alin.2 Cod Proc.Civ. (introdus prin Legea
nr.247/2005).
(2) Pentru incapabili, cererile vor fi facute de reprezentantii lor
legali, iar in lipsa acestora de mandatarii speciali, numiti de instanta
competenta conform alin. 1, la cererea autoritatii sau a persoanelor sub
protectia carora se afla incapabilii.
Art. 6. - Petitionarii care se afla in imposibilitatea de a-si procura
acte doveditoare din cauza ca nu le sunt eliberate de Arhive ori ca s-au
pierdut ca urmare a persecutiilor, represiunii, arestarii, deportarii,
internarii in lagar, evacuarii fortate din zonele militare, ca urmare a
dezastrelor de razboi sau altor cauze de forta majora, vor putea dovedi
cu orice mijloace legale de proba inclusiv martori si prezumtii atat
cauzele de forta majora cat si faptele juridice pe care-si intemeiaza
cererea de constatare a cetateniei.
Art. 7. - (1)Hotararile de constatare a cetateniei romane se vor da de
urgenta in camera de consiliu cu citarea partii si cu participarea
Ministerului Public.
(2)Hotararile sunt executorii de drept iar termenul de apel curge de la
pronuntare.
Art.8 - (1)Hotararile definitive de constatare a cetateniei se vor
comunica din oficiu institutiilor competente teritorial sa administreze
registrele publice de evidenta a persoanei si a cetateniei pentru
eliberarea actelor de identitate, pasaportului - in functie de
domiciliul (in Romania sau in alt stat) pe care si-l vor declara
petitionarii prin cererea de constatare sau cel stabilit la momentul
judecarii apelului.
(2)Termenul de recurs se socoteste de la pronuntare pentru cei prezenti
si de la comunicarea hotararii definitive pentru cei lipsa.
Art. 9. - Dupa expirarea termenului prevazut de art. 4 cei interesati
vor putea cere recunoasterea cetateniei romane prin actiunea in
constatare potrivit dreptului comun, hotararile primei instante de
recunoastere a cetateniei fiind executorii, iar termenele de judecata nu
vor fi la intervale mai mari lungi fata de cele prevazute de
dispozitiile pentru accelerarea judecatii prevazute in Legea
nr.247/2005, decat la cererea petitionarului - petitionarul avand
obligatia de a indica la depunerea cererii de constatare si domiciliul
procesual ales in Romania.
Art. 10. - Ministerul Public va putea cere Tribunalului anularea
hotararii de constatare a cetateniei romane daca a fost obtinuta prin
declaratii false sau mijloace frauduloase.
Art. 11 - Cei care au obtinut constatarea cetateniei romane prin
declaratii false sau mijloace frauduloase, precum si martorii care au
facut afirmatii mincinoase in favoarea acestora, vor fi sanctionati cu
pedeapsa prevazuta de Codul Penal pentu fals in declaratii, al carei
minim si maxim se majoreaza cu doi ani.
Art. 12 - (1)Deciziile administrative si hotararile judecatoresti, date
dupa 28 iunie 1940, prin care s-a statuat ca o persoana nu este cetatean
roman, sunt nule de drept.
(2) Toti cei interesati, persoana vatamata sau in caz de deces
sotul/sotia sau descendentii acestuia, vor putea cere direct la
autoritatea competenta teritorial in functie de domiciliul actual al
petitionarului, reinregistrarea in evidentele publice romanesti, din
care au fost inlaturati in temeiul unor asemenea hotarari.
Art.13. - Cererile si actele de procedura facute in aplicarea
dispozitiunilor prezentei legi, sunt scutite de taxa de timbru sau
timbru judiciar.
Art.14 - (1) Nici o dispozitie din prezenta lege nu va putea fi
interpetata ca aducand atingere drepturilor si libertatilor democratice
- protejate prin Convetia Europeana a Drepturilor Omului sau Tratate
bilaterale - apartinand unei persoane, indiferent de cetatenie.
(2) Procedura de recunoastere prevazuta de prezenta lege, nu aduce
atingere procedurilor de dobandire si re-dobandire prevazute de Legea
nr.21/1991 privind cetatenia romana, cu modificarile si completarile
ulterioare.
(3) Prezenta lege completeaza masurile legislative cu caracter reparator
adoptate in Estul Europei si in Romania, in beneficiul persoanelor care
au avut de suferit din cauza regimului de dictatura instaurat prin
ocupatia sovietica;

Aceasta( lege a fost adoptata( de Parlamentul României, în condit,iile
art. 155 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din
Constitut,ia României, republicata(

Presedintele Camerei Deputatilor
Bogdan Olteanu

Presedintele Senatului
Nicolae Vacaroiu

--------------------------------------------------------------------------------
* prezenta initaitiva poate fi adoptata de Guvern, prin Ordonanta de
Urgenta .


Comitetul de Sprijin pentru Initiativa Legislativa - 27 martie 2007
Recunoasterea cetateniei romane pentru Basarabeni, Bucovineni si
Romanii din Exil


Condamnarea oficiala a regimului comunist si intrarea Romaniei in
Uniunea Europeana au deschis si calea inlaturarii unor consecinte
nefaste ale ocupatiei sovietice, efectele care persista si astazi
neputand fi inlaturate decat prin masuri reparatorii efective.

Intarziata impardonabil, recunoasterea (termen distinct de dobandire sau
re-dobandire si de care ne delimitam) cetateniei romane pentru acele
persoane care au dobandit-o prin nastere sau care au dobandit-o ca
traitori in cuprinsul Regatului Romaniei pana la ocuparea de catre URSS
la sfarsitul celui de-ai doilea Razboi Mondial a tarii noastre (incepand
cu Basarabia inclusiv Sudul, cu Nordul Bucovinei si Tinutul Herta),
precum si pentru descendentii lor, trebuie sa se faca printr-o procedura
simplificata.

Era de asteptat ca dupa 1989 printr-o lege speciala cu caracter
reparatoriu, Statul Roman sa recunoasca in bloc, drepturile (rezultand
din calitatea de cetatean roman) acestor persoane si descendentilor lor,
iar mai apoi la autoritatea administrativa sa se faca simple verificari
si inregistrari in evidenta populatiei cu eliberarea actelor de stare
civila si de identitate.

Timp de peste un deceniu, orice demers reparatoriu fata de conationalii
din Rasarit era trunchiat sau zadarnicit "ca sa nu se supere vecinii".
Au existat doar unele putin semnificative exceptii generate mai degraba
de presiunea de la Chisinau dinspre Frontul Popular sau dinspre unii
reprezentanti de marca ai societatilor culturale Pro-Basarabia si
Bucovina, Bucuresti-Chisinau ori Tinutul Herta, de Presa (in principal
Romania Libera, ZIUA si Cotidianul) si de Liga Studentilor din
Universitatea Bucuresti.

I. Astazi, simplificarea nu trebuie sa priveasca doar actul care
face dovada cetateniei romane a descendentului. Trebuie spus ca,
potrivit tuturor legilor romane privind cetatenia, inclusiv celei
semnate de Nicolae Ceausescu in 1971, abrogate in 1991 de Legea actuala
- cetatenia romana se dobandea prin nasterea din cetateni romani.(cazul
descendentilor din cetateni ai Regatului Romaniei) - Certificatul de
Nastere, Buletinul de Identitate, Pasaportul nu fac decat o simpla
dovada a acestui drept dobandit prin nastere. In lipsa lor, dovada se
face cu orice mijloc de proba permis de legea Romana - Codul Civil Roman
si de Codul de Procedura Civila.
Cetatenia nici nu putea fi retrasa celui care a dobandit-o prin
nastere. Doar simpla lui vointa (consimtamant neviciat) putea duce la
renuntarea la cetatenie, exprimata printr-un demers individual.
Or, nu se poate renunta la cetatenia unui stat printr-o cerere facuta
unei autoritati straine. In acelasi sens stipuleaza conventiile
internationale si europene cu privire la cetatenie, reglementarile
ultimilor ani fiind tot mai complexe in scopul evitarii situatiilor de
apatridie.
Imprejurarea ca guvernul URSS i-a "repatriat" pe numerosi cetateni
romani in fosta URSS (cu complicitatea celor care conduceau atunci
autoritatea romana) si ca le-a acordat fara sa-i intrebe cetatenia
sovietica (si ca legea sovietica nu concepea a doua cetatenie sau dubla
cetatenie) nu putea produce si nu are nici un efect juridic fata de
legea si autoritatea romana, Romania fiind un stat suveran si nu un stat
vasal. (Romania chiar permitea o a doua cetatenie; veti face
diferentierea de dubla cetatenie care presupune un acord intre doua
state cu privire la recunoasterea cetateniei celui de-al doilea
intemeiata pe reciprocitate).
In anul 1998, cele Zece Programe pentru Romanii de Pretutindeni ale
atunci-infiintatului departament al Guvernului Romaniei de resortul
caruia erau aceste relatii cu romanii din teritoriul ocupat de fosta
URSS, din alte zone locuite de romani (bastinasi - Timoc, Vestul
Banatului -Voivodina, Ungaria, Maramuresul de peste Tisa precum si din
Sudul Dunarii - Aromani, Meglenoromani si Istroromani) din cuprinsul
altor state si din diaspora - prevedeau
recunoasterea/dobandirea/redobandirea cetateniei romane intr-o procedura
simplificata.
La nivelul anilor 1999-2000 nu s-a reusit insa (din cauza rezistentei la
reforma din institutiile publice romanesti) decat o accelerare a
lucrarilor unicei Comisii (centrale) dar s-a descentralizat receptia
actelor (de la aplicanti/solicitanti) in sensul in care cererile si
dosarele se depuneau pe langa misiunile diplomatice si consulare si la
toate Inspectoratele de politie din Judetele de la frontiera de nord-est
a Romaniei. Trebuie spus ca inainte de 1989, depunerea cererilor de
cetatenie romana se facea la Inspectoratele Judetene de Militie si la
misiunile diplomatice si consulare ale Romaniei.
Din nefericire, in anul 2001 s-a suspendat pentru 6 luni
solutionarea cererilor, apoi procedura a fost suspendata sine die, iar
receptia cererilor nu mai putea fi facuta decat ca in trecut, la
misiunile diplomatice.
Multi din cei care au ratat"dezghetul" 1999-2000
au ratat si pasaportul european acum.

