STATUT

CONSILIULUI MONDIAL ROMAN (CMR) / ROMANIAN WORLD COUNCIL, Inc.

 

Capitolul I. DISPOZITII GENERALE

 

1.1. ORGANIZARE

Consiliul Mondial Roman/Romanian World Council.Inc este o organizatie nonprofit cu caracter privat, creata īn scopul dezvoltarii comunitatilor romānesti de pretutindeni, de creare a unui Nework al Diasporei, in vederea īntr-ajutorarii reciproce a membrilor sai si pentru mentinerea identitatii nationale in tara, in diaspora si in teritoriile ocupate de romani.
Prin proiectele sale, CMR doreste sa contribuie la realizarea idealului de unitate nationala.

Consiliul Mondial Roman este o organizatie constituita pe criterii federative, fiecare membru afiliat pastrandu-si identitatea legala si independenta in actiuni.

Sediul Consiliului Mondial Roman este in Los Angeles, California si incorporata in statul Georgia. CMR se ghideaza in activitatea sa pe legislatia Statelor Unite al Americii.

1.2. MEMBRI

1.2.1. Calitatea de Membru:

- Orice persoana de origine romana.

- Orice vorbitor de limba romana si descendenta romana

- Orice organizatie romaneasca, ce adera la principiile democratice si accepta Statutul CMR.

 1.2.2. Categorii de membri:

- Membrii cu drepturi depline: persoane de origine romana, indiferent de locul de nastere sau resedinta persoane nascute in diaspora si descendentii lor, precum si orice grup sau organizatie romaneasca.

- Membrii Simpatizanti: : Rude si/sau prieteni ai membrilor cu drepturi depline (inclusiv persoane de etnie ne-romana).

1.2.3. Drepturile Membrilor:

- Sa participe la intrunirile Adunarii Generale si ale Conferintei Anuale.

- Sa voteze alegerea si/sau confirmarea organelor de conducere.

- Sa fie ales in functiile de conducere (exceptand membrii simpatizanti).

- Sa faca propuneri, sa critice si sa participe la analiza activitatii organizatiei.

- Sa participe in comisiile de specialitate.

Pentru organizatii se va socoti un vot de fiecare organizatie.

1.2.4. Responsabilitatile Membrilor:

- Sa respecte prevederile Statutului.

-Sa-si achite cotizatia anuala pana la 31 Decembrie a anului in curs.  Neplata la timp inseamna pierderea calitatii de membru. Cuantumul cotizatiei anuale este stabilit Biroului Director sau de fiecare Filiala in parte.

- Sa respecte hotararile organizatiei.

- Sa participe la actiunile initiate de conducerea operativa.

- Sa promoveze principiile si scopurile Consiliului Mondial Roman.

 

Capitolul II. PRINCIPII

Consiliul Mondial Roman se ghideaza dupa principiile:

2.1.  Moralei crestine bazata pe dragostea si impacarea dintre semeni.

2.2.  Inviolabilitatii propietatii private.

2.3. Respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale al omului in statul national si unitar roman, fara discriminari etnice si fara actiuni compensatorii bazate pe apartenenta etnica.

2.4. Egalitatii depline īn drepturi si obligatii fata de societatea romāneasca, a tuturor cetatenilor romāni, indiferent de nationalitate, religie sau domiciliu.

2.5. Respectarii si apararii democratiei parlamentare, ca solutie pentru rezolvarea problemelor interne politice, sociale, etnice, religioase.

2.6. Pastrarii independentei fata de partidele politice si a dreptului de exprimare a pozitiei fata de deciziile Guvernului Roman si ale structurilor statale din tarile de resedinta a romanilor.

 

Capitolul III. SCOPURI SI ACTIUNI

3.1. Consiliul Mondial Roman promoveaza libertatea tuturor confesiunilor, cu conditia ca acestea sa nu cauzeze prejudicii morale sau de alta natura membrilor comunitatilor romanesti din tarile in care traiesc.

 3.2. Consiliul Mondial Roman īncurajeaza manifestarile culturale romānesti pentru pastrarea spiritualitatii romānesti si a constiintei de neam.

3.3. Consiliul Mondial Roman sprijina formarea organizatiilor civice, care se ocupa de monitorizarea drepturilor omului in teritoriile populate de romani.

3.4. Consiliul Mondial Roman militeaza pentru denuntarea Pactului Molotov-Ribentrop si anularea consecintelor acestuia.

3.5. Consiliul Mondial Roman, in conformitate cu legile Romaniei si ale Statelor Unite ale Americii, isi propune sa sprijine poporul roman in reconstruirea si mentinerea in Romania si in Republica Moldova a unor societati cu adevarat democratice.