II. Astazi, o procedura cu adevarat simplificata de recunoastere a
cetateniei romane inseamna:
1. In primul rand ca proba sa fie simpla ( deci fara aberanta probatio
diabolica, cu rusinoasa trimitere a solicitantilor in "gura lupului" la
autoritatea RM sau Ucraineana pentru confirmari ale denumirilor
localitatilor, ale prezentei lor in organizarea administrativa a
Judetului X, ori supunerea solicitantilor la calvarul rectificarilor de
nume rusificate, ucrainizate, rectificare inutila din moment ce erau
prezente in acte celelalte elemente de identificare, stabilire a starii
civile.
2. In al doilea rand receptia cererilor sa revina la nivelul autoritatii
judetene sau direct instantelor de judecata -Judecatoriile (de la
frontiera de nord-est, spre exemplu dar nu numai, ci la nivelul tuturor
judetelor - eventual mai putin Municipiul Bucuresti din cauza
aglomerarii instantelor) si
3. In al treilea rand, dar cel mai important - pentru urgentarea
rezolvarii situatiei - solutionarea cererilor sa fie data instantei
civile (oricarei Judecatorii, apelul la Tribunal la Sectia civila -
sectie competenta pentru orice act de stare civila, recursul la Curtea
de Apel).
III. Procedura direct inaintea instantei judecatoresti va fi mai
rapida:se poate prevedea prin lege solutionarea intr-o procedura
accelerata in camera de Consiliu, cu participarea Procurorului, sau
pentru cazuri mai complicate de lipsa unor dovezi, in procedura de drept
comun, cu acordarea de termene scurte intocmai ca pentru litigiile de
munca sau de fond funciar, de max. 2 saptamani, (doar solicitantul
cetateniei putand cere un termen mai lung in cazul in care nu are actele
complete), in acest caz judecarea fiind in sedinta publica, deci
transparenta, se va putea vedea dosarul oricand, ii vei sti stadiul.
In epoca descentralizarii/deconcentrarii, existenta unei singure Comisii
pe tara arata un inutil control, de inspiratie sovietica care
favorizeaza coruptia, favoritismele si blocarea solutionarii cu
celeritate a cererilor, inlauntrul unui termen rezonabil (a se vedea
blamul dat Comisiei centrale de magistrati integri ai Curtii de Apel
Bucuresti, prin hotarari judecatoresti pronuntate in 2004 in cauze de
blocare a solutionarii cererii timp de mai multi ani).
Ministrul Justitiei trebuie sfatuit ca ca nu face reforma (si nu
realizeaza mare lucru) daca nu descentralizeaza activitatea de
solutionare a cererilor: dupa indelunga asteptare la Comisie, procedurii
administrative ii va urma si una judecatoreasca plangerea impotriva
solutiei Comisiei la Tribunalul-sectia de contencios administrativ apoi
recursul la Curtea de Apel - Sectia de contencios administrativ.
Daca in locul Comisiei Centrale analiza dosarelor se va face la nivelul
fiecarui Judet, de catre Judecatorie, practic vor fi dintr-odata peste
150 de Judecatorii/Comisii in loc de una singura. Iar Ministerul
Justitiei trebuie sa fie de acord pentru ca analiza dosarelor se va face
tot in reteaua sa, si tot de catre Judecatori.
Argumentul ca s-ar incarca activitatea instantelor este putin serios si
trebuie respins pentru ca Romania este datoare sa rezolve si aceasta
problema care tine tot de condamnarea oficiala a regimului comunist care
a dus la aservirea Romaniei catre URSS. Nu cred ca magistratii se opun,
asa cum s-ar grabi unii sa spuna; oricum reforma justitiei presupune si
existenta unui numar corespunzator de magistrati astfel incat
activitatea instantelor sa decurga in conditii de celeritate, principiul
bunei guvernari obligand Ministerul Justitiei si Guvernul sa ia masuri
adecvate si in termen rezonabil.
Deocamdata, este apreciata ca inoportuna/contraproductiva - si ne apare
si abuziva - mentinerea procedurii administrative de solutionare a
cererilor de recunoastere a cetateniei - intocmai ca pentru dobandire
sau redobandirea cetateniei chiar daca s-ar face la mai multe judete din
tara (la autoritati administrative) ca s-ar descentraliza poate doar
abuzurile, coruptia si favoritismele... lipsa unui personal instruit din
administratie isi poate pune o amprenta nefasta asupra reformei care se
declara acum !
De 10-15 ani obsesia Chisinaului e ca prin acordarea cetateniei romane
Bucurestiul vrea sa faca sectii de votare in Basarabia si sa "lichideze
statalitatea R.Moldova".Alegatiuni pe care faceau semioficial
reprezentantii Chisinaului candva mai discret, acum cu insolenta, public
si pe la alte Cancelarii. Bucurestiul nu are insa obsesii, temeri dar
nici initiative de sprijin pentru aceste persoane pe care dupa al doilea
Razboi Mondial, Statul Roman i-a abandonat in teritoriul ocupat de fosta
URSS. Singurul sprijin in plan educational, diminuat drastic in ultimii
sapte ani, nu e de natura sa atenueze pierderile si suferintele.
Se poate urma exemplu Germaniei care la semnarea in 1957 a Tratatului de
instituire a Comunitatii Economice Europene si a Tratatului de
instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice a facut doua
declaratii de rezerva cu privire la definitia data de Guvernul RFG
resortizantilor germani: " In ceea ce priveste Republica Federala
Germania, prin resortisanti se inteleg toti germanii, in sensul definit
de Legea Fundamentala" si a doua, referitoare la aplicarea Tratatelor
in cazul Berlinului: "guvernul Republicii Federale Germania isi rezerva
dreptul sa declare, la depunerea instrumentelor de ratificare, ca
Tratatul instituind Comunitatea Economica Europeana si Tratatul
instituind Comunitatea Economica a Energiei Atomice se aplica si
landului Berlinului".
Asadar, in 1957, invinsa din al doilea razboi mondial, RFG nu avea
complexe, nu avea un Guvern care semna "in genunchi" ii apara pe "Toti
Germanii" si nu uita nici de "Basarabia" lor, de la Berlin, RDG, o
Republica Moldova disparuta insa ca si creatoarea ei URSS.
Continuatorii acelei politici exerne si interne, au faurit Germania de
astazi.


Cu aleasa consideratie,

Pentru Comitetul de Initiativa

Pentru Comitetul de Sprijin

27 Martie 2007
_______________________________________________________________

Comitetul de Initiativa:

Antonie Popescu
Romeo Mosoiu
Victor Roncea
Eugen Popescu
Bogdan Grabowski

Comitetul de Sprijin:

Seniorii Ligii Studentilor
Asociatia Civic Media
Fundatia Nationala pentru Romanii de Pretutindeni
Restitutio in integrum

CONTACT:

Str Mitropolit Filaret Nr 80
Sector 4, Buceresti

Tel: 021-336-3293
Fax: 031-805-9562

http://www.romanii.ro/homepage/index.htm
http://www.civicmedia.ro/acm/

 

 

=====================================================================

                                                                                   12 Martie, 2007

 

Actiune Initiata de Mircea Popescu, Los Angeles, California


Parlamentului Romaniei

Stimati parlamentari,

Proiectul de lege referitor la institutionalizarea relatiilor dintre statul roman si conationalii de peste hotare este un deziderat vechi si indelung dezbatut de factorii de raspundere din Administratiile succesive ale Romaniei si numeroasele asociatii ale romanilor de peste hotare.

Din majoritatea documentelor prezentate de organizatiile diasporei, s-a desprins ideea centrala a reprezentarii parlamentare a milioanelor de cetateni  romani care locuiesc temporar sau definitiv dincolo de hotarele Romaniei, romani a caror contributie financiara, economica sau chiar politica incepe sa fie abia astazi recunoscuta.
Intelegem ca aceasta idee a reprezentarii parlamentare este inca prea noua si probabil este mai greu de acceptat in acest stadiu de dezvoltare politica a Romaniei.

Cu toate acestea, chiar si crearea unui Organism consultativ al romanilor de pretutindeni, reprezinta un pas important in refacerea unor noi relatii cu romanii raspanditi in intreaga lume, cu atat mai mult cu cat acesta este prevazut sa lucreze pe langa Parlament, si in cadrul Parlamentului, deci va fi ferit de presiunile politice inerente la care ar fi fot supus in cazul functionarii pe langa Guvern sau Presedintie.

Desigur, aceasta lege pentru romanii de pretutindeni este perfectibila si atat implementarea cat si imbunatatirea ei vor trebui sa constituie etapele urmatoare pentru dezbaterea in cadrul Organismului nou creat si implicit in cadrul Parlamentului Romaniei. Iar rostul dezbaterii este de a consolida procesul de integrare a societatii romanesti de peste hotare in viata economica, sociala, diplomatica si politica a natiunii.

Ne exprimam aprecierea atat pentru finalizarea acestei initiative legislative la care ne-am adus contributia cat si pentru receptivitatea initiatorului fata de propunerile pe care le-am facut  in decursul anilor.

Semnam acest document, cu profunda convingerea ca acest proiect legislativ va fi aprobat de membrii Parlamentului Romaniei.

Prof. Claude MATASA, Consul Onorific al Romaniei in Florida
UNIFERO-Uniunea Internationala a Femeilor Romane - Smaranda LIVESCU
ROMANIAN AMERICAN CULTURAL CENTER of Atlanta, Georgia 
CONSILIUL MONDIAL ROMAN -  Mihai STAN, Austin, TX,  -
AMERICAN ROMANIAN SISTER COUNCIL - Lucian I. LIVESCU
YOUTH for a BETTER WORLD, Atlanta City of Peace
UMRL Franta - Sisila DULDURESCU
Carmen SABAU, PhD, cercetator stiintific - Chicago
Mircea SABAU, PhD , profesor universitar - Chicago
Neculai POPA - California
Dan LUPULEASA - Portland, Oregon
Mircea POPESCU – California

 

===============================================================

 

                          Romani cu Biserica Neamului in suflet !

                                                         Un articol de Florin Sasarman         Feb 21, 2007

 

                Kamasovca , sau Hagicurda,cu un alt nume, a ajuns in atentia opiniei publice din Romania  in urma cu cativa ani,cand s-a auzit ca acolo populatia romaneasca  este privata de dreptul de a avea o biserica si un preot in sat,in rand cu lumea civilizata.Era,la vremea aceea unul dintre multele locuri din afara tarii unde romanilor le era refuzat acest drept,consfintit in tratatele internationale  si in practica relatiilor dintre state. In ultimii ani am avut chiar ocazia de a cunoaste pe cineva de acolo, : este vorba de d-l Vasile Iordachescu, participant in mai multe randuri la momentele de comemorare a ostasilor romani cazuti in Basarabia si ,in zilele trecute am dat curs invitatiei sale de a le vizita comunitatea.

              Satul Kamasovca este greu de gasit pe harta si la fel este si pe teren,pe soselele din sudul Ucrainei indicatoarele rutiere lipsind cu desavarsire.Dar am gasit localitatea,pe un drum care m-a purtat printre mai multe lacuri  din lunca Dunarii,legate de bratul Chilia.Kamas inseamna stuf,in ucraineana si este de inteles de unde ii provine numele,malul Lacului Kitay ,pe care este asezat satul fiind plin de stuf.D-l Vasile Iordachescu m-a asteptat si mi-a povestit despre sat si despre istoria sa…

                            Romani in bataia vanturilor

 

               Din Ceaslovul aflat in fosta biserica a satului se stie ca primul nume al asezarii a fost Frumusica,dupa ce mai multe catune din zona s-au unit si au format o asezare mai mare,pentru a se apara de hoardele care le pradau periodic.Cata vreme regiunea de la nord de bratul Chilia s-a aflat sub stapanirea domnitorilor munteni sau moldoveni ,satul si-a pastrat numele romanesc,dar dupa venirea stapanirii turcilor sau tatarilor a capatat altele: Ghiolbasai ( satul din capul ghiolului) sau Hagicurda. Ocupantii sovietici l-au numit Kamasovca si,in 1979 i-au daramat biserica, una mare si frumoasa construita cu un veac inainte.Dupa care nu au mai ridicat o alta in loc,obligandu-i pe  localnici-aproape suta la suta romani- sa renunte la viata religioasa.Destramarea fostului imperiu sovietic,la inceputul anilor ’90 le-a dat sperante credinciosilor din Kamasovca intr-un nou inceput.

               Autoritatile raionale  de la Izmail(regiunea Odessa), nu au vazut cu ochi buni venirea in sat a preotului Anatol Cristea,trimis in anul 1995 de Mitropolia Basarabiei, la solicitarea credinciosilor ortodocsi din Kamasovca.Aceasta cu atat mai mult cu cat preotul  s-a integrat foarte bine in comunitatea locala,devenind un adevarat lider spiritual al ei.Astfel ca,dupa doar doi ani preotul Anatol Cristea este acuzat de autoritatile ucrainene de la Izmail ca unelteste impotriva ordinii statului si este expulzat,cu interdictie de 5 ani de a reveni.Explicatia statea,de fapt in reactivalea legala a Mitropoliei Basarabiei,neagreata de statul moldovean si de Mitropolia Moldovei,supusa Patriarhiei Ruse.Acestea a trimis in sat un preot de-al ei,Alexei Grecu(despre care satenii spun ca a fost tractorist si a facut scoala preotiei pe fuga),pe care localnicii l-au refuzat la inceput.Incetul cu incetul comunitatea locala  se fragmenteaza si grupul ramas fidel Mitropoliei Basarabiei devine tinta unor presiuni si actiuni ostile ale unor sustinatori ai preotului slujitor patriarhului Alexei al II-lea,de la Moscova.In ianuarie 1998 epitropul Vasile Iordachescu este arestat si tarat prin tribunele, fiind acuzat ca destabilizeaza ordinea publica.Este eliberat din lipsa de probe,dupa ce a refuzat avocat in proces si le-a cerut procurorilor sa demonstreze ca o intalnire a credinciosilor intr-o casa de rugaciune este totuna cu o demonstratie contra statului.Epitropul Vasile Iordachescu a continuat sa fie hartuit de oamenii cu nostalgii sovietice,in doua randuri chiar fiindu-i incendiata mica-i gospodarie,in care traia .

               

                                   Romani pentru romani

              

           In 2006 credinciosii romani ortodocsi,fideli bisericii neamului au inceput construirea unei noi biserici in sat,dupa  mai bine de un sfert de veac de la demolarea abuziva de catre comunisti a  celei vechi. S-au constituit legal intr-o parohie si,dupa cum ne-a declarat epitropul Vasile Iordachescu au gasit sprijin in randul romanilor din diaspora.Cel care a sarit primul in ajutorul lor a fost Nicolae Popa,din Los Angeles,secretarul general al Consiliului Mondial Roman,in numele caruia a adunat si a donat,pana acum suma de 17 000 de  dolari pentru constructia bisericii din Kamasovca..Suma aceasta s-a constituit din mai multe surse,ca donatii,  de la urmatorii: 2.000 $ de la Nicolae Rusu, N. Hollywood, 1.000 $ Radu Popa, Santa Fe Springs, 9.000 $ Mihai Popa,Rossm, 1.000 $ Neculai Popa, Pico Rivera,in timp ce din fondurile CMR a fost donata suma de 4 000 $.

Cu acesti bani,spune epitropul Iordachescu,a fost cumparat terenul pe care se va construi noua biserica si s-a turnat un prim rand de ciment la fundatie,dupa ce,pe data de 31 noiembrie a fost sfintita piatra de temelie a bisericii,cu binecuvantarea IPS Petru,Mitropolitul Basarabiei.La sfarsitul anului 2006 Departamentul pentru Relatii cu Romanii de Pretutindeni ( DRRP) a virat  acestei parohii suma de 9300 de euro,pentru constructia bisericii,existand promisiuni ale MAE de la Bucuresti ca si in anii urmatori sprijinul autoritatilor romanesti va continua. Epitropul Vasile Iordachescu spune ca odata ce biserica va fi  ridicata si sfintita,ea ii va reuni,din nou,pe toti romanii ortodocsi din Kamasovca,cei care solicita IPS Petru,mitropolitul Basarabiei sa il trimita din nou,in sat,pe parintele Anatol Cristea.

 

                                Sa nu ne oprim !

 

      Dupa  Cimitirul Ostasilor Romani de la Tiganca,reconstruit in 2006 de catre ONCE, constructia Bisericii de la Kamasovca,Ucraina este al doilea mare proiect la realizarea caruia Consiliul Mondial Roman contribuie substantial.Proiectul din satul romanesc de pe malul Lacului Kitay se ridica la cca 200 000 de euro si este limpede ca sprijinul romanilor pentru romani trebuie sa continue,atat din partea statului roman,prin finantarile facute de DRRP,cat si din partea societatii civile din tara si din diaspora.

 

 

                                                      A consemnat  FLORIN SASARMAN

 

 

 

 

 

 

===============================================================

 

                                                 COMUNICAT

 

Alarmati de situatia tulbure a vietii politice romanesti, Consililu Mondial Roman cu sediul in Los Angeles, California, se alatura societeatii civile in apararea Presedintelui Basescu si, isi exprima  profunda nemultumire fata de jocurile politice ale parlamentului, care in loc sa se preocupe de problemele tarii, de redresare a economiei si de eliminare a coruptiei, conspira la suspendarea Presedintelui tarii. 

Consideram actiunile Presedintelui Traian Basescu extrem de folositoare tarii, prin condamnarea crimelor comunismului, sprijinul actiunilor anticoruptie  si preocuparile de a determina o politica energetica stabila si favorabila tarii. Apreciem de-asemenea desvaluirea colaboratorilor securitatii, ca o actiune importanta pentru asanarea vietii politice din Romania.

Pentru aceste actiuni si pentru multe altele initiate de Presedinte, ne exprimam suportul nostru si cerem imptreuna cu cele 60 de personalitati ale societatii civile ca Presedintele sa fie lasat sa-si continue activitatea pentru care a fost ales de popor. 

 

Consiliul Mondial Roman, Los Angeles, California.          Februarie 7, 2007

 

Mihai Stan, Austin, TX, Presedinte.

Neculai Popa, Los Angeles, CA,  Secretar General.

 

 

==========================================================

 

 

 

 

 

Genocidul comunist din Basarabia si Bucovina


FORUL DEMOCRAT AL ROMÂNILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
str. Sfatul Tarii nr. 2, 2009, Chisinau

Parlamentul României
Parlamentul Republicii Moldova
Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei

Chisinau, 24 octombrie 2006

Despre genocidul comunist din Basarabia si Bucovina,
28 iunie 1940 – 1 ianuarie 1950

Incepând cu ziua de 28 iunie 1940, când mari teritorii de la estul
României (Basarabia si Bucovina) cu o populatie de peste 3,2 milioane
de oameni, au fost ocupate ilegal de URSS, regimul totalitar comunist
din acest stat a inceput anihilarea (uciderea) in masa a cetatenilor
români care nu corespundeau din punct de vedere de clasa omului
sovietic. Faptul ca aceasta neutralizare a inceput pe 28 iunie 1940
in baza unor acte oficiale si liste alcatuite cu mult inainte de
ocupatie, demonstreaza ca anihilarea in masa a cetatenilor români din
Basarabia si Bucovina a fost un act premeditat, pregatit minutios de
serviciile secrete sovietice in afara teritoriului României. Astfel s-
au incalcat flagrant prevederile tratatelor si acordurilor semnate de
URSS atât in cadrul Ligii Natiunilor, cât si cele bilaterale cu
România. Proprietarii de pamânt si cei de intreprinderi industriale,
mai mari sau mai mici prestatorii de servicii, comerciantii si
medicii, avocatii, inginerii, agronomii, profesorii din sistemul
educational, politistii, cadrele din armata româna, preotimea si
functionarii de stat, cei care intr-un fel sau altul au fost adeptii
partidelor democratice legale din România, practic toata clasa de
mijloc, dar si multi cetateni din paturile sociale de jos, au fost
lichidati fizic de regimul sovietic. Metodele sunt stiute si au fost
cercetate de oamenii de stiinta: lichidarea fizica, lagarele de
concentrare, procesele politice, deportarile si foametea organizata,
trimiterea la munca fortata a tinerilor in regiunile de nord ale
URSS, inrolarea fortata in detasamentele ale Armatei Sovietice
trimise la moarte sigura atât in cel de al doilea razboi mondial, cât
si dupa, distrugerea totala a sistemului medico-sanitar, schimbarea
radicala a traditiilor economice, nationalizarea pamântului, a
intreprinderilor industriale si comerciale, a mijloacelor de
productie, a animalelor si pasarilor de pe lânga casa, impozitarea
necrutatoare (se luau ultimele resurse de hrana chiar si de la
familiile cu foarte multi copii) etc, etc, toate astea au dus la o
reducere masiva a populatiei in Basarabia si Bucovina. Daca in iunie
1940 statul român lasa in Basarabia peste 3,2 milioane de cetateni
(fapt recunoscut si de Sesiunea Sovietului Suprem al URSS din 2
august 1940 care a fondat ilegal RSSM fara nici un fel de alegeri in
Basarabia si Bucovina), apoi, in conformitate cu datele statistice
ale URSS de la 1 ianuarie 1952, pe acel teritoriu locuiau aproximativ
2,2 milioane de persoane. Tot acele date arata ca imediat dupa 23
august 1944 in Basarabia si Bucovina, in locul populatiei anihilate,
au fost adusi peste 300.000 de cetateni sovietici pentru a-i inlocui
pe cei anihilati din administratie, politie, economie, sistemele
educationale si medico-sanitare, dar – si mari unitati ale Armatei
Sovietice, militari impreuna cu familiile lor, cu totii având si
drepturi de vot, si drepturi sociale pe care un fost cetatean român
nici nu le putea visa). Daca adaugam aici si numarul noi-nascutilor
din aceasta perioada (iar in aceste regiuni ale României de Est
natalitatea era foarte mare) rezulta ca numarul cetatenilor români
anihilati de regimul sovietic in Basarabia si Bucovina intre 28 iunie
1940 si 1 ianuarie 1950 intrece 1/3 din cel care a fost lasat de
România la 28 iunie 1940, sau peste 1,2 milioane oameni. Adica este
vorba de una din cele mai mari crime din secolul XX indreptata
premeditat impotriva fiintei umane si a drepturilor ei. Accentuam ca
aceste actiuni criminale au vizat cetatenii români de toate vârstele
(inclusiv copii) si de toate etniile: români, evrei, rusi, ucraineni,
gagauzi, bulgari, nemti etc. Dintre acestia, insa, numai românii au
fost anihilati pe principii etnice (cine se declara român in RSSM era
suprimat imediat fara nici un fel de proces, fapt unic in toata fosta URSS).

Reiesind din cele expuse mai sus, si in baza dreptului international
in vigoare, prin care s-au denuntat si alte acte de genocid, Forul
Democrat al Românilor din Republica Moldova, la care au aderat peste
140.000 de cetateni, cere ca inaltele Parlamente ale României, ale
Republicii Moldova si ale Consiliului Europei

a) sa declare genocid anihilarea in masa a cetatenilor români
(români, evrei, rusi, ucraineni, gagauzi, bulgari, germani etc) de
catre regimul sovietic comunist in perioada 28 iunie 1940 – 1 ianuarie 1950;
b) sa condamne fostul regim totalitar comunist pentru crime impotriva umanitatii;
c) sa ceara Federatiei Ruse, succesoare declarata a URSS, sa
plateasca despagubiri in valoare de 200 miliarde EURO (numai pretul
pamântului arabil expropriat, aproximativ 2,6 milioane hectare,
valoreaza peste 50 miliarde EURO) urmasilor celor ucisi si represati,
cât si României si Republicii Moldova, pentru daunele economice,
sociale si umanitare pricinuite de ocuparea ilegala din 28 iunie
1940, inclusiv pentru scoaterea acestor teritorii din contextul
democratiei si economiei de piata vest-europene, consfintit prin
Tratatul de pace de la Paris din 28 octombrie 1920.

Forul Democrat al Românilor din Republica Moldova isi asuma
responsabilitatea de a informa intreaga opinie publica internationala
despre genocidul comunist care a fost practicat de fostul regim
sovietic in Basarabia si Bucovina. Acest document va fi trimis
tuturor ambasadelor straine acreditate la Chisinau.

In numele Consiliului Director si al Sfatului Inteleptilor al Forului
Democrat al Românilor din Moldova:

Nicolae DABIJA, scriitor, Membru de Onoare al Academiei Române;
Mihai CIMPOI, academician, presedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova;
Constantin TANASE, director al publicatiei „Timpul";
Valeriu SAHARNEANU, presedinte al Uniunii Jurnalistilor din Moldova;
Grigore VIERU, academician;
Dumitru MATCOVSCHI, academician;
Ion UNGUREANU, ex-ministru al Culturii;
Ion COSTAS, ex-ministru al Apararii;
Petru SOLTAN, academician;
Alexandru MOSANU, Membru de Onoare al Academiei Române;;
Sergiu CHIRCA, Membru de Onoare al Academiei Române;
Gheorghe PALADI, presedinte al Asociatiei Istoricilor;
Gheorghe GHIDIRIM, academician;
Anatol CODRU, academician;
Anatol CIOBANU, academician;
Diomid GHERMAN, academician;
Aurelian SILVESTRU, doctor in pedagogie, directorul Liceului „Prometeu";
Ion MAHU, academician;
Timotei MELNIC, presedinte al Ligii Pedagogilor;
Boris MOVILA, publicist;
Ion BUGA, doctor in istorie, profesor universitar;
Andrei VARTIC, regizor;
Anatol VIDRASCU, director al Grupului Editorial „Litera";
Boris DRUTA, avocat;
Nina JOSU, presedinte al Asociatiei de Cultura Româneasca „Astra";
Alecu RENITA, presedinte al Miscarii Ecologiste din R. Moldova;
Petru MUNTEANU, avocat;
protoiereu Ioan CIUNTU, presedinte al Comisiei Cultura a Mitropoliei Basarabiei;
Ion MELNICIUC, doctor in filologie, conferentiar universitar,
Universitatea de Stat din Moldova;
Ionut GROSU, magistru in filozofie, presedinte al Ligii Tineretului F.D.R.M.;
Ion GAINA, profesor, director al Casei-Muzeu „A. Mateevici" din Zaim (Causeni);
Valeriu DULGHERU, sef de Catedra, doctor in stiinte tehnice,
presedinte al Filialei F.D.R.M. de la Universitatea Tehnica a Moldovei;
Mihai MORARAS, scriitor, presedinte al Filialei F.D.R.M. de la
Universitatea de Stat din Moldova;
Lidia HANGANU, presedinte al Filialei Ialoveni a F.D.R.M.;
Gheorghe MAXIAN, presedinte al Filialei Orhei a F.D.R.M.;
Nicolae ARSEN, presedinte al Filialei Cahul a F.D.R.M.;
Maria CIOBANU, presedinte al Filialei Nisporeni a F.D.R.M.;
Sebastian VOINU, presedinte al Filialei Cantemir a F.D.R.M.;
Mihai ELADI, presedinte al Filialei Anenii Noi a F.D.R.M.;
Nicolae MÂRZA, presedinte al Filialei Glodeni a F.D.R.M.;
Grigore TESLARU, presedinte al Filialei Stefan Voda a F.D.R.M.;
Gheorghe MIGOREANU, presedinte al Filialei Rezina a F.D.R.M.;
Victor BUZATU, presedinte al Filialei Ciocana (mun. Chisinau) a F.D.R.M.;
Vasile GRAMA, presedinte al Filialei Botanica (mun. Chisinau) a F.D.R.M.;
Ion BOTEZATU, secretar al Filialei Râscani (mun. Chisinau) a F.D.R.M.;
Natalia CRETU, secretar al Filialei Cimislia a F.D.R.M.;
Ana NOVIC, presedinte al Filialei Criuleni a F.D.R.M.;
Sergiu COJOCARU, presedinte al Filialei Calarasi a F.D.R.M.;
Ion NEGRESCU, presedinte al Filialei Telenesti a F.D.R.M.;
Vasile FURDUI, presedinte al Filialei Soldanesti a F.D.R.M.;
Valeriu OSTAS, presedinte al Filialei Causeni a F.D.R.M.;
Iulius POPA, presedinte al Filialei Balti a F.D.R.M.;
Alexandru SUTU, presedinte al Filialei Falesti a F.D.R.M.;
Victor DARIE, presedinte al Filialei Drochia a F.D.R.M.;
Anatol CROITORU, presedinte al Filialei Dubasari a F.D.R.M.;
Ludmila PADURET, presedintele Aripei Tinere de la USM a F.D.R.M.;
Ion DICUSARA, presedintele Aripei Tinere de la UTM a F.D.R.M.;
Eugen CEPOI, presedintele Aripei Tinere a Filialei Botanica a F.D.R.M.;
Ion GARAM, presedintele Aripei Tinere a Filialei Râscani a F.D.R.M.;
Liliana GHEORGHITA, presedintele Aripei Tinere de la  Universitatea „A. Russo" din Balti a F.D.R.M.