3.6. Consiliul Mondial Roman sprijina institutiile democratice din toate teritoriile locuite de romani, prin realizarea si mentinerea unui contact permanent si prin implicarea reciproca in initiative si actiuni comune, in special privind integrarea spirituala, economica si, in cele din urma, unirea Patriei-mama cu teritoriilor romanesti vremelnic instrainate.

3.7. Consiliul Mondial Romanoisi rezerva dreptul de a adera la orice actiuni initiate de organizatii romanesti si internationale, care coincid cu scopurile sale.

 

Capitolul IV. ORGANIZAREA

4.1. ADUNAREA GENERALA

4.1.1. Adunarea Generala se intruneste odata la doi ani sau in sesiuni extraordinare, convocate conform Statutului.

4.1.2. Convocarea Adunarii Generale in sesiune extraordinara poate fi decisa de Biroul Director cu 50 % plus 1 din numarul membrilor acestuia.

4.1.3. Adunarea Generala aproba sau demite membrii Biroului Director.

4.1.4. Adunarea Generala imputerniceste Conferinta Anuala sa aprobe Raportul Anual si Bugetul si sa realizeze programul de activitati pentru fiecare an.

4.1.5. Adunarea Generala aproba amendamente la Statut.

4.1.6. Adunarea Generala poate decide prin votul a 50% plus 1 din membrii ei - Disolvarea Consiliului Mondial Roman.

4.2. PRESEDINTELE

4.2.1. Presedintele este ales de catre Biroul Director, pe un termen de 2 ani si are atributii reprezentative. Realegerea lui se limiteaza la doua mandate.

4.2.2. Presedintele reprezinta Consiliul Mondial Roman in relatiile cu alte asociatii, organizatii sau organisme guvernamentale sau internationale si este autorizat de catre Birul Director sa semneze documente reprezentand pozitia oficiala sau implicarea Consiliului Mondial Roman  in relatiile cu acestea.

4.2.3. Presedintele presinta Adunarii Generale Raportul Anual, aprobat de Biroul Director si planul de actiuni pentru anulurmator.

 4.2.4. Presesdintele poate fi revocat prin votul a 50% plus 1 din numarul de membrii ai Biroului Director.

4.2.5. In cazul revocarii sau demisiei Presedintelui, Responsabilitatile sunt preluate de Secretarul General, ca Presedinte Interimar, pentru o perioada de 21 zile, timp in care membrii Biroului Director vor alege in sedinta sau in mod virtual, un nou Presedinte.

4.3. SECRETARUL GENERAL

4.3.1. Secretarul General este ales de Biroul Director, la propunerea Presedintelui.Presedinte.

4.3.2. Secretarul General activeaza de la Sediul Central al organizatiei, asigura si coordoneaza ducerea la indeplinire a deciziilor Biroului Director.

4.3.3. Secretarul General sintetizeaza Rapoartele Financiare ale Organizatiei si ale Filialelor si prezinta Adunarii Generale raportul financiar anual, pe baza datelor prezentate de trezorier.

4.4. BIROUL DIRECTOR

4.4.1. Biroul Director este alcatuit din Presedinte, Secretar General si directorii Filialelor Regionale cu minimum 250 de membri plini.

4.4.2. Biroul Director este forma de conducere operativa a Consiliului Mondial Roman si functioneaza sub conducerea Presedintelui.

4.4.3. Biroul Director conduce activitatile curente ale organizatiei, luind decizii si actionand pe baza de vot al majoritatii. In caz de egalitate, votul Presedintelui             este deccisiv.

4.4.4. Biroul Director numeste reprezentantii pe langa autoritatile guvernamentale sau  internationale.

4.4.5. Biroul Director decide stabilirea noilor Filiale in alte zone geografice.

4.4.6. Biroul Director decide afilierea si conditiile de afiliere la alte organizatii.

4.4.7. Membrii Biroului Director reprezinta organizatia in relatiile cu alte organizatii civice sau ale autoritatii de stat conform atributiilor specifice stabilite.

4.4.8. (1) Un membru al Biroului Director care isi depaseste prerogativele sau aduce prejudicii grave Consiliului Mondial Roman, este suspendat prin votul a 50% plus 1 din Biroul Director.

(2) Suspendarea unui  membru reprezentativ intra in efect numai dupa ce s-a stablit inlocuirea sa de