 
 
===========================================================
                            California, Octombrie 22, 2006
 
Necesitatea organizarii romanilor din afara granitelor
                               (Un articol de Mircea Popescu)
 
Desi, in urma descifrarii unor nuante din limbajul Bucurestiului, ma asteptam la aroganta fata de
 conationalii de peste hotare, am ramas si eu cu un gust amar constatand ca nici aceasta 
guvernare nu a ajuns la o intelegere a necesitatii unor relatii corecte cu Romania de peste hotare.
 
Situatia actuala este o continuare pe acelasi calapod (poate mai putin Primul Forum al Ziaristilor 
de Pretutindeni din 1999) cu intalnirile anterioare de la Mangalia sau sau cele trei proiecte de legi
 neterminate (CDR, PSD, PNL) pentru stabilirea unei structuri organizatorice pentru romanii din 
afara granitelor.
Realitatea este ca absolut toate administratiile romanesti au considerat ca romanii din afara 
granitelor sunt o umplutura si o grija suplimentara pentru Romania. De  aici si stilul arogant de 
tratare al acestora. 
Fara o cunoastere corecta a realitatilor, dar si a obligatiilor statului fata de orice cetatean roman
 sau concetatean roman, partidele parlamentare si implicit reprezentatntii acestora,  ajunsi in 
pozitiile cheie,  au conceput proiecte de legi fara nici o consultare cu cei carora le-ar fi fost 
adresate aceste legi, romanii de peste hotare.
Guvernantii  romani si-au inchipuit cam care ar fi problemele si cam cum ar putea fi rezolvate la 
repezeala, mai ales in scopuri electorale, deci pentru obtinerea unei mase de votanti favorabili 
unor forte (partide) asa zise reformatoare in lichidarea unor diferente dintre romanii "autohtoni" 
si romanii "straini". S-a  dorit si se doreste crearea unei fatade, a unei imagini favorabile fortelor 
politice, fara a se urmari de fapt o integrare de profunzime si fara o reala nivelare a drepturilor
 cetatenesti.
De aceea, orice lege care va trece printr-un parlament  orb si surd la adevaratele probleme si la
 administrarea corecta a problemelor cu care se  confrunta comunitatea romaneasca din 
exteriorul tarii, va fi o lege stramba, o lege impusa nu democratic, ci in mod dictatorial.
 
O lege corecta, sau mai putin stramba, poate fi rezultatul dezbaterii intr-un parlament  roman in
 care sa se regaseasca reprezentanti alesi ai comunitatii celor aproximativ 12 milioane de romani 
de pretutindeni.
 
In ceea ce priveste dialogul diaspora/comunitati din zonele limitrofe tarii cu reprezentantii 
Romaniei, experienta esecurilor conferintelor anterioare trebuie sa constituie o schimbare 
esentiala a strategiei din partea acestor comunitati.
Pana acum s-a asteptat un semnal de buna vointa din partea Bucurestiului prin invitarea la
 consfatuiri nepregatite, in care a existat o cacofonie previzibila a vocilor celor prezenti. Nu-i cazul 
sa se discute de ce s-a creat acest “Turn Babel”, ci sa se traga concluziile rezultatelor. Voit sau 
inconstient, guvernul roman a castigat toate aceste runde, prin aceea ca a putut dovedi ca 
diaspora nu-i capabila sa fie constructiva si de aceea este absolut normal ca autoritatile romane 
sa-si impuna punctul de vedere bun rau, dar un punct de vedere care sa faca ordine.
 
Spuneam ca trebuie sa fie trasa o invatatura. Aceasta ar fi ca diaspora sa conceapa o agenda 
care sa cuprinda punctele de vedere comune. Diferentele inerente izvorate de realitatile regionale
 pot constitui anexe la acest document de baza.
Odata realizat documentul programatic, diaspora sa convoace reprezentantii  parlamentului, care 
este un organism reprezentativ. Cu alte cuvinte, nu va fi o chemare la ordine a diasporei, pentru 
comunicarea unor decizii guvernamentale, ci va fi o chemare la dialog din partea diasporei.
 
Cum s-ar putea  realiza?  CMR a  ratat o ocazie in 2005 la Izvoru Muresului. Nu-i cazul sa
 discutam cauzele, sa aratam cu degetul, sa vanam vinovatii. Este o experienta  trista din trecut. 
Este un moment pierdut, dar este si o invatatura pentru a nu mai rata astfel de momente. Timpul
 vindeca unele rani, niveleaza diferente, ii face pe oameni sa devina mai intelepti.
 
Consider ca este nevoie sa inceapa runde de discutii intre diversele organizatii ale diasporei pe de 
o parte, si ale comunitatilor din jurul granitelor Romaniei pe de alta parte, problemele fiind 
diferite.
In urma discutiilor se poate stabili o lista de puncte apropiate. In final, o consfatuire generala a
 organizatiilor care doresc sa contribuie la crearea unei platforme comune ar putea avea loc intr-o
 tara din afara Romaniei. 
Ma gandesc ca CMR-ul, care deja are si un program destul de bine structurat, ar putea propune 
organizarea conferintei in California.
 
Sa nu uitam ca una dintre cele mai dureroase probleme nationale este problema deznationalizarii
 romanilor basarabeni datorita, si atitudinii sovaitoare a Bucurestiului, dar si a lipsei de sprijin 
organizat al societatii romanesti globale.
 
Mircea Popescu
22 Octombrie 2005
 
P.S. 
Pe 27 Octombrie Sf. Dimitrie se implinesc 6 ani de la crearea virtuala a CMR-ului.
Iata primul mesaj care stabilea scopurile organizatiei:
===============
Protocol
Considerand ca a sosit momentul apropierii si consolidarii relatiilor
interromane in cadrul societatii romanesti global distribuite,
organizatiile semnatare ale acestui Document, au decis sa-si uneasca
eforturile si resursele in cadrul Consiliului Mondial Roman pentru
a contribui la renasterea spiritului national, pastrarea identitatii
nationale si recladirea unitatii neamului.
 
Aceasta alianta avand caracter de consultare si coordonare este deschisa
tuturor organizatiilor si asociatiilor legal constituite, mijloacelor de
presa, radio si televiziune si va desfasura activitati:
 
- in folosul intregii societati romanesti;
- pentru restructurarea fundamentala a relatiilor cu autoritatile romane pe baza respectului si 
recunoasterii actualei aliante ca una dintre fortele reprezentative a romanilor;
- pentru cresterea importantei si influentei natiunii romane in raport cu
autoritatile nationale si organismele internationale, in conformitate cu principiile si scopurile din
 Anexa insotitoare, parte componenta a actualului Protocol.
 
Pe baza experientei acumulate si a largirii prin aderarea de noi membri, se va convoca la o data
 ce va fi stabilita de comun acord, primul Congres care va definitiva si aproba Statutul de
 functionare, structura organizatorica definitiva si organele de conducere.

 

=============================================================

Los Angeles,      California              Octombrie 13, 2006

 

Scrisoare Deschisa Tuturor Romanilor de Pretutindeni,

 

Recent presedintele Basescu insotit de cei doi alesi in fruntea Serviciilor de informatii, domnii Maior si Saftoiu, s-au deplasat la sediul CNSAS, pentru a demonstra a nu stiu catea oara dorinta deconspirarii celor care s-au straduit din rasputeri sa contribuie la ditrugerea fizica si morala a fibrei neamului romanesc. Pe scurt s-a cerut ca pana la finele acestui an cele doua servicii, SRI si SIE sa predea toate dosarele aflate in custodia acestora, inchiind astfel procesul de predare- primire a sutelor de mii de tomuri, care pot face lumina in paienjenisul politicii romanesti de astazi.

S-a inplinit un an de cand Presedintele Basescu, la intalnirea de la San Francisco cu liderii organizatiilor reprezentative de pe coasta de vest a Americii, impartasind foarte probabil aceleasi opinii ca multi dintre cei prezenti la acea intalnire, ne-a marturisit "ca s-a facut o greseala din faptul ca DRRP a fost trecut la MAE" si ca va lucra pentru normalizarea acestei situatii.

In tot acest interval de timp, in anul care a trecut, s-a constatat o activitate neobisnuita a celor din MAE, delegatii, vizite, promisiuni, nimic sau aproape nimic din atributiile pentru care acest departament a fost conceput, de finantare a proiectelor prin care se poate pastra si promova tot ce este romanesc.  Bugetul DRRP, atat cat a fost, in loc sa fie folosit pentru promovarea intereselor Romaniei, a fost cheltuit pe vizite de tatonare, unele pompoase,  toate aceasta cu sprijinul Amasadelor si Consulatelor din tarile vizitate. Un simplu exemplu, de Ziua Limbii Romane la Chisinau Ambasada Romana a fost complet lipsita de prezentza la manifestarile organizate cu aceasta ocazie. In schimb a tinut un banchet  in prezenta Secretarului de Stat Gheorghiu la cel mai luxos hotel din Republica Moldova, pentru cateva persoane alese pe sprinceana. De ceiace Presedintele s-a temut, de infiltrarea diasporei de catre MAE, aceiasi baieti de alta data care inca mai lucreaza in minister, s-a intamplat.

Am fost din nou predati lor, acelora datorita carora Diaspora Romaneasca, este pana si astazi divizata si controlata de MAE unde inca colcaie de fosti securisti.

Pe langa fostii agenti infiltrati in emigratie pe timpul, lui Ceausescu, primim acum o noua generatie de favorizati prin care fostii angajati ai Securitatii din MAE, vor controla pe mai departe emigratia si diaspora.

Sambata 14 Octombrie suna goarna. DRRP face adunarea diasporei din Europa.  Alesii pe spinceana a domnului Secteretar de Stat Mihai Gheorghiu, sunt chemati la Bucuresti pentru consfatuire.

Multe asociatii a diasporei Romanesti din Europa nu au fos invitate. Asociatii de renume, cunoscute prin activitati laborioase din Germania, Austria, Franta, Olanda au fost date uitarii, lasand loc la suspiciuni si intrebari virulente despre scopul adevarat al acestei intalniri. N-au fost invitati si au fost exclusi cei care au devenit incomozi prin critici aduse modului in care DRRP isi defasoara activitatea.

Stie oare Presedintele Basescu ca DRRP lucreaza in prezent exact impotriva recomandarii de anul trecut, lansata de Domnia Sa la New York si San Francisco, de unitate a diasporei? Stiu oare guvernantii nostri pe care i-am adus la putere, ca lasandu-ne in grija baietilor cu ochi albastri din cadru DRRP tradeaza interesele Romaniei,  lasandu-ne pe mana acelorasi securisti de alta data?

"Divide et impera".  Slogan vechi folosit si astazi cu succes, deoarece modul dupa care au fost selectate anumite persoane si asociatii invitate la intalnirea cu domnul Mihai Gheorghiu, demonstreaza din plin ca intentia MAE nu este de a unifica diaspora ci de a o rupe si mai mult. Este un act care nu poate fi iertat si care poate avea consecintze grave in randul organizatiilor din diaspora romaneasca. 

Cerem in consecinta:

1) Depolitizarea Departamentului Pentru Relatii cu Romanii de Pretutindeni,  

2) Demiterea domnului Mihai Gheorghiu din functia de Secretar de Stat,

3) Decuplarea acestui Departament de Ministerul Afacerelor Externe si trecerea lui sub patronajul Presedintiei sau al Parlamentulu Romaniei.

Deasemeni cerem deconspirarea agentilor infiltrati in randul diasporei si publicarea dosarelor membrilor de vaza a asociatiilor romanesti.

Numai o diaspora tratata cu demnitate si in afara meschinariilor de moment, o diaspora ce nu poate fi la dispozitia inereselor partinice, poate servi adevaratele inerese ale Romaniei.

 

Biroul Director al Consiliului Mondial Roman

Mihai Stan, Presedinte

Neculai Popa, Secretar

 

==========================================

« Adevarul despre CMR »           August 17, 2006

 

Biroul Director al Consiliului Mondial Roman a luat cunostinta de propunerea domnului Mircea Popescu. Pentru intelegerea si  acuratetea acestei propuneri si pentru a o face accesibila oamenilor de buna credinta, care au participat la desfasurarea multor evenimente din viata CMR, vom incerca sa punctam cateva aspecte:

1- Noul Statut CMR a fost votat si aprobat anul trecut, in 2005, la Conferinta tinuta in sala mare a Senatului  Universitatii  din Iasi. Noul Statut prevede ca Adunarea Generala sa aleaga prin vot membrii Biroului Director,  iar acestia la  randul lor isi hotarasc functiile in raport cu aptitudinile si aleg noul Presedinte.

Componenta Biroului Director, cat si alegerea noului Presedinte au fost validate de Adunarea Generala.

2- In mare, Statutul a ramas acelasi ca principii, obiective, idealuri.  Singura modificare majora este ca alegerea Presedintelui se face de catre Biroul Director validat de Adunarea Generala, pentru o perioada de doi ani si nu mai mult de doua ori. Aceasta decizie este mai aproape de caracterul democratic al organizatiei noastre.

Vechiul Statut prevedea ca Presedintele sa fie ales de Adunarea Generala, alegeri la patru ani si realegere nelimitata, deschizand astfel calea alegerii pe viata. Presedintele, conform Statutului, numea membrii BD, iar acestia aveau dreptul de a aproba sau dezaproba numirile facute de Presedinte.

Articolul 4.2.3, dadea Presedintelui drepturi suverane, el fiind singurul garant al respectarii principiilor si prevederilor Statutului.

Noua forma  de Statut  aseaza pe acelasi plan membrii Biroului Director, toti fiind egali intre ei. Presedintele este emantia Biroului Director, care este forma suprema de conducere, fiind garantul respectarii Statutului prin votul a 50 + 1.

3- Prin plecarea tremporara a celui de al 2-lea Presedinte, BD in conformitate cu statutul, care prevede ca intr-un interval de 21 zile maximum  postul ramas vacant sa fie ocupat, a ales in unanimitate pe domnul Mihai Stan in functia de Presedinte.

4- Cele doua intalniriri ale Consiliului Mondial Roman in tara, anii 2004 si 2005, au fost posibile numai cu implicarea substantiala a Statului Roman, respectiv DRRP.

5- Vorbind de intalnirea de la Vatra Dornei, intalnire etalon, se omite contributia directa a Consiliului Roman American, care a fost nevoit sa suporte finaciar costul meselor celor peste 80 de invitati pe toata perioada Conferintei. Fara contributia acestei organizatii, Vatra Dornei ar fi fost un dezastru. Demna de mentionat este si contributia pentru banchetul final a domnilor Popescu, Bostan si Popa, fara de care nu ar fi fost posibila acea minunata intalnire de adio.

6- Se acrediteaza ideea ca ar exista dispute interne CMR si ca aceasta organizatie <nu reuseste sa se regaseasca>, situatie care cere infiintarea unei alte organizatii. Aceasta afirmantie este tendentioasa si  cu totul inexacta. Atacurile si comentariile negative la adresa CMR  vin din afara organizatiei.

Domnul Mircea Popescu, care a redactat scrisoarea <Propunere>, este fost presedinte CMR,  care a ales sa se situeze in afara organizatiei, cu toate ca i s-a oferit de nenumarate ori posibilitatea de revenire in randul membrilor ei.

Cei care temporar au ajuns la conducerea acestei organizatii, au fost cei mai activi si dedicati membri. Ei se supun hotararilor Adunarii Generale CMR si  recunosc ca sunt si alte persoane capabile din cadrul membrilor CMR sa reprezinte organizatia. Atunci cand acestia isi vor manifesta dorinta de a se implica, sunt dispusi sa renunte la functiile ce le detin, pentru a face loc altora care se considera potriviti pentru aceste functii.

Toti suntem oameni cu posibilitati intelectuale si organizatorice diferite. Toti putem gresi si nimeni nu este de neinlocuit. Nu suntem de rea credinta. Activitatea in cadrul CMR este complet voluntara si lipsita de orice tendinte oportuniste. Toti ne iubim tara cel putin la fel ca cei care ne invinuesc de contrariul.

Desigur  nu putem sa nu ne uitam la ce se intampla in jurul nostru in lume, dar mai ales in tara romaneasca. Rolul politienesc, timorant si catastrofal al securitatii asupra populatiei timp de decenii, ne face sa ne gandim ca dezvaluirile si deconspirarea securistilor si informatorilor din Romania ar trebui sa continue si in afara ei. Oare multiplele conflicte care apar peste tot, acolo unde un grup de oameni incearca sa realizeze ceva bun, nu sunt opera unei manipulari si a unor diversiuni? Vrem sa ne convingem ca incercarile de a dispersa orice grup de bune intentii nu sunt opera organizata a unor forte si interese din afara.

Deaceea fiind intr-o perioada de tranzitie si clarificari, Consiliul Mondial Roman gaseste oportuna ideia de a solicita CNSAS referintele de rigoare vis-a-vis de persoanele foste si actuale membre ale Biroului Director al Consiliului Mondial Roman.

Pana in vara viitoare, la urmatoarea conferinta, putem obtine un raspuns de la CNSAS, astfel ca  membrii BD vor avea girul moral sa duca CMR-ul inainte.

Pe viitor vom propune un amendament la Statut prin care toti cei care vor sa faca parte din BD, sa declare pe proprie raspundere ca nu au colaborat cu securitatea si nici nu au semnat vreo declaratie de colaborare ca ea.

Vara viitoare vor fi alegeri conform statutului, care vor aduce foarte  probabil  schimbari.  Daca totusi problemele aduse in discutie de noua propunere sunt atat de fierbinti si trezesc interesul membrilor CMR,  recomandam o intalnire ca cea de anul trecut de la Atlanta, de unde putem iesi victoriosi si nicidecum infranti.

Suntem de acord cu orice propunere facuta cu buna credinta, pentru a ne dovedi noua, celor din Basarabia si Romanilor de pretutindeni ca ceva s-a schimbat in geana noastra de la Herodot incoace, ceva spre bine.

 

                       Biroul Director CMR.

                   Los Angeles, CA     August 17, 2006

 

====================================================================================

 

 

 

 

COMUNICAT:                                                 July  29, 2006

Consiliul Mondial Roman (C.M.R.) a luat nota cu deosebit interes de "Declaratia privind ilegalitatea Partidului Comunistilor din R. Moldova" citita de doamna Vitalia Pavlicenco,  in plenul sedintei Parlamentului R. Moldova din 27 Iulie 2006, pe care o sprijina in intregime. Consideram nu numai continutul "Declaratiei" dar insasi faptul ca a fost citita in parlamentul R. Moldova ca un act plin de curaj si fara precedent.

Apreciem analiza doamnei Vitalia Pavlicenco, care ne arata duplicitatea si falimentul guvernarii comuniste, mentinand R. Moldova in sfera ruseasca, fara niciun avantaj, saracind si distrugand economia Tarii.

Asteptam ca si alti analisti politici sa preia aceasta tema si s'o dezvolte mai departe, pentruca ea este deosebit de importanta pentru viitorul Republicii Moldova.

Am vrea sa vedem o mai stransa legatura intre gruparile politice din opozitie, care in realitate sunt singurele care manifesta dragoste pentru tara, in timp ce comunistii s'au dovedit complect aserviti Rusiei, promovand un puternic sentiment anti-roman si anti-democratic.

Observatorii internationali arata ca din punct de vedere economic, R. Moldova a regresat. Situatia din Transnistria din 1992 pana astazi nu s-a reglementat, ceea ce face ca resursele economice ale R.Moldova sa scada fara precedent. Rep. Moldova este cea mai saraca tara din Europa.

Diplomatia Rusa a reusit sa indeparteze Romania, sa nu participe la discutiile asupra Transnistriei, desi este direct interesata in rezolvarea acestei situatii.

Insistenta lui Voronin ca Moldovenii nu sunt Romani, creaza confuzie si induce in eroare occidentul, asupra legaturii intre Basarabia si Romania.

Romania, ca stat tampon al NATO cu rasaritul rusesc, nu poate asista neputincioasa la crearea unei asemenea situatii, si doreste anularea Pactului Ribentrop-Molotov din 1939 si a consecintelor sale. Rusia comunista in cardasie cu Germania nazista, a acaparat acest teritoriu romanesc de secole, rusificandu-l, deportand pe Romanii traitori pe aceste meleaguri in Siberia, supunand in fapt intreaga populatie romaneasca la suferinte de nedescris, in scopul lichidarii ei fizice, producand prin asta un adevarat Holocaust al Basarabenilor.

Dupa 1989, sentimentele pro-romanesti au crescut la scara uriasa in randurile populatiei, organizandu-se la Chisinau o Adunare Nationala la care au participat circa un milion de locuitori, cerand unirea cu Tara. La vremea respectiva, se afla la carma Romaniei vechiul-nou KGB-ist Ion Ilici Iliescu, care nu a incurajat sentimentele de reintregire a Romaniei, trecandu-le sub tacere.

Dupa desfiintarea URSS, Tarile Baltice s-au deslipit de Rusia si astazi sunt membre ale NATO si Uniunii Europene. Tot astfel, ar fi trebuit sa se desprinda si R. Moldova, dar din cauza ocupatiei rusesti, nu a fost posibil.

Astazi, Romania, prin vocea presedintelui sau Traian Basescu, a invitat R. Moldova sa se alature Romaniei, pentru a accesa Uniunea Europeana odata cu restul Tarii, la 1 Ianuarie 2007. Au existat semnale pozitive in aceasta privinta atat din partea Uniunii Europene, cat si a Statelor Unite.

Lasand la o parte jocurile de culise, poporul roman de pe ambele maluri ale Prutului are datoria sfanta sa lupte pentru reunificarea provinciilor istoric romanesti.

Traim astazi un moment istoric. ACUM ORI NICIODATA !

Presedinte,                                                            Secretar General,

Mihai Stan                                                              Nicolae Popa

 

 

====================================

 

IMPORTANT!

Consilul Mondial Roman,   July 9, 2006

 

PROCLAMATIE PENTRU PREGATIREA RE-UNIFICARII PATRIEI

Presedintele Romaniei a trimis un mesaj fara echivoc: sansa de
integrare in Uniunea Europeana a Republicii Moldova este doar ca
parte a Romaniei reintregite.
Indiferent daca acest semnal a constituit o surpriza si a socat
cancelariile partenerilor nostri internationali, natiunea romana are
datoria de a prelua si amplifica acest indemn la salvarea Basarabiei
si la re-intregirea poporului roman.

Intr-adevar, avem astazi in fata realitatea trista a Basarabiei
ravasita de mizerie, de orgolii politice, sfasiata de conflicte
etnice, de rani nevindecate ale trecutului, cu confruntari intre
fostii sustinatori ai ocupatiei sovietice si cei care au suferit de
pe urma acestei ocupatii.

Pe plan extern, lipsita de credibilitate si autoritate, conducerea
izolata de la Chisinau, pe de o parte nu este capabila sa-si rezolve
problemele cu regiunea separatista a Transnistriei, iar pe de alta
parte, adoptand o atitudinea ostentativ anti-romaneasca incercand sa
provoace Bucurestiul, izolandu-se din ce in ce mai mult.

In lipsa resurselor, in lipsa unei conceptii de dezvoltare economica,
cu o clasa politica incoerenta, cu mentalitati adanc ancorate in
trecut, prapastia economica si sociala dintre Basarabia si Romania se
adanceste din ce in ce mai mult, condamnand Basarabia la un colaps iminent.

De 15 ani, in loc sa evolueze, relatiile romano-romane, sub conduceri
ezitante,  incapabile sa inteleaga momentul important al regasirii
identitare  anilor '90 si al unificarii, au regresat, ajungand astazi
la un adevarat razboi rece, incompatibil cu realitatea unei singure
natiuni despartita artificial.

Considerand ca semnalul presedintelui Romaniei devine un act de
importanta istorica si nationala, menit sa salveze de la disparitie populatia de
dincolo de Prut, semnatarii  acestei Proclamatii cer:
- Organizatiilor Romanesti de pretutindeni sa se mobilizeze in sprijinirea acestui act istoric.

- Sa preia acasta proclamatie, s-o  amplifice prin actiuni menite sa creeze o stare de spirit favorabila unirii.
- Clasei politice romanesti de la Bucuresti si Chisinau, intelectualilor si mass-media sa dea dovada de maturitate politica, de patriotism, sa caute solutii pentru apropierea pozitiilor, sa-si coordoneze actiunile pentru a realiza proiectul  unei constructii  politice capabila sa stabileasca baza  re-unificarii Patriei.
- Diplomatiei de la Chisinau si de la Bucuresti sa actioneze sub forma unei "diplomatii in tandem" pentru proiecte de interes comun in asa fel incat comunitatea internationala sa fie sensibilizata asupra inevitabilitatii unificarii naturale a celor doua tari.

Ca romani, mandri de trecutul nostru comun, de descendenta comuna, nu  putem sa ramanem nepasatori la autodistrugerea Basarabiei, la indepartarea acestui pamant tot mai mult de neamul, de limba, cultura, istoria si traditiile din care face parte. De aceea cerem poporului roman de pe ambele maluri ale Prutului, cat si celor care iubesc si apreciaza  cu adevarat Romania,  sa  ni se alature pentru ca impreuna sa realizam idealul nostru national de a fi:   UNITI PE VECI.

 

“Asa sa ne ajute Dumnezeu”

 

Consilul Mondial Roman,  Los Angeles, CA             Iulie 9, 2006           

 

 

Consilul Mondial Roman     July 5, 2006

Cu sediul in Los Angeles, CA, a contribuit si distribuit paine si apa in valoare de 10 milioane (lei vechi) sinistratilor in urma inundatiilor din Judetul Bistrita-Nasaud. Responsabil cu aceasta activitate a fost Florin Sasarman, membru CMR.

 

Consilul Mondial Roman     June 12, 2006

 isi propune ca incepand de anul viitor, sa infiinteze 8-10 premii in valoare de $200 fiecare, pentru cei mai silitori copii la Limba si Literatura  Romana din Basarabia, Transnistria si Bucovina.

Deoarece pentru anul acesta situatia scolara este inchisa, Consiliu Mondial Roman, in colaborare cu Liga Studentilor Romani de Pretutindeni, ofera elevilor Cojocaru Tudor, Dimitriu Andrei, Zgarbur Vitalie si Starcea Sergiu, dela Liceul ,, Gh Asachi " din Chisinau, o binemeritata vacanta de 7 zile in Romania.

Totodata, Consiliu Mondial Roman le mai ofera celor patru elevi cate un  Computer Personal  (PC), in speranta ca le va fi de folos la studierea  Limbii si Literaturii Romane.

Pentru amanunte si contributii  va rugam sa e-mail la:

mstan@austin.rr.com  sau nicupopa@aol.com

Cu multumiri,

Mihai Stan, Austin, TX,   Presedinte         

Neculai Popa, Los Angeles, CA,  Secretar General 

====================================================           

 

 

Prieteni,

Evenimentele recente din tara si ne referim la inundatiile de proportii, care din nou au facut ravagii in Romania, au lasat multe familii pe drumuri si pustiit mii de hectare arabile, ne-a determinat la o mai profunda analiza a modului in care Consiliu Mondial Roman poate veni in ajutorul celor sinistrati si sprijini Guvernul Romaniei in efortul depus pentru ameliorarea pagubelor pricinuite de aceste inundatii istorice.

Faptul ca nici pana astazi nu s-a votat bugetul DRRP pentru anul in curs, demonstreaza  fara echivoc prioritatile pe care actualul guvern le acorda problemelor creiate de aceasta catastrofa naturala.

Organizatia noastra a fost si este in continuara preocupata de ameliorarea efectelor pricinuite de inundatii.

CMR a distribuit lemne de foc pe timpul iernii trecute la un numar de aproximativ 80 de familii din zona Cosmesti - Galati, iar in prezent vom raspunde pozitiv la apelul lansat de IPS Mitropolit Teofan al Olteniei pentru ajutorarea celor care au pierdut agoniseala de o viata.

Luand in consideratie pagubele imense pricinuite de inundatii si eforturilor pe care Romnia este nevoita sa le faca fata, poduri si sosele distruse, diguri avariate, case inghitite de ape, terenuri agricole pierdute, pe de o parte, dar in acelas timp si campania de intrajutorare pe care o ducem in randul oamenilor de bunavointa pe de alta parte, ne intrebam daca este bine sau nu, sa renutam la orice sprijin financiar din partea Romaniei, pentru romanii din afara granitelor doritori sa participe la eveimente organizate de CMR.

Desigur in aceste momente de incercare deosebita  pentru tara si natiune, Consiuliu Mondial Roman considera ca bugetul DRRP trebuie reorientat in folosul si sprijinul oamenilor care au pierdut totul.

In acest scop, ne-am gandit ca oganizatia noastra poate ajuta in plus, prin organizarea unor evenimente fara implicarea DRRP, mai putin costisitoare si care pot fi acoperite in totalitate de catre noi, membrii CMR.

Pentru aceasta membrii Biroului Director CMR , propun ca anul acesta Conferinta Anuala CMR, sa aibe loc in Basarabia la Chisinau. Vom invita de exemplu numai cate doua persoane de  origine romana din fiecare tara vecina, obligandu-ne sa suportam cheltuielile de cazare si masa.

Deoarece programul pentru zilele de 1-2 Iulie reclama prezenta noastra in Basarabia la cermonia Sfintirii si Inaltarii unei noi Troite la cimitirul Ostasilor Romani de la Ialoveni, iar a doua zi Slujba de Duminica si pelerinaj la Cimitirul Ostasilor Romani de de la Tiganca, este o ocazie unica si justifica din multe puncte de vedere sa continuam lucrarile Conferintei CMR la noi acasa, in Basarabia la Chisinau.

Filiala locala CMR cat si prietenii ne pot fi de mare ajutor.

 

Consiliu Mondial Roman

  Mihai Stan

   Presdinte                                                                                 Neculai Popa

                                                                                               Secretar General

 

 

======================================================================= 

De la visul Reintregirii Tarii la disparitia poporului Roman

Un articol de ND Rusu, California.

 

In ultima vreme, U.E. a aratat ca organizarea de alegeri anticipate in Romania ar ingreuna accesul ei la marea familie a U.E. la 1 Ian. 2007. Ca urmare, guvernul trebuie sa functioneze cel putin pana'n 2007. Cum functioneaza? Ca vai de steaua lui...
Distanta dintre presedinte si premier si ca urmare dintre PD si PNL creste pe zi ce trece; UDMR-ul, partener de guvernare al Aliantei, s'a impotrivit din toate puterile ca P.D. sa primeasca dreptul de membru al Partidului Popular European, al carui VP este Victor Orban, fost prim-ministru al Ungariei, din partidul FIDESZ, cunoscut ca un adversar notoriu al integrarii Romaniei in U.E. ca si UDMR dealtfel, care-a pus si el aceeasi conditie. Tot UDMR-ul, desi Partid Maghiar in Tara Romaneasca - nu mai exista in nicio
tara din lume un partid la putere format dintr'o minoritate!!! - nu scapa o ocazie sa nu improaste cu noroi, oriunde si oricand pe Romanii care le dau o paine, si scoli si biserici si universitate in limba lor si partid la putere, etc..

De ce? Din cauza ca
Romania nu a fost de acord cu existenta unor structuri paralele in stat, care sa treaca peste hotararile guvernului roman, prin actualul proiect al statutului minoritatilor.

Scoala romaneasca actuala lasa extrem de mult de dorit.
Acum vreo 3 zile intr'o emisiune a TV International, Nicolae Manolescu, ajuns acum presedintele Uniunii Scriitorilor a declarat despre E.Cioran si "Schimbarea la Fata a Romaniei" scrisa de el in anii tineretii, ca nu a fost decat un... "putzoi". Frumos limbaj.. pentru o emisiune de televiziune ascultata pe tot globul !
Despre Emil Cioran (un gigant in comparatie cu N.M. si care nu mai are posibilitate sa se apere, intrucat a trecut la cele vesnice), din vestita scoala romaneasca dintre razboaie, care a dat uriasi intelectuali de marca, precum Petre Tzutzea, Noica, Mircea Vulcanescu, Mircea Eliade (care a scris o istorie a religiilor in 12 volume pentru care ar fi trebuit sa primeasca premiul Nobel) si multi, multi altii. Cine?
Actualul N.M., ce doreste sa candideze acum la postul de presedinte al Academiei (nu m'as mira sa fie ales, datorita faptului ca este "political correct" in tot ce face: il blasfemiaza pana si pe Eminescu "imi vine sa ma urc pe pereti cand aud de Eminescu" spune N.M.).

Dar nu este singurul. Ar mai fi si Cartarescu, care a trecut si el acum in grupul "marilor capete de gandire" ale Romaniei. Si nu sunt ei singurii, lasand la o parte grupul de Romani - antiromani in frunte cu Sabin Gherman si o persoana feminina Enache parca..)

Astazi la emisiunea "Realitatea TV", dl Tanase l-a avut ca invitat pe Mircea Dinescu. Conform informatorilor lui Vadim (doar o mare parte din fostii securisti sunt in PRM) si acesta s'a imbogatit, avand acum un trust mare de presa, desi inainte de '89 era ....pompier. (Bietul Vadim....a ajuns precum Casandra din Troia, care desi spunea adevarul, n'o credea nimeni....)

In spatele lui Dinescu, cel care-l finanteaza este ...Patriciu. De aceea, in interview-ul avut, Dinescu s'a simtit obligat sa-l ridice in slavi pe Tariceanu (ai carui ambii parinti au fost ani de zile informatori ai securitatii si mama lui putea pleca oricand in Grecia, fiind grecoaica, tot conform informatiilor lui Vadim, revelate cu 3 zile in urma tot pe "Realitatea TV" (sau "Prima TV").

Faptul ca presedintele ALES al Romaniei, Basescu a declarat ca "a crezut ca va avea in Tariceanu un partener, dar el (Tariceanu) si-a ales ca partener un grup de interese" (inteleg eu, al lui Patriciu), l-a facut pe Mircea Dinescu sa spuna ca el dac'ar fi ales presedinte al Romaniei, ar trece asa.... neobservat pe langa perete, sa nu-l vada nimeni si nu s'ar amesteca in nimic. Si-atunci, ce presedinte ar fi (?) intreb eu, de paie? "Dar asta, continua Dinescu, se amesteca peste tot ». E dreptul lui (spun eu, fiind SINGURUL ales direct de popor)) pentru ca lupta impotriva marei coruptii, il obliga sa faca acest lucru. Sigur, se fura si pe vremea lui Ceausescu, un kilogram de carne, cuie, o paine, etc. si si pentru asta erau pedepsiti ! Acum SE FURA INTREAGA TARA, si .. « o mana spala pe alta » si toti ies basma curata..    

Mai departe, Dinescu adresandu-se cu BA! lui Tanase, (in toata conversatia), continua cu ceva ce m'a desgustat peste masura: "Mai de mult, aveam un prieten, care-avea o gagica, doctoritza, foarte frumoasa si prietenul meu avea relatii intime cu ea. Si, intr'o zi imi spune: Ba, stii ce defect are asta? Se desf..e repede." Ei, uite-asa face si Basescu" Asa ceva, dat pe televiziunea internationala, auzita de intregul glob, imi face scarba atat de cel care-a spus-o cat si de postul TV, care-a redat aceasta conversatie. Mi-e rusine pentru copiii care privesc si ei la TV.

Sa ne mai miram de manualele alternative unde nu se predau decat falsuri? Ce fel de scoala mai fac acum copiii Romani, care ne obisnuisera sa fie cei mai buni din lume si sa culeaga medaliile de aur la olimpiadele de fizica, matematica, chimie, etc.

Mai este si alt aspect: sa presupunem ca Basescu ar fi un om obisnuit de pe strada. Acesta ar avea dreptul sa-l dea IMEDIAT in judecata. Asa, ce poate sa faca Basescu, decat sa inghita, ceva ce se trage in cele din urma de la marea coruptie, ce actioneaza prin oameni ca Dinescu, C.T.Popescu,  Verestoy Atila, ca sa nu mai vorbim de Patriciu. Si dac'ar fi numai acestia....Daca
Romania ar mai fi pastrat forma de guvernamant regal, Dinescu ar fi putut fi invinuit de "les majestate". Dar asa... poate zice orice despre cea mai importanta persoana din Romania. Doar suntem democrati, nu-i asa? Dar oare cum ar reactiona dumnealui, dac'ar auzi
asemenea injurii pe socoteala dumnealui ?
Cand Tica Dumitrescu acum doua zile a convocat o conferinta de presa, a refuzat sa raspunda la orice fel de intrebari; in schimb, a spus ca are in mana o declaratie (impotriva lui Basescu) si o imparte la toata lumea.

"Ati fost informator al securitatii?" l-au intrebat ziaristii. "Nu raspund!" a zis Ticu Dumitrescu.
"Ati fost decorat cu medalia "Ordinul Muncii, Dvs un fost prizonier politic?" "Am spus ca refuz sa raspund la orice intrebare! Mai vrea cineva vreo foaie de la mine?" a fost raspunsul lui Ticu Dumitrescu.

Daca noi toti, Romanii de pretutindeni, vom astepta ca actuala cangrena a Marei Coruptii de mare amploare, gigantica, sa distruga pe insasi Presedintele « ALES » si nu-l vom ajuta pe Basescu, avand macar curajul sa luam atitudine in scris, sa nu ne miram ca atat el cat si Monica Macovei, (cea mai valoroasa ministru) vor fi cei mai criticati de cei ce si-au facut averi de miliarde de dolari, care nu pot fi nici macar adusi in fata justitiei sau macar tinuti sub stare de arest, cativa buni anisori, nu asa o zi, doua, precum o joaca de copii. Si in plus mai au si un limbaj de golani.

Ca lumea il regreta pe Ceausescu? Ca tineretul fuge sa-si creeze un viitor aiurea, ca muncitorii lucreaza in Italia, Spania,
Germania, ca in lipsa lor sotiile si copiii o iau razna, nu-i pasa nimanui ! Atunci sa nu ne mai miram ca se vinde Tara si in curand nu o sa mai existe Romania.

De la visul Reintregirii Tarii la disparitia poporului Roman.....

DOAMNE DUMNEZEULE, AJUTA-NE SI AI MILA DE NOI, CACI PANA SI SPERANTA NE-A FOST FURATA.

N. D. Rusu, 
California

 

 

 SCRISOARE DIN INIMA MOLDOVEI:


  CONSILIUL MONDIAL ROMAN,

   Presedinte D-l  Mihai  STAN,

 

  Stimate Domnule Mihai STAN,

 

 Va adresam rugamintea sincera de a ne permite aceasta posibilitate de comunicare directa si sa ne facem o foarte scurta fisa de prezentare, o sinteza a activitatilor noastre de aproape 30 de ani.

 Teatrul Studentesc "LUDIC", este formatia reprezentativa a studentilor din Centrul Universitar Iasi, formatie care prin rezultatele si performantele obtinute s-a facut remarcata la nivel national si international fiind o prezenta activa a teatrului romanesc pe toate continentele. Actorii, studenti la aproape toate facultatile, au fost apreciati si au fost rasplatiti cu peste 250 de trofee si premii la toate Festivalurile unde au reprezentat Romania. Ne permitem sa amintim doar o parte din participarile noastre Internationale : Franta (invitatie UNESCO, participari anuale), Portugalia,Italia. Monaco,Spania, Germania, Austria, Rusia, Bulgaria. Iugoslavia, Slovacia, Grecia, Rep. Moldova, Estonia, Letonia,Ungaria, SUA (Festival Mondial de Teatru- 1998- in orasul ST. JOSEPH- BENTON HARBOR- Michigan- Marele premiu pentru cel mai bun rol feminin. La intoarcere spectacol pentru  Comunitatea romanilor din Chicaga si la invitatia Centrului Cultural Roman din NY, o stagiune cu mai multae spectacole), Tunisia, Maroc, Canada ( septembrie 2005, Festival Mondial de Teatru in orasul Mont- Laurier. La invitatia Comunitatii Romanesti spectacol la Montreal ). Mentionam ca la aproape toate aceste participari am luat contact cu Comunitati romanesti , Ambasade ori Misiuni diplomatice si am fericit publicul romanesc si nu numai dat fiind ca spectacolele noastre sunt vizuale cu cantec si dans deci pot fi vizionate si de public strain. Avem o stagiune cu caracter permanent, functionam la Casa deCultura a Studentilor, unrepertoriu impresionat cu peste 15 spectacole de dramaturgi diferiti. Din anul 1993 suntem membrii cotizanti la Asociatia Internationala de Teatru Amator.

 

  In perioada 10-15 iulie 2006 am fost selectati dintr-un numar foarte mare de tari de pe toate continentele pentru a reprezent  teatrul romanesc laFestivalul "2006 AACT International THEATREFEST" care va avea loc in orasul MIDLAND- Texas in organizarea American Association of Community Theatre - Director Timothy JEBSEN- e-mail :tim@mctmidland.org; www.midland2006.com; Tel: 432.682.2544 ; Fax: 432.682.6136).

 Suntem 6 persoane ( regizor +5 studenti), vom intra in programul Festivalului cu spectacolul "Cerere in casatorie" adaptare dupa A. P. Cehov, dar trupa are in repertoriu si "Conu Leonida fata cu reactiune" dupa I. L. Caragiale, spectacol jucat cu mare succes pe scenele din lume.

 

Perioada Festivalului este foarte scurta de aceea ne exprimam dorinta sincera de a fi sprijiniti de a intra in legatura cu Comunitati romanesti, Asociatii Culturale ori Fundatii care sa impartaseasca dorinta de comunicare si deschidere spre colaborare pentru a se bucura de prezenta unei formatii studentesti de mare performanta internationala.. Teatrul tanar romanesc merita sa fie sprijinit mai mult pentru a fi cunoscut in special in SUA unde se stie atat de putinde valoarea lui.

 

 Va adresam rugamintea ca in calitatea d-vostra si am fi deosebit de recunoscatori daca am primi un sprijin oricare ar fi el, sa fim mai  aproape de Comunitati din Dallas, Huston ori Miami care par a-f i interesate de prezenta noastra cel putin teoretic.

 

 Va multumim anticipat si cu multa recunostinta si cordialitate. Asteptam un raspuns sincer si de ce cu optimism.

  Regizor prof. Aurel Luca- Tel. 0040-232.431.546.

 

 

=========================================================================

 

FLORIN SASARMAN IN BASARABIA

 Prieteni,iata ,mai jos,un articol pe care l-am publicat in Mesagerul de Bistrita-Nasaud,de astazi,despre un loc pe care l-am vrea mai aproape de sufletele bistritenilor.In attachement am incercat sa pun cateva fotografii de la Soroca,dar mesajul nu a plecat.

 

 

                           Salut peste timp

 

 

       Primarul Bistriței,Vasile Moldovan i-a transmis  omologului său din Soroca (Rep.Moldova ),Mihail Popovschi un mesaj : este momentul să reânnodăm relațiile dintre orașele noastre ! Din orașul de pe Nistru răspunsul a fost pe măsură : vă așteptăm la noi !

 

 

       La prima vedere,acest schimb de mesaje este dat  să mire : ce poate să lege comunitățile din Bistrița și Soroca ? Răspunsul este simplu : istoria ! Puțini  dintre noi știu că cel mai important edificiu istoric din Soroca, Cetatea Medievală din piatră a fost construit de către meșteri trimiși din Bistrita.Izvoarele istorice spun că în primăvara anului 1543,domnitorul Moldovei,Petru Rareș i-a cerut magistrului Bistriței meșteri și lucrători care să-i zidească o cetate pe malul drept al Nistrului,la Soroca,în apropierea unui vad folosit de hoardele năvălitoare din est,pentru a trece în Moldova.Acest amănunt l-am aflat în urmă cu doi ani,când am vizitat pentru prima oară Cetatea Soroca și am rămas uimit de frumusețea ei și de excelenta sa conservare.Meșterii bistrițeni și-au făcut nemaipomenit de bine treaba aici,mi-am zis atunci și m-am documentat pe dată: ea a fost construită între anii 1543 și 1548,de meșteri bistrițeni,conduși de un anumit Adrian,renumit în vremurile acelea pentru iscusința sa arhitectonică.De-a lungul celor patru veacuri și jumătate cetatea de piatră a lui Petru Rareș a fost cel mai inaintat bastion de apărare împotriva hoardelor tătare sau a campaniilor oștilor polone.Deși a fost asediată în multe rânduri,ea s-a păstrat în condiții uimitoare ,specialiștii afirmând că gradul de conservare a cetății este de peste 80 la sută.Are o arhitectură adaptată luptelor cu arme de foc,o caracteristică a fortificațiilor din sec.XV – XVI,fiind asemănată cu cetăți celebre ale Europei,cum ar fi Castel del Monte,din Italia sau Quinborough,din Anglia.Forma sa circulară este întărită de existența a cinci turnuri,cu înălțimea de 25 de metri și cu fundație de 5,2 m în pământ.Curtea interioară are un diametru de 30,5 m,iar zidurile au o grosime de 2 m.La parter se aflau 14 depozite de muniții și provizii,iar la etaj câteva locuințe și o capelă,reamenajată pentru vizitatori. Astăzi,imaginea cetătii medievale reprezintă principalul însemn de pe stema orașului Soroca.

 

         Incitat de povestirea istorică a Cetații Soroca,zidită de meșteri bistrițeni la cererea domnitorului Petru Rareș,deloc străin,el însuși de meleagurile noastre,primarul Vasile Moldovan m-a rugat să-i transmit omologului său din orașul de pe Nistru un mesaj : “vrem să ne cunoastem,să reânnodăm,peste veacuri, relațiile dintre orașele noastre !”.Lucru pe care l-am făcut în cursul săptămânii trecute,când am vizitat Basarabia,într-o misiune de parteneriat cu Oficiul Național pentru Cultul Eroilor.Primarul din Soroca,Mihail Popovschi s-a arătat extrem de amabil și a reacționat cu bucurie la primirea mesajului din Bistrița.Chiar dacă l-am luat prin surprindere,a avut amabilitatea să-mi acorde un interviu…

 

Rep. - Domnule primar Popovschi,care ar fi cartea de vizită a orașului Soroca,astăzi ?

M.P. – Orașul Soroca este situat pe malul drept al râului Nistru,pe o suprafață de 1348 de ha și are 40 000 de locuitori.Este orașul cu cea mai întinsă suprafață verde din Moldova,de peste 13 la sută din totalul întinderii sale.Avem două licee românești și unul rus,trei școli medii,una tehnologică,9 gradinițe…Din totalul populației,67 la sută sunt moldoveni,17 la sută ruși,14 la sută ucraineni și aproape 4 la sută romi.In orașul nostru trăiesc și un număr de 172 de evrei,deși la sfârșitul secolului al XIX – lea ei totalizau 63 de procente din populația orașului.În ceea ce-i privește pe romi,putem spune că majoritatea dintre ei lucrează,peste an ,în Rusia și vin acasă doar de Craciun și de Paști.

Rep. – Ce  puncte de atracție aveți în oraș ?

M.P. – Cel mai mult ne mândrim cu Cetatea Sorocii,pe care vin s-o viziteze cei mai mulți turisti.Dar,din anul 2004 mai avem un punct de atracție : Lumânarea Recunostinței.,la care se ajunge după ce  urci un  număr de   654 de trepte.Există și o cale de acces cu automobilul,pentru cei care nu au putința de a urca treptele.De la baza Lumânării Recunostinței se poate vedea toată panorama orașului,dar și porțiunea din Ucraina,care este alături,peste Nistru.In dealul pe care se află Lumânarea Recunostinței se găsește și Peștera lui Bechir,cunoscut haiduc al ținuturilor noastre.

Rep. – Ce vă spune faptul că Cetatea Soroca a fost construită de meșteri veniți de la Bistrița ?

M.P. – Ne spune că suntem frați  și suntem bucuroși de asta.Sa știți că noi invităm aici oaspeți din România la sărbătoarea orașului nostru,pe 28 august,de Sfânta Maria,pe stil vechi.Deacum vom fi bucuroși dacă vom avea și oaspeți din Bistrița și ne-am bucura mult dacă primarul din Bistrița va accepta o colaborare între orașele noastre.O asemenea colaborare va aduce numai bucurie,nouă ,celor din Soroca,dar și oamenilor care trăiesc în Bistrița.

 

       Schimbul-indirect – de mesaje,între cei doi primari,din Bistrița și din Soroca a deschis calea unei colaborări.Vasile Moldovan crede c㠓dacă atunci relațiile dintre aceste orașe au fost realizate prin constructorii cetății,cred că a venit momentul reânnodării acestor relații între autoritățile locale,deocamdată.Urmând ca ulterior să convenim asupra unor relații care să poată duce la schimburi economice,culturale,sportive sau istorice, în așa fel încât să ne putem cunoaște mai bine!”,a conchis primarul Bistriței,hotărât să invite la Zilele Bistriței o delegație din Soroca. Obișnuiți să privim mai totdeauna spre Occident, avem acum ocazia să cunoaștem și locuri dinspre răsărit,locuite de romani.Credem ca merita,cu atât mai mult cu cât de Soroca ne leagă istoria.De altfel,în Planul de Dezvoltare a Județului Bistrița-Năsăud  este menționată și intenția autorităților de a iniția legături cu localități din Republica Moldova .Iata un moment favorabil…

 

                                                                           Florin Săsărman

 

 

 

FLORIN SASARMAN IN BASARABIA

  

 Dragi prieteni,buna regasire !

De marti,dupa-amiaza si pana joi dimineata am fost in Basarabia.La Chisinau,la Ialoveni si la Soroca.Iata,pe scurt,faptele...

1.La Chisinau m-am intalnit cu cativa colegi de-ai nostri,la o cafea,pentru a discuta de organizarea zilelor de 1 si 2 iulie,2006.Intrunirea a fost organizata de Zina Cherchez,careia ii multumesc !Ca si celorlalti care au participat la intalnire. 

  Inca de anul trecut,am convenit cu d-l Nicu Popa sa continuam amplasarea de troite in locurile unde sunt inmormantati ostasi romani,dar care nu sunt defel amenajate ca cimitire.Astfel ca propunerea noastra este ca in ziua de 1 iulie sa organizam sfintirea unei troite intr-o localitate din apropierea Chisinaului.Asta pentru a putea conta pe o mai mare prezenta a fratilor basarabeni la eveniment,decat s-a intamplat anii trecuti la Tiganca,din cauza departarii,desigur.Cei de la Oficiul National pentru Cultul Eroilor Bucuresti s-au aratat bucurosi de initiativa noastra si ne-au recomandat localitatea Ialoveni,situata chiar la marginea Chisinaului.Am vizitat locul cu pricina impreuna cu col(r) Ilie Schipor,venit de la Bucuresti,care ii cunostea pe doi dintre localnici.Daca lucrurile vor decurge normal,acolo vom fi pe 1 iulie. Voi reveni intr-un mesaj ulterior cu mai multe amanunte,fiindca trebuie sa facem ceva concret in perioada imediat urmatoare,in acest caz.

   Tot pe 1 iulie putem dona calculatoarele din custodia noastra,daca reusim sa le trecem in Republica Moldova,ca donatii,desigur.Acest lucru il vom putea face in cadrul unei conferinte de presa,in dupa-amiaza acelei zile,pe care o vom desfasura la Chisinau.Am vorbit cu d-na Lidia Kulikovski,directoarea Bibliotecii Municipale "Bogdan Petriceicu Hasdeu",din Ch.si ea ne va pune la dispozitie  spatiul necesar,in cadrul bibliotecii.( Stiti unde este sediul acesta ? Vis a vis de statuia lui Stefan cel Mare si Sfant ! ).In cursul acelei conferinte de presa vom putea prezenta CMR-ul,cu membrii si preocupari...

    Tot in acest an vom putea,sper,sa amplasam o a doua troita la Nicolaeuca,langa Orhei.Din pacate,incepand de miercuri,vremea s-a stricat considerabil si a plouat mult,astfel ca n-am mai putut vizita acel loc.Dar acolo a vorbit,in prealabil,d-l Ilie Schipor.

   2.Tot la Chisinau am fost primit si de d-na deputat Vitalia Pavlicenco,la Palatul Parlamentului.Am discutat probleme referitoare la evenimentele din CMR,din aceasta iarna si am convenit ca cel mai bine este sa lucram dupa un program,cu obiective si calendar.Am apreciat franchetea dansei si constat cat de important este sa comunicam,direct,daca este posibil.

  3. Biblioteca Judeteana Bistrita Nasaud va deschide o filiala a sa,in colaborare cu Biblioteca Municipala din Chisinau,in capitala basarabeana,in cursul lunii octombrie,cu ocazia sarbatorii orasului Chisinau.Am vizitat si localul viitoarei biblioteci,care va fi amplasata in Cartierul Posta Veche.Spatiul este destul de mic,dar poate fi amenajat frumos.Trebuie renovat,reutilat cu rafturi pentru carte si dotat cu calculatoare,imprimanta,scanner si conexiune la internet.Va pot spune ca Biblioteca Judeteana Bistrita-Nasaud va cumpara carte pentru noua filiala,de 300 de milioane de lei vechi ( peste 10 000 de dolari SUA).Se va face si colecta publica de carte,pentru intregirea fondului.Poate ne gandim si noi cum sa sprijinim acest proiect,noua biblioteca urmand sa deserveasca un cartier de aproape 100 000 de locuitori...

   4. In zilele urmatoare va voi prezenta o actiune de-a mea,legata de orasele Bistrita si Soroca.

 

Florin Sasarman

 

 

===================================================

 

Nu ucideti lumina!


Haladuind pe internet , m-am impiedecat de o stire care m-a bulversat.Numele Simbolului de cultura si patriotism al Neamului, Grigore Vieru, este asociat cu un cuvant odios-spion.
Am citit de mai multe ori necrezandu-mi ochilor, frazele rudimentare care incriminau fara nici un argument, si cred ca am inteles despre ce este vorba.
Ceea ce nu au reusit cei cu care Apostolul Neamului se lupta de o viata, am in vedere ultimile tentative de a-l lichida fizic, se incearca acum printr-un atac la reduta lui psihica, improscandu-l cu ghiulele otravite cu secretie politica.
Si daca in lupta lui cu dusmanul din afara a folosit arma cuvantului ferm, avand drept scut nationalismul redutabil, cu liota de viermi politici , nu si-a propus niciodata sa lupte.
Nu si-a propus, deoarece idealurile lui Gigore Vieru nu sunt politice. Iubirea de tot ce este stramosesc- romanesc; limba credinta, cultura ,traditii, identitate nationala, dragoste de glie, dorinta de unitate nationala, acestea sunt idealurile lui.
Numai de-ar fi gandit cineva altfel , pentru cel care dragostea de tara si tot ceea ce este romanesc, este ratiunea lui de a fi si deja ar fi comis o blasfemie.Dar sa mai si pronunti cuvinte pe care Grigore Vieru, nu le are nici in lexiconul limbajului sau si sa le si traduc in fapte.
Totusi in surda lupta politica din subsolul constiintelorv patriotice, se incearca a fi folosit ca un cal troian, cu care formatiunile politice incearca sa sparga redutele adversarilor si de ce nu sa-si faca reclama politica.
Daca ati atenta la linistea spirituala, la universul plin de altruism al acestui titan al culturii, care este fericit numai in masura in care neamul sau este fericit, riscati stimati politicieni sa ramaneti pe intuneric.
Grigore Vieru si altii ca el din stirpea moldava, sunt flacarile care lumineaza destinul unui neam, care alimenteaza speranta in mai bine cu fructele culturii cu care se hranesc toti cei de-un neam.
Faceti pasul inapoi si nu manjitit cu manevrele voastre politice un
OM care zice unei muste-sor si unui tantar-frate, dar mite sa mai si uneletesca impotriva fratilor sai pentru care respira, iubeste si exista.


Ion Anton


Corepondent CMR

 

 

==================================================

Scrisoare deschisa catre:


Parlamentul Romaniei, Guvern si Presedintie, Opiniei publice din
Romania.
Afirmatiile domnului Marko Bela, in discursul rostit la adunarea populara din 15 Martie 2006 la Tg Secuiesc, dovedesc clar si  fara echivoc, atitudinea sovina si ultranationalista a unuia dintre membrii Guvernului Romaniei, Vicepremierul Marko Bela.               

Consiliul Mondial Roman, cu sediul in Los Angeles, California-USA, este revoltat si indignat de mesajul domnului Marko Bela  la aceasta adunare.

Afirmatiile domnului Marko Bela, precum ca romanii din cele doua judete, Harghita si Covasna,   "mananca painea secuilor" este complet inacceptabila.
Asemenea fraze dispretuitoare si insultatoare incita la conflicte etnice si le inflameaza, cu consecinte devastatoare pentru
tara a carei vicepremier este. Toate acestea intr-o Romanie in care maghiarilor li se permite sa fie reprezentati de un partid creat pe criterii etnice.

Consideram ca domnul Marko Bela are datoria morala de a-si cere scuze in public pentru afirmatiile facute si a-si retrage cuvintele insultatoare aduse Poporului Roman.
De aceia, Consiliul Mondial Roman, cheama la atitudine publica atat clasa politica din Romania, cat si societatea civila si presa din tatra, pentru apararea demnitatii Poporului Roman, socotind ca este de datoria fiecaruia dintre noi, sa combatem si sa repudiem sovinismul, din orice parte ar fi el incurajat.


Biroul Director al Consiliului Mondial Roman
March  18,  2006,   Los Angeles, California                                             
 
Mihai Stan,                                 Neculai Popa
Presedinte                                 Secretar General
 
 

Scrisoare deschisă privind îmbunătăţirea şi simplificarea procesului de redobândire a cetăţeniei române

În 20 ianuarie 2005 autorităţile române au ratificat Convenţa Europenă a Consiliului Europei privind Cetăţenia (intrată în vigoare în 01 mai 2005). Prevederile tratatului menţionat mai sus sunt încălcate în mod flagrant odată cu respingerea de către premierul Tăriceanu a iniţiativei de îmbunătăţire a procesului de acordare a cetăţeniei pentru românii din Basarabia şi Bucovina de Nord. Din noiembrie 2005 până în mai 2006 România deţine preşedinţia Consiliului Europei.

Necesitatea îmbunătăţirii procesului de acordare a cetăţeniei pentru românii din teritoriile cedate în 1940, în urma pactului Ribbentrop-Molotov, survine din următoarele argumente:

-   După adoptarea Legii cetăţeniei române nr. 21 din 1 martie1991 până în prezent, doar 2,2% dintre românii din Basarabia şi Bucovina de Nord au reuşit să redobândească cetăţenia română.

 

-   În perioada 2002 – 2005 s-au acordat 1650 de titluri de cetăţenie (în medie câte 400 dosare/an). Pentru procesarea celor cca 28.500 dosare care au rămas nesoluţionate până în prezent va fi nevoie de cel puţin 70 de ani.

 

-   În prezent, cetăţenii care au dreptul legal de a redobândi cetăţenia română sunt puşi în situaţia de a aştepta 2-3 ani (termen care include şi perioada de “programare”) până sunt invitaţi să depună dosarul la Consulatul din Chişinău sau 4 ani de şedere legală în România pentru cei care depun actele la Biroul pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei de la Bucureşti.

În comparaţie cu recomandările Convenţiei Europene privind cetăţenia a Consiliului Europei, legislaţia românească în materie de redobândire a cetăţeniei este mult prea greoaie, fiind inaccesibilă majorităţii cetăţenilor. Actele, taxele care trebuie achitate pentru perfectarea acestora, precum şi nenumăratele drumuri la Bucureşti (o maşinărie birocratică pusă în aplicare prea des) constituie doar câteva condiţii descurajante pentru aceştia.

În acelaşi timp, Convenţia Europeană privind cetăţenia specifică următoarele: fiecare stat parte va facilita redobândirea cetăţeniei de către foştii cetăţeni (Articolul 9); solicitările vor fi prelucrate într-o perioadă rezonabilă de timp (Articolul 10), taxele percepute pentru această procedură vor fi rezonabile şi nu vor constitui un obstacol pentru aplicanţi (Articolul 13), iar deciziile în ceea ce priveşte redobândirea cetăţeniei trebuie să fie motivate în scris (Articolul 11).

Bazându-ne pe prevederile Convenţiei menţionate mai sus, solicităm autorităţilor de la Bucureşti:

a.      Modificarea legii 21 din 1 martie 1991 în scopul simplificării şi a urgentării procedurii de redobândire a cetăţeniei române pentru românii din Basarabia şi Bucovina de Nord prin : micşorarea termenelor de procesare a dosarelor (eventual prin simplificarea etapelor de parcurs), a taxelor şi a numărului de acte solicitate la dosar; mărirea numărului de judecători implicaţi în procesul de acordare a cetăţeniei; şi urgentarea etapelor ulterioare acordării cetăţeniei române (depunerea jurământului şi eliberarea actelor de identitate).

 

b.      Respectarea drepturilor tuturor românilor, indiferent dacă au reuşit sau nu să obţină cetăţenia română şi paşaport românesc.

 

c.      Simplificarea procedurilor de trecere a frontierei moldo-române şi anularea impunerii regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova, după aderarea României la U.E., regim preferenţial de care beneficiază cetăţenii unor state precum: Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, BruneiDarussalam, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Statele Unite Mexicane, Nicaragua, Noua Zeelanda, Panama şi Paraguay.

Chişinău, 27 februarie 2006

Scrisoarea se adresează:
Preşedintelui României, Domnului Traian Băsescu
Primului-ministru al României, Domnului Călin Popescu Tăriceanu
Ministrului Afacerilor Externe, Domnului Mihai-Răzvan Ungureanu
Ministrului Justiţiei, Doamnei Monica Macovei

 

Persoană de contact:

Oleg Brega, Preşedinte ONG Hyde Park

Tel.: (373) 69350894 Chişinău, (40) 745435321 Bucureşti

                        e-mail: curajnet@yahoo.com | protest@curaj.net

www.curaj.net | www.hp.curaj.